Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แคว้นโมอับร้องขอความช่วยเหลือจากกรุงเยรูซาเล็ม
16. 1จงส่งลูกแกะไปถวายผู้มีอำนาจปกครองแผ่นดิน

          จากเมืองเส-ลาผ่านถิ่นทุรกันดาร

          ไปยังภูเขาของธิดาแห่งศิโยนa

          2ธิดาแห่งโมอับซึ่งอยู่ใกล้ที่ตื้นลุยข้ามได้ของแม่น้ำอารโนน

          จะเป็นเหมือนนกที่กำลังบินหนี

          เหมือนลูกนกที่ตกจากรัง

          3“จงให้คำปรึกษาแก่พวกเรา  จงตัดสินใจb

          เวลาเที่ยงวัน จงแผ่ร่มเงาของท่านเหมือนเวลากลางคืน

          จงช่วยซ่อนผู้ถูกไล่ตาม

          อย่าหักหลังผู้ลี้ภัย

          4ขอให้ชาวโมอับที่ถูกไล่ตามมาอาศัยอยู่กับท่าน

          จงเป็นที่ลี้ภัยให้เขาพ้นจากผู้ทำลาย

          เมื่อไม่มีผู้ข่มเหงc

          และการทำลายจบลง

          เมื่อผู้เหยียบย่ำจะสูญหายไปจากแผ่นดิน

          5พระบัลลังก์จะตั้งมั่นในความรักมั่นคง

          จะมีผู้หนึ่งนั่งบนบัลลังก์ด้วยความซื่อสัตย์

          ในกระโจมของกษัตริย์ดาวิด

          เป็นผู้พิพากษาที่แสวงหาความถูกต้อง

          พร้อมที่จะให้ความยุติธรรม”

          6เราเคยได้ยินเรื่องความหยิ่งยโสของโมอับ

          ซึ่งหยิ่งจองหองมาก

          เรื่องความจองหอง ความเย่อหยิ่ง และความอวดดีของเขา

          การพูดโอ้อวดของเขา ไร้ประโยชน์d

คำคร่ำครวญของชาวโมอับ

            7ชาวโมอับจึงคร่ำครวญถึงแคว้นโมอับ

          ทุกคนจะคร่ำครวญ

          ท่านทั้งหลายจะร้องโหยหวนด้วยความทุกข์

          เมื่อคิดถึงผลองุ่นแห้งอัดของเมืองคีร์หะเรเชทe

          8เพราะทุ่งนาแห่งเมืองเฮชโบนกำลังแห้ง

          รวมทั้งเถาองุ่นของเมืองสิบมาห์

          บรรดาเจ้านายของนานาชาติได้หักกิ่งก้านของเถาองุ่น

          ซึ่งแผ่ไปถึงเมืองยาเซอร์

เลยไปถึงถิ่นทุรกันดาร

          กิ่งเหล่านี้แผ่กว้างออกไปจนถึงทะเล

          9เราจึงร้องไห้กับชาวเมืองยาเซอร์ที่ร้องไห้

          เสียดายเถาองุ่นของเมืองสิบมาห์

          เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์เอ๋ย

          เราร้องไห้จนน้ำตารดเจ้า

          ในฤดูร้อนและฤดูเก็บเกี่ยว

          เสียงโห่ร้องยินดีของเจ้าหมดไปแล้วf

          10ความยินดีและความเบิกบานหายไปจากสวนผลไม้

          ไม่มีผู้ใดร้องเพลงยินดีในสวนองุ่น

          ไม่มีผู้ใดโห่ร้อง

          ไม่มีผู้ใดย่ำผลองุ่นในบ่อย่ำองุ่นอีกต่อไป

          เสียงโห่ร้องยินดีเงียบไปแล้ว

          11ดังนั้น เมื่อคิดถึงโมอับ จิตใจของเราจึงสั่นสะท้านเหมือนพิณ

          และใจของเราก็สั่นสะท้านเมื่อคิดถึงเมืองคีร์-เฮเรส

          12เมื่อโมอับจะปรากฏตัวที่สักการสถานบนที่สูง

          เขาจะเหน็ดเหนื่อย

เข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่ออธิษฐานภาวนา

แต่ก็จะไม่ได้รับผล

13นี่คือพระวาจาที่พระยาห์เวห์ตรัสเกี่ยวกับโมอับในอดีต 14บัดนี้ พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ภายในสามปีตามการนับปีของลูกจ้าง ความรุ่งเรืองของโมอับจะถูกเหยียดหยาม แม้ประชาชนจะมีจำนวนมาก ผู้ที่รอดชีวิตจะมีจำนวนน้อย และไม่มีความสำคัญเลยg

16 a ข้อความในข้อนี้เข้าใจยาก จึงมีคำแปลแตกต่างกันหลายแบบ ดูเหมือนว่าชาวโมอับ เมื่อถูกศัตรูจู่โจม พยายามเข้ามาขอความคุ้มครองจากกษัตริย์แห่งยูดาห์ หรือหนีเข้ามาหลบภัยภายในดินแดนของพระองค์ “ลูกแกะ” ที่ถูกส่งไปอาจเป็นของถวายแสดงความสวามิภักดิ์ – เทียบ 2 พกษ 3:4 ** บางคนคิดว่า “เส-ลา” (ซึ่งแปลว่า “ศิลา”) คือเมืองเปตราในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของชาวเอโดม – แต่คงจะมี “ศิลา” อื่นอีกในแคว้นโมอับ หรือในถิ่นทุรกันดารใกล้ๆกัน

b ข้อ 3-4ก เป็นคำขอร้องของชาวโมอับที่หนีมาขอหลบภัยในยูดาห์ เพื่อสนับสนุนคำขอร้อง เขาจึงแสดงความมั่นใจ (ข้อ 4ข-5) ในอนาคตของยูดาห์ โดยเฉพาะความมั่นคงของราชบัลลังก์ของราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงอยู่บ่อยๆ

c “เมื่อไม่มีผู้ข่มเหง” – บางคนแปลโดยเชื่อมประโยคนี้กับข้อความก่อนหน้านั้นว่า “จนกว่าไม่มีผู้ข่มเหง...” - แต่ต้นฉบับไม่เอื้อให้แปลเช่นนี้

d ข้อ 6 ดูเหมือนจะเป็นคำตอบของชาวยูดาห์แก่ชาวโมอับ

e “เมืองคีร์-หะเรเซท” เช่นเดียวกับ “คีร์-เฮเรช” เป็นที่เดียวกันกับเมือง “คีร์-โมอับ” (หรือ “เครัก”) 15:1 ดู 2 พกษ 3:25 – ชื่อสถานที่ต่อไปตั้งแต่เฮชโบนถึงเอเลอาเลห์ ล้วนตั้งอยู่ทางภาคเหนือของแคว้นโมอับ เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกสวนองุ่น

f “เสียงโห่ร้องยินดีของเจ้าหมดไปแล้ว” – แปลตามตัวอักษรว่า “เสียงโห่ร้องจากไปแล้ว” - นั่นคือเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีของคนเก็บผลองุ่น – บางคนแปลว่า “เสียงร้อง(ออกศึก)ดังก้อง(ไปทั่ว)” - แต่ความสอดคล้องกับข้อต่อๆไปชวนให้เข้าใจว่าเป็นเสียงร้องของคนเก็บองุ่นมากกว่า

g ข้อความร้อยแก้วที่เพิ่มเข้ามาอาจเป็นการยืนยันถึงคำพยากรณ์ก่อนหน้านั้น ซึ่งจะเป็นจริงในไม่ช้า – ดู 15:1 เชิงอรรถถ a – ลูกจ้างย่อมนับจำนวนปีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับค่าจ้างครบตามจำนวนวันที่ทำงาน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย