"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

10. 1วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่ออกข้อกำหนดอยุติธรรม

          และรีบเขียนคำตัดสินที่ข่มเหงผู้อื่น

          2เพื่อกันคนจนมิให้ได้รับความยุติธรรม

          และขโมยสิทธิจากคนยากจนในประชากรของเรา

          ทำให้หญิงหม้ายเป็นเหยื่อของตน

          และปล้นลูกกำพร้า

          3ท่านทั้งหลายจะทำอะไรในวันลงโทษ

          เมื่อหายนะจะมาถึงท่านจากที่ห่างไกล

          ท่านจะหนีไปพึ่งใคร

          จะละทิ้งทรัพย์สมบัติของท่านไว้ที่ใด

          4เพื่อจะไม่ต้องคุดคู้อยู่ในหมู่เชลย

          หรือล้มลงในหมู่ผู้ถูกฆ่า

ถึงกระนั้น พระพิโรธของพระองค์ก็ยังไม่สงบ

พระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์อยู่

พระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียลงโทษอิสราเอลa

          5วิบัติจงเกิดแก่อัสซีเรีย ไม้เรียวที่เราใช้เมื่อเราโกรธ

          ไม้พลองที่เราใช้เมื่อเราโกรธจัด

          6เราจะส่งเขาไปสู้ชนชาติที่ไม่เคารพนับถือเรา

          จะสั่งเขาให้ไปต่อสู้ประชากรที่เราโกรธ

          เพื่อไปริบข้าวของ ไปปล้น

และเหยียบย่ำชนชาตินี้เหมือนเหยียบเลนบนถนน

7แต่อัสซีเรียมิได้ตั้งใจเช่นนั้น

จิตใจของเขาก็มิได้คิดดังนี้

เขาคิดแต่จะทำลาย

และทำลายล้างชนชาติจำนวนมาก

8เขาพูดว่า “แม่ทัพของเราทุกคนเป็นกษัตริย์มิใช่หรือ

9เมืองคัลโนก็เหมือนเมืองคาร์เคมิช

เมืองฮามัทก็เหมือนเมืองอาร์ปัด

กรุงสะมาเรียก็เหมือนกรุงดามัสกัสbมิใช่หรือ

10มือของเราไปถึงบรรดาอาณาจักรที่นับถือรูปเคารพc

          ซึ่งแกะสลักรูปปั้นจำนวนมากกว่ารูปเคารพที่กรุงเยรูซาเล็มและสะมาเรีย

          11เราได้ทำลายกรุงสะมาเรียพร้อมกับรูปเคารพแล้ว

          เราจะไม่ทำเช่นเดียวกันกับกรุงเยรูซาเล็มและรูปปั้นของเขาดอกหรือ

          12เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกอบพระราชกิจทั้งหมดบนภูเขาศิโยน และที่กรุงเยรูซาเล็มเสร็จแล้ว พระองค์จะทรงลงโทษdการกระทำของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียผู้มีพระทัยเย่อหยิ่งและดูถูกคนทั้งหลาย

          13เพราะกษัตริย์ทรงคิดว่า

          “เราได้ทำการนี้ด้วยกำลังมือ

          และปรีชาญาณของเรา เพราะเรามีปรีชา

          เราได้ย้ายเขตแดนของประชาชนหลายชาติ

          ได้ปล้นทรัพย์สมบัติของเขา

          ได้ใช้อำนาจคว่ำผู้ที่นั่งบนบัลลังก์

          14มือของเราได้ฉวยทรัพย์สมบัติของประชาชนหลายชาติ

          เหมือนฉวยรังนก

          คนเก็บไข่ที่ถูกทิ้งไว้ในรังนกฉันใด

          เราก็ยึดแผ่นดินทั้งหมดฉันนั้น

          ไม่มีผู้ใดขยับปีก

ไม่มีผู้ใดอ้าปากหรือร้องจิ๊บๆ”

15องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“ขวานจะอวดตัวว่าเก่งกว่าผู้ที่ใช้มันหรือ

เลื่อยจะทะนงตัวเหนือผู้ที่ใช้มันเลื่อยหรือ

เหมือนกับว่าไม้ตะบองจะควบคุมผู้ถือมันขึ้นตีหรือ

หรือไม้พลองจะยกสิ่งที่มิใช่ไม้ขึ้นได้”

16ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

จะทรงส่งโรคภัยมาทำให้คนแข็งแรงกลับผอมแห้ง

โรคนี้จะเผาผลาญผู้ที่เป็นเกียรติของเขาเหมือนไฟไหม้

17แสงสว่างของอิสราเอลจะกลายเป็นไฟ

และพระผู้ศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นเปลวเพลิง

ซึ่งจะลุกไหม้และเผาผลาญต้นหนามและกอหนามภายในวันเดียว

18พระองค์จะทรงทำลายป่ายิ่งใหญ่และสวนผลไม้ของเขา

เหมือนโรคร้ายทำลายทั้งกายและใจของมนุษย์

19ต้นไม้ในป่าจะเหลือไม่กี่ต้น

แม้เด็กๆก็จะนับได้e

ชนอิสราเอลที่รอดชีวิตf

          20วันนั้น ชนอิสราเอลที่เหลืออยู่และผู้รอดชีวิตจากพงศ์พันธุ์ของยาโคบ

          จะไม่ขอพึ่งผู้ที่เฆี่ยนตีเขาอีก

          แต่จะขอพึ่งพระยาห์เวห์

          พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลอย่างแท้จริง

          21ผู้รอดชีวิต ผู้ที่เหลืออยู่จากพงศ์พันธุ์ของยาโคบ

          จะกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพ

          22อิสราเอลเอ๋ย แม้ประชากรของเจ้าจะเป็นเหมือนทรายชายทะเล

          แต่ผู้รอดชีวิตเท่านั้นจะกลับมา

          การทำลายล้างได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

          เป็นการลงโทษยุติธรรมที่สุด

          23องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

          จะทรงทำให้การทำลายล้างทั่วแผ่นดินสำเร็จตามที่ทรงกำหนดไว้

ความวางใจในพระเจ้าg

          24ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ว่า

          “ประชากรของเรา ผู้อยู่บนเนินศิโยน อย่ากลัวอัสซีเรียเลย

          แม้เขาจะใช้ไม้ตะบองตีท่าน

และใช้ไม้เรียวเฆี่ยนท่านอย่างที่ชาวอียิปต์เคยทำh           

25เพราะอีกไม่นานความกริ้วของเราจะสิ้นสุด

และความโกรธของเราจะทำลายเขา

26พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจะทรงใช้แส้เฆี่ยนเขา

ดังที่พระองค์ทรงตีชาวมีเดียนบนผาหินโอเรบ

จะทรงยกไม้เรียวขึ้นเหนือทะเล

ดังที่เคยทรงทำกับชาวอียิปต์i                                

27วันนั้นเราจะยกภาระหนักของเขาออกจากบ่าของท่าน

จะทำลายแอกของเขาจากคอของท่าน.....j

ชาวอัสซีเรียเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วk

          28ศัตรูมาถึงเมืองอัยยาท ผ่านเมืองมิโกรน

          วางสัมภาระไว้ที่เมืองมิคมาช

          29เขาผ่านห้วยมาตั้งค่ายที่เมืองเกบา

          เมืองรามาห์ตกใจกลัว

          เมืองกิเบอาห์ของกษัตริย์ซาอูลก็หนีไป

          30บัท-กัลลิมเอ๋ย จงร้องเสียงดัง

          ไลชาห์เอ๋ย จงตั้งใจฟัง

          อานาโธทเอ๋ย จงตอบซิl

          31มัดเมนาห์กำลังหนีไป

          ชาวเกบิมกำลังหนีให้พ้นภัย

          32วันนี้ เขาจะหยุดที่เมืองโนบ

          เขาจะยกกำปั้นคุกคามภูเขาแห่งธิดาของศิโยน

          คุกคามเนินเขาของกรุงเยรูซาเล็ม

          33ดูซิ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

          จะทรงใช้กำลังรุนแรงตัดกิ่งไม้

          ต้นสูงที่สุดจะถูกโค่น

          และต้นที่สูงจะต้องถูกตัดให้ต่ำ

          34พระองค์จะทรงใช้ขวานตัดต้นไม้ในป่าทึบ

          และเลบานอนจะล้มลงจากพระหัตถ์ของพระผู้ทรงอำนาจ

10 a ข้อความตอนนี้ดูเหมือนจะกล่าวถึงกษัตริย์เซนนาเคริบและการยกกองทัพอัสซีเรียมาจู่โจมยูดาห์ในปี 701 ก.ค.ศ. (เทียบ ข้อ 8-11 กับ 36:18-20) – แม้จะไม่ทรงทราบ กษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงเป็นเครื่องมือที่ปฏิบัติตามคำตัดสินของพระเจ้าต่อประชากรที่เป็นกบฏ – ดู 5:26; 7:18; 8:7; 13:5 – สำหรับประกาศกเยเรมีย์ก็เช่นกัน กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้ลงโทษอาณาจักรยูดาห์ (ยรม 50:23; 51:30) เพราะอันที่จริง กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (ยรม 25:9; 27:6; 43:10) – แต่ภารกิจซึ่งผู้รุกรานไม่ได้คิดถึงนี้ไม่ทำให้เขามีความรับผิดชอบน้อยลง ความหยิ่งผยองและความทารุณโหดร้ายจะถูกพระเจ้าทรงลงโทษในวันที่ทรงเลือก (ข้อ 12)

b ประกาศกอิสยาห์อ้างถึงเมืองต่างๆที่เคยมีอำนาจและถูกกองทัพอัสซีเรียทำลายในการยกทัพมาจู่โจมก่อนหน้านั้น – เมืองคัลโนในซีเรียตอนเหนือถูกพระเจ้าทิกลัท-ปิเลเสอร์ที่ 3 ทรงยึดได้ในปี 738 ก.ค.ศ. – เมืองคาร์เคมิชบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสถูกกษัตริย์ซาร์กอนทรงยึดได้ในปี 717 ก.ค.ศ. – เมืองฮามัทบนฝั่งแม่น้ำโอรนเตสถูกกษัตริย์ซาร์กอนทรงยึดได้ในปี 720 - เมืองอาร์ปัดใกล้เมืองอาเลปโป ถูกพระเจ้าทิกลัท-ปิเลเสอร์ทรงล้อมและยึดได้ก่อนสงครามซีโร-เอฟราอิม – กรุงสะมาเรียซึ่งถูกทำลายในปี 721 และกรุงดามัสกัสในปี 732 ก.ค.ศ.

c ประกาศกอิสยาห์ทำให้กษัตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสเหมือนกับผู้นับถือพระยาห์เวห์อย่างดี ซึ่งคิดว่าเทพเจ้าของชนต่างชาติเป็น “สิ่งที่ไม่มีความเป็นอยู่อะไรเลย” (‘elilim) ประกาศกอิสยาห์ใช้คำนี้หมายถึงรูปเคารพต่างๆ เป็นการเล่นคำกับคำว่า ’elohim ซึ่งแปลว่า “พระเจ้า”

d “พระองค์จะทรงลงโทษ” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เรา (เอกพจน์=พระเจ้า) จะลงโทษ” ** ข้อ 12 นี้ ซึ่งเป็นร้อยแก้ว เป็นข้อความที่แทรกเข้ามา

e บางคนคิดว่าข้อ 16-19 กล่าวถึงอาณาจักรยูดาห์มากกว่าจะกล่าวถึงกษัตริย์ของอัสซีเรีย

f คำประกาศพระวาจาสั้นๆตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นคำอธิบายชื่อที่อิสยาห์ตั้งให้บุตรชายคนแรกของตน คือ “เชอาร์-ยาชูบ” ซึ่งแปลว่า “ผู้รอดชีวิตจะกลับมา” – ดู 7:3 ** ความคิดทางเทววิทยาเรื่อง “ผู้รอดชีวิต” นี้ ประกาศกอิสยาห์ชอบกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ดู 4:3 เชิงอรรถ c) ความคิดนี้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งที่นี่ในสองความหมาย คือเป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงการลงโทษที่จะทำให้มีเพียงไม่กี่คนรอดชีวิตเหลืออยู่ (ข้อ 22-23) และเป็นคำสัญญาว่าผู้ที่รอดชีวิตเหลืออยู่จะ “กลับใจ” (คำว่า “ยาชูบ” แปลว่า “จะกลับมา” จึงมีความหมายว่า “จะกลับใจ” ด้วย) ได้รับอภัยโทษและรับพระพรอีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 20-21)

g คำประกาศพระวาจานี้ดูเหมือนว่าประกาศกได้กล่าวไว้ไม่นานก่อนที่กษัตริย์เซนนาเคริบจะมาจู่โจมอาณาจักรยูดาห์ในปี 701 ก.ค.ศ.

h “อย่างที่ชาวอียิปต์เคยทำ” – แปลตามตัวอักษรว่า “ตามทางของอียิปต์” – เป็นข้อความที่ยกมาจากข้อ 26.

i ข้อนี้ทั้งข้อเป็นข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้ขาดความต่อเนื่องของบทประพันธ์บทนี้ – ดู 4:5 เชิงอรรถ d.

j ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังมีคำอีกสามคำที่เข้าใจไม่ได้ เพราะถ้าแปลตามตัวอักษรจะได้ข้อความว่า “แอกจากต่อหน้าไขมัน”

k ข้อ 28-32 กล่าวถึงการจู่โจมของกองทัพอัสซีเรียผู้คุกคาม ถ้าข้อความนี้หมายถึงการรุกรานของกษัตริย์เซนนาเคริบ (ดูข้อ 5) เส้นทางที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่เส้นทางที่กองทัพอัสซีเรียใช้ในการจู่โจมครั้งนั้น (ดู 2 พกษ 18:17) แต่เป็นการบรรยายตามสูตรที่กล่าวถึงการจู่โจมของศัตรูจากทางทิศเหนือ (เทียบ อสย 14:31) – เรายังไม่รู้แน่ว่าเมืองที่กล่าวถึงเหล่านี้บางเมืองตั้งอยู่ที่ไหน – เมืองโนบที่กล่าวถึงเป็นเมืองสุดท้ายตั้งอยู่บนภูเขา Scopus เหนือกรุงเยรูซาเล็มทางทิศตะวันออก

l “จงตอบซิ” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “น่าสงสาร”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก