Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดa
11. 1หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซีb

          กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา

          2พระจิตของพระยาห์เวห์cจะพำนักอยู่เหนือเขา

          คือจิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจ

          จิตแห่งความคิดอ่านและอานุภาพ

          จิตแห่งความรู้และความยำเกรงพระยาห์เวห์

          3เขาจะพอใจยำเกรงพระยาห์เวห์d

          จะไม่พิพากษาตามที่ตาเห็น

          จะไม่ตัดสินตามที่หูได้ยิน

          4แต่จะพิพากษาคนยากจนด้วยความชอบธรรม

          จะตัดสินอย่างเที่ยงธรรมเพื่อผู้ถูกข่มเหงในแผ่นดิน

          คำพูดของเขาจะเป็นเหมือนไม้เรียวที่เฆี่ยนตีผู้คนบนแผ่นดิน

          ลมปากของเขาจะประหารคนอธรรม

          5ความชอบธรรมจะเป็นดังผ้าคาดสะเอว

          ความซื่อสัตย์จะเป็นเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอวของเขา

          6สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะe

          เสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ

          ลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยู่ด้วยกัน

          เด็กคนหนึ่งก็ยังนำมันไปได้

          7แม่โคกับหมีจะหากินด้วยกัน

          ลูกของมันจะนอนอยู่ด้วยกัน

          สิงโตจะกินฟางเหมือนโคเพศผู้

          8ทารกที่ยังไม่หย่านมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า

          เด็กที่หย่านมแล้วจะเอามือวางที่รังของงูพิษ

          9จะไม่มีผู้ใดทำร้ายหรือทำลาย

          ทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

          เพราะแผ่นดินจะรู้จักพระยาห์เวห์อย่างสมบูรณ์

          ดั่งน้ำปกคลุมทะเล

การกลับจากแดนเนรเทศf

          10วันนั้น รากของเจสซีจะตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายสำหรับประชาชนทั้งหลาย

          จะเป็นที่แสวงหาของนานาชาติ และจะมีที่พำนักอย่างรุ่งโรจน์

          11วันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเหยียดพระหัตถ์ออกไปอีกครั้งหนึ่ง

          เพื่อไถ่ประชากรส่วนที่เหลือของพระองค์

          คือผู้ที่รอดชีวิตจากอัสซีเรีย จากอียิปต์

          จากเมืองปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม จากชินาร์

          จากเมืองฮามัท จากเมืองชายทะเลและเกาะต่างๆg

          12พระองค์จะทรงยกเครื่องหมายให้นานาชาติได้เห็น

          จะทรงรวบรวมอิสราเอลที่ถูกเนรเทศ

          และรวบรวมยูดาห์ที่กระจัดกระจาย

จากแผ่นดินทั้งสี่ทิศ

13ความอิจฉาของเอฟราอิมจะหมดไป

บรรดาศัตรูของยูดาห์จะถูกทำลายล้าง

เอฟราอิมจะไม่อิจฉายูดาห์อีกต่อไป

และยูดาห์จะไม่เป็นศัตรูกับเอฟราอิมอีกh

14แต่อาณาจักรทั้งสองจะโฉบลงเหนือไหล่เขาของชาวฟีลิสเตียทางทิศตะวันตก

จะร่วมกันปล้นประชาชนทางทิศตะวันออก

จะยื่นมือออกต่อสู้กับเอโดมและโมอับ

ชาวอัมโมนจะตกอยู่ในปกครองของเขา

15พระยาห์เวห์จะทรงทำให้อ่าวของทะเลแห่งอียิปต์แห้งไปi

จะทรงยกพระหัตถ์นำลมร้อนมาทำให้แม่น้ำยูเฟรติสเป็นลำธารเจ็ดสาย

ที่คนสวมรองเท้าจะเดินข้ามไปได้

16พระองค์จะทรงเปิดทางหลวงสำหรับประชากรที่เหลือของพระองค์

คือผู้ที่รอดชีวิตจากอัสซีเรีย

ดังที่เคยทรงเปิดทางสำหรับชาวอิสราเอล

เมื่อเขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์j

11 a บทประพันธ์บทนี้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ ให้รายละเอียดถึงคุณลักษณะสำคัญของพระเมสสิยาห์ซึ่งจะเสด็จมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด (ข้อ 1) เขาจะได้รับจิตของประกาศกอย่างเต็มเปี่ยม (ข้อ 2) จะสถาปนาให้สังคมมี “ความดีบริบูรณ์” ซึ่งสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้ (ข้อ 3ฯ – ดู 1:26 เชิงอรรถ n; 5:16 เชิงอรรถ f) เขาจะรื้อฟื้นสันติภาพแห่งสวนเอเดนขึ้นมาอีก (ข้อ 6-8) ซึ่งเป็นผลจากการรู้จักพระเจ้า (ข้อ9)

b “เจสซี” เป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด (1 ซมอ 16:1ฯ; ดู นรธ 4:22) เป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ทุกพระองค์ของอาณาจักรยูดาห์ และของพระเมสสิยาห์ (เทียบ มธ 1:6-16)

c “(พระ)จิตของพระยาห์เวห์” (42:1; 61:1ฯ; 63:10-13; สดด 51:12; ปชญ 1:5; 9:17) หรือ “พระปราณของพระองค์” (ทั้งคำ “จิต” และ “(ลม)ปราณ” เป็นคำแปลของคำภาษาฮีบรู “ru’ah”) พบได้ทั่วไปว่าทรงพลังทำงานอยู่ทั่วไปในประวัติศาสตร์ที่พระคัมภีร์เล่าไว้ - ก่อนจะทรงเนรมิตสร้างโลก “ลม”นี้อยู่เหนือห้วงน้ำลึก (ปฐก 1:2) สิ่งสร้างทั้งหลายล้วนได้รับชีวิตจาก “ลมปราณ” นี้ (ปฐก 2:7; สดด 33:6; 104:29-30; เทียบ อสค 37:5-6,9-10) “(พระ)จิต” นี้ประทานพลังให้บรรดาผู้วินิจฉัย (วนฉ 3:10; 6:34; 11:29) ประทานพลังแก่กษัตริย์ซาอูล (1 ซมอ 11:6) ประทานความเชี่ยวชาญให้นายช่าง (อพย 31:3; 35:31) ช่วยผู้พิพากษาในการพิจารณาตัดสินคดีความ (กดว 11:17) ประทานปรีชาญาณแก่โยเซฟ (ปฐก 41:38) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดลใจบรรดาประกาศกเป็นพิเศษ (อสย 48:16; 61:1; กดว 11;17 (โมเสส), 25-26; 24:2; 1 ซมอ 10:6-10; 19:20; 2 ซมอ 23:2 (ดาวิด); 2 พกษ 2:9 (เอลียาห์); 2 พศด 15:1; 20:14; 24:20; มคา 3:8; ศคย 7:12 – ขณะที่ประกาศกเทียมพยากรณ์ตามความคิดของตนเอง (อสค 13:3 – ดู ดนล 4:5,15; 5:11-12,14 ด้วย) – ข้อความตอนนี้สอนว่าพระเมสสิยาห์จะได้รับ “(พระ)จิต” เช่นเดียวกับบรรดาประกาศก – ต่อมาในภายหลัง ประกาศกโยเอล (ยอล 3:1-2) จะกล่าวล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงหลั่ง(พระ)จิตนี้เหนือประชาชนทุกคน (ดู กจ 2:16-17) – เช่นเดียวกับคำสอนเรื่อง “ปรีชาญาณ” (ดู สภษ 8:22 เชิงอรรถ e; ปชญ 7:22 เชิงอรรถ i) คำสอนเรื่อง “พระจิตเจ้า” จะชัดเจนสมบูรณ์ในพันธสัญญาใหม่ (ดู ยน 1:33 เชิงอรรถ x; 14:16 เชิงอรรถ I, 26 เชิงอรรถ r; กจ 1:8 เชิงอรรถ j; 2:4,24 เชิงอรรถ u; รม 5:5 เชิงอรรถ d)

d จิตเหมือนกับที่บรรดาประกาศกได้รับทำให้พระเมสสิยาห์มีคุณธรรมเด่นชัดเหมือนบรรดาบรรพบุรุษ – คือมีปรีชาญาณและความเข้าใจเหมือนกษัตริย์ซาโลมอน มีความกล้าหาญและความรอบคอบเหมือนกษัตริย์ดาวิด มีความรู้และความยำเกรงพระเจ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษและประกาศก เช่น โมเสส ยาโคบ และอับราฮัม (เทียบ 9:5) – รายชื่อคุณสมบัติเหล่านี้ ตามที่มีในฉบับ LXX และ Vg ซ้ำคำ “ความยำเกรงพระยาห์เวห์” อีกครั้งหนึ่ง ที่เรามักจะแปลว่า “ความศรัทธา” รายชื่อเช่นนี้จึงกลายเป็นรายชื่อ “พระพรเจ็ดประการของพระจิตเจ้า” ในคำสอนของคริสตชน

e การที่มนุษย์เป็นกบฏต่อพระเจ้า (ปฐก 3) ทำให้ความสมดุลของมนุษย์กับธรรมชาติถูกทำลายไป (ปฐก 3:17-19) ความปรองดองกันของมนุษย์กับมนุษย์ก็ถูกทำลายด้วย (ปฐก 4) บรรดาประกาศกมักกล่าวพยากรณ์ถึงสงครามและการกดขี่ข่มเหงว่าเป็นการลงโทษบาปของอิสราเอล – แต่ในสมัยของพระเมสสิยาห์ เมื่อบาปจะได้รับการอภัย และมนุษย์จะคืนดีกับพระเจ้าแล้ว พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรมจะสถาปนาสันติภาพ ซึ่งเป็นผลของการคืนดีนี้ขึ้นมาอีก – การทำไร่ไถนาจะบังเกิดผล (ฮชย 2:20,23-24; อมส 9:13-14) เครื่องอาวุธจะถูกโยนทิ้งไป (อสย 2:4; 9:4; มคา 4:3-4; 5:9-10; ศฟย 3:13; ศคย 3:10) – พันธสัญญาใหม่จะเป็นพันธสัญญาแห่งสันติภาพ (สดด 72:3,7; ศคย 9:8-10) และสันติภาพนี้จะแผ่ขยายไปถึงอาณาจักรของบรรดาสัตว์ด้วย แม้กระทั่งกับ “งู” ซึ่งเป็นต้นเหตุของบาปแรกของมนุษย์ - ที่ตรงนี้บรรยายถึงยุคของพระเมสสิยาห์โดยใช้สัญลักษณ์เหมือนกับการกลับไปหาสันติภาพดั้งเดิมในสวนอุทยานเอเดนอีก

f บทประพันธ์บทนี้ ซึ่งแต่งขึ้นตอนปลายของการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน ถูกนำมาแทรกไว้ที่นี่ เพราะกล่าวถึง “รากของเจสซี” ในข้อ 10 (ดูข้อ 1)

g รายชื่อดินแดนต่างๆที่ชาวยิวถูกแยกย้ายกันไปอยู่ในช่วงเวลาเนรเทศ คือเมืองปัทโรสในอียิปต์สูง เอธิโอเปีย (คูช) เปอร์เซีย (เอลาม) บาบิโลน (ชินนาร์) เมืองฮามัทในซีเรีย “เมืองต่างๆตามชายทะเล” ได้แก่ประเทศกรีซและเมืองที่ไกลออกไปรอบทะเลเมดิเตอเรเนียน

h ในบริบทเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ บรรดาประกาศกมักจะกล่าวพยากรณ์ถึงการยุติความแตกแยกระหว่างอาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์ และกล่าวถึงการคืนดีกันของทั้งสองอาณาจักรนี้ (ยรม 3:18; 23:5-6; 31:1; อสค 37:15-27; ฮชย 2:2; มคา 2:12; ศคย 9:10)

i “ทรงทำให้....แห้งไป” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จะถูกทำลายล้าง” – “แม่น้ำยูเฟรติส” ในภาษาฮีบรูใช้เพียง “แม่น้ำ” – ดูข้อ 16.

j อัศจรรย์ที่ประกาศกทำนายถึงนี้เป็นการกล่าวซ้ำถึงอัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยโมเสสและโยชูวา คือการข้ามทะเลต้นกกและข้ามแม่น้ำจอร์แดน การกลับจากแดนเนรเทศได้รับการบรรยายให้เป็นเหมือนการอพยพออกจากอียิปต์อีกครั้งหนึ่ง (ดู 40:3 เชิงอรรถ d).

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย