Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กล่าวโทษเมืองไทระ  
23. 1คำพยากรณ์กล่าวโทษเมืองไทระa

          บรรดาเรือบรรทุกแห่งเมืองทารชิชเอ๋ย จงร้องคร่ำครวญเถิด

          เพราะเมืองนั้นถูกทำลายแล้ว

          ไม่มีบ้าน ไม่มีท่าจอดเรือ

          ท่านทั้งหลายรู้ข่าวนี้ ขณะที่กลับมาจากแผ่นดินคิทธิมb

          2บรรดาพ่อค้าชาวเมืองไซดอนผู้อาศัยตามชายทะเลเอ๋ย

          จงนิ่งเถิด

          ท่านเคยส่งผู้ถือสารcข้ามทะเล

          3จนถึงมหาสมุทร

          ข้าวจากชิโหร์ที่เก็บเกี่ยวตามแม่น้ำไนล์

          เคยเป็นรายได้ของท่าน

          ท่านเป็นพ่อค้าของนานาชาติ

          4เมืองไซดอน ที่กำบังเข้มแข็งของทะเลdเอ๋ย

          จงอับอายเถิด

          เพราะทะเลได้พูดว่า

          “ข้าพเจ้าไม่เคยเจ็บครรภ์ ไม่เคยคลอดบุตร

          ไม่เคยเลี้ยงดูคนหนุ่ม หรือบำรุงเลี้ยงสาวพรหมจารี”

          5เมื่อชาวอียิปต์รู้ข่าว

          เขาทั้งหลายจะระทมทุกข์

          เพราะข่าวเรื่องเมืองไทระ

          6ผู้อาศัยตามชายทะเลเอ๋ย

          จงข้ามไปยังเมืองทารชิช และร้องคร่ำครวญเถิด

          7นี่หรือเมืองที่รื่นเริงของท่าน

          ซึ่งถูกสร้างตั้งแต่สมัยโบราณ

          เคยส่งผู้คนไปตั้งอาณานิคมในที่ห่างไกล

          8เมืองไทระผู้ให้มงกุฎตั้งผู้มีอำนาจปกครองอาณานิคมต่างๆ

          ตั้งบรรดาพ่อค้าให้เป็นเจ้านาย

          ให้ผู้ค้าขายได้รับเกียรติทั่วแผ่นดิน

          ผู้ใดได้กำหนดให้เมืองนั้นต้องล่มจมเช่นนี้

          9พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงกำหนดไว้

          เพื่อทำให้ความเย่อหยิ่งในความรุ่งเรืองทั้งหมดต้องจบลง

          และทำให้ผู้ได้รับเกียรติทั่วแผ่นดินต้องอับอาย

          10ธิดาแห่งทารชิชเอ๋ย

          จงเพาะปลูกeแผ่นดินของเจ้าเหมือนพื้นดินปากแม่น้ำไนล์เถิด

          ไม่มีท่าเรือใดๆอีกแล้ว

          11พระยาห์เวห์ทรงเหยียดพระหัตถ์เหนือทะเล

          ทรงเขย่าบรรดาอาณาจักร

          ทรงบัญชาให้ทำลายป้อมปราการของชาวคานาอัน

          12พระองค์ตรัสว่า

          “ธิดาแห่งไซดอน พรหมจารีผู้ถูกข่มขืนเอ๋ย

          จงอย่าร่าเริงยินดีต่อไป

          จงลุกขึ้น ข้ามไปลี้ภัยที่คิทธิมเถิด

          แม้ที่นั่นท่านก็จะไม่มีความสงบเลย”

          13จงดูแผ่นดินของชาวเคลเดียเถิด

          ประชากรชาตินี้ไม่มีอีกแล้ว

          อัสซีเรียทิ้งแผ่นดินให้สัตว์ป่าอาศัยอยู่

          ชาวเมืองนี้เคยสร้างหอเฝ้า สร้างป้อมปราการ

          แต่ก็ถูกทำลายลงเป็นกองซากปรักหักพังf

          14บรรดาเรือบรรทุกแห่งเมืองทารชิชเอ๋ย

          จงร้องคร่ำครวญเถิด

          เพราะป้อมปราการของเจ้าถูกทำลายแล้ว”

         

          15วันนั้นจะไม่มีผู้ใดระลึกถึงเมืองไทระเป็นเวลานานเจ็ดสิบปี เท่ากับพระชนมายุของกษัตริย์องค์หนึ่ง เมื่อเจ็ดสิบปีผ่านไปแล้ว ก็จะเกิดเหตุการณ์แก่เมืองไทระดังที่เพลงของหญิงแพศยากล่าวว่า

          16“หญิงแพศยาที่ถูกลืมแล้วเอ๋ย

          จงหยิบพิณเดินไปทั่วเมือง

          จงบรรเลงเพลงให้ไพเราะ

          จงร้องเพลงหลายๆบท

          เพื่อบางคนจะระลึกถึงท่านได้”

          17เมื่อเจ็ดสิบปีผ่านไปแล้ว พระยาห์เวห์จะทรงเยี่ยมเมืองไทระ เมืองนั้นจะกลับมีรายได้อีก และจะขายตัวเหมือนหญิงแพศยา ทำการค้าขายกับอาณาจักรทั้งหลายบนแผ่นดิน 18ผลกำไรและรายได้ของเมืองนี้จะเป็นของถวายแด่พระยาห์เวห์ จะไม่ถูกเก็บสะสมไว้ แต่ผลกำไรนี้จะเป็นของผู้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์เพื่อใช้ซื้ออาหารอย่างบริบูรณ์ และซื้อเสื้อผ้าที่หรูหรางดงามg

23 a ข้อความตอนนี้เป็นคำประกาศพระวาจาที่เข้าใจยาก กล่าวถึงหายนะยิ่งใหญ่และคาดไม่ถึงของเมืองไทระซึ่งมั่นคงแข็งแรง ไม่น่าถูกศัตรูยึดได้ และยังกล่าวถึงผลตามมาของเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย – เมืองไทระซึ่งตั้งอยู่บนเกาะใกล้ๆฝั่ง ถูกล้อมโดยผู้พิชิตโลกหลายคน เช่น กษัตริย์ซัลมมาเนเสอร์ เซนนาเคริบ เนบูคัดเนสซาร์ (ซึ่งทรงล้อมเมืองนี้อยู่นานถึง 11 ปี) – ดู อสค บทที่ 26-28 – เมืองนี้ถูกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทำลายในปี 332 ก.ค.ศ. – เป็นการยากที่จะกล่าวว่าที่นี่ประกาศกคิดถึงเหตุการณ์ครั้งใด – การกล่าวถึงเมืองไซดอนในข้อ 2,4,12 ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าการประกาศพระวาจาทั้งสองครั้งถูกนำมารวมกัน – ชื่อ “ไซดอน” ยังอาจหมายถึงชาวเฟนีเชียทั่วๆไปด้วย (ดู 1 พกษ 16:31 เชิงอรรถ c)

b “แผ่นดินคิทธิม” คือ “เกาะไซปรัส” ซึ่งมีอาณานิคมชาวเฟนีเชียอยู่หลายแห่ง ** เรื่อง “ทาร์ชิช” ดู 1 พกา 10:22 เชิงอรรถ f.

c “ผู้ถือสาร(ของท่าน)” – แปลตามสำเนาโบราณ 1QIsa ซึ่งพบที่ Qumran – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เคยทำให้ท่านเห็น”

d “ที่กำบังเข้มแข็งของทะเล” เป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามาขยาย “ไซดอน” – แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูใส่ไว้หลังคำ “ทะเล” ในบรรทัดต่อไป

e “จงเพาะปลูก”  - แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและสำเนาโบราณ 1QIsa ซึ่งพบที่ Qumran – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จงข้าม” – วลี “ธิดาแห่งทารชิช” อธิบายได้ยาก – น่าจะเป็น “ธิดาแห่งไทระ” มากกว่า เพราะสอดคล้องมากกว่ากับวลี “ธิดาแห่งไซดอน” ในข้อ 12.

f ข้อความของข้อนี้ทั้งข้อดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ จึงแปลโดยคาดคะเน

g ข้อความที่เป็นร้อยแก้วในข้อ 15,17-18 นี้ (ยกเว้นบทเพลงที่อ้างถึงในข้อ 16) เป็นข้อความที่เสริมเข้ามาในภายหลัง มีเนื้อหาคล้ายกับใน 18:7 และ 19:16-25 – เมืองไทระจะมีความรุ่งเรืองขึ้นอีก ผลกำไรจากการค้าขาย (= “การขายตัวอย่างหญิงแพศยา”) ที่แต่ก่อนเคยถวายแด่พระเท็จเทียม ตั้งแต่นี้ไปจะถูกนำมาถวายแด่พระยาห์เวห์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย