Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แผนร้ายของศัตรูต่อเนหะมีย์ - งานก่อสร้างกำแพงสำเร็จa

  1. 1เมื่อสันบาลลัท โทบีอาห์ เกเชมชาวอาหรับ และบรรดาศัตรูของเราได้ข่าวว่าข้าพเจ้าก่อสร้างกำแพงสำเร็จ และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ แม้ว่าจนถึงวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมือง 2สันบาลลัทกับเกเชมส่งคนมาพบข้าพเจ้า พูดว่า “ขอเชิญมาพบกันที่หมู่บ้านเกฟีริม ในที่ราบโอโน” แต่เขาวางแผนจะทำร้ายข้าพเจ้า 3ข้าพเจ้าส่งผู้ถือสารไปบอกเขาว่า “ข้าพเจ้ากำลังทำงานสำคัญอยู่ ไปที่นั่นไม่ได้ ทำไมงานจะต้องหยุดชะงักเพราะข้าพเจ้าต้องทิ้งงานไปพบท่าน” 4เขาใช้คนมาเชิญข้าพเจ้าไปพบเขาเช่นนี้ถึงสี่ครั้ง ข้าพเจ้าก็ตอบเขาเช่นเดิม 5สันบาลลัทจึงส่งผู้รับใช้คนหนึ่งมาพบข้าพเจ้า บอกเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่ห้าพร้อมกับจดหมายเปิดผนึก 6ซึ่งมีเขียนไว้ว่า “เกเชมbบอกว่ามีข่าวลือในหมู่ชนชาติต่างๆว่าท่านและชาวยิวกำลังจะคิดกบฏ ท่านจึงได้สร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ เขายังลือกันอีกว่าท่านจะตั้งตนเป็นกษัตริย์cอีกด้วย 7ท่านยังได้จัดให้มีประกาศกdประกาศที่กรุงเยรูซาเล็มว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นยูดาห์ ข่าวนี้จะต้องไปถึงพระกรรณของกษัตริย์แน่ๆ ดังนั้น ขอเชิญท่านมาพบข้าพเจ้าเพื่อปรึกษากันถึงเรื่องนี้” 8ข้าพเจ้าจึงส่งคนไปตอบเขาว่า “เรื่องที่ท่านพูดนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ท่านแต่งเรื่องขึ้นเองทั้งนั้น” 9คนเหล่านี้ต้องการให้เรากลัว คิดว่า “มือของเขาจะผละจากงาน และงานก็จะไม่สำเร็จ” แต่ข้าพเจ้ากลับมีกำลังใจมากขึ้นe

          10ข้าพเจ้าไปที่บ้านของเชไมอาห์ บุตรเดไลยาห์ บุตรเมเหทาเบล ซึ่งเก็บตัวอยู่ในบ้านf เขาบอกข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปพบกันในพระวิหารของพระเจ้าภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วปิดประตูพระวิหารเสีย เพราะเขาทั้งหลายจะมาฆ่าท่าน เขาจะมาฆ่าท่านในเวลากลางคืน” 11แต่ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “คนอย่างข้าพเจ้าจะต้องหนีหรือ คนอย่างข้าพเจ้าจะต้องเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อจะมีชีวิตอยู่หรือg ข้าพเจ้าจะไม่ไป” 12ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้เขา แต่เขาได้กล่าวถ้อยคำเพื่อทำร้ายข้าพเจ้า เพราะโทบีอาห์และสันบาลลัทhได้จ้างเขา 13เขาได้รับค่าจ้างiเพื่อทำให้ข้าพเจ้ากลัว และทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการทำบาป จะได้ทำลายชื่อเสียงของข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

                14ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงการกระทำของโทบีอาห์และสันบาลลัท และทรงระลึกถึงทั้งโนอัดยาห์ประกาศกหญิงและประกาศกอื่นๆซึ่งพยายามทำให้ข้าพเจ้ากลัว

          15jการสร้างกำแพงสำเร็จลงในวันที่ยี่สิบห้าเดือนเอลูลk ใช้เวลาทั้งหมดห้าสิบสองวัน 16เมื่อศัตรูทุกคนของเรารู้เรื่องนี้ นานาชาติที่อยู่โดยรอบก็กลัวและรู้สึกอัปยศ เขาทั้งหลายต้องยอมรับว่างานนี้สำเร็จเพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือ 17ในช่วงเวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนจดหมายหลายครั้งระหว่างบรรดาหัวหน้าชาวยิวกับโทบีอาห์ 18เพราะชาวยิวหลายคนมีความสัมพันธ์กับเขา เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาห์ บุตรของอาราห์ และเยโฮคานันบุตรของเขาแต่งงานกับบุตรหญิงของเมชุลลาม บุตรของเบเรคิยาห์ 19ชาวยิวเหล่านี้จึงพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคำพูดของข้าพเจ้าแก่เขา โทบีอาห์ยังส่งจดหมายมาขู่ให้ข้าพเจ้ากลัวด้วย

6 a บทที่ 6 เล่าเรื่องต่อจากบทที่ 4.

b “เกเชม” – ต้นฉบับว่า “กัชมู” ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของชื่อ “เกเชม”  (ดู ข้อ 1 และ 2:19 เชิงอรรถ f)

c ชาวยิวอาจมีความหวังว่าเนหะมีย์จะได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ ดังที่ก่อนหน้านั้นเคยมีความหวังมาแล้วว่าเศรุบบาเบลจะได้เป็นกษัตริย์ (ศคย 6:9-14)

d ประกาศกฮักกัยและเศคาริยาห์เคยสนับสนุนเศรุบบาเบลให้เป็นกษัตริย์มาแล้ว ประกาศกยังมีบทบาทในการแต่งตั้งกษัตริย์อยู่ด้วย

e “ข้าพเจ้ากลับมีกำลังใจมากขึ้น” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าทำให้มือเข้มแข็ง” – บางคนเข้าใจว่าประโยคนี้เป็นคำภาวนาแด่พระเจ้า “โปรดทรงบันดาลให้มือของข้าพเจ้าเข้มแข็ง”

f “เก็บตัวอยู่ในบ้าน” – ความหมายไม่ชัดว่าเขาไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวอันตราย หรือเพราะเขาป่วย เขาจึงเรียกเนหะมีย์มาพบเขา เพราะมีพระวาจาที่จะต้องแจ้งให้รู้

g ข้อเสนอของเชไมอาห์ไม่ค่อยชัด ดูเหมือนว่าเขาเสนอให้เนหะมีย์ไปหาที่ลี้ภัยภายในพระวิหาร ที่ซี่งไม่มีผู้ใดจะมาทำร้ายเขาได้ – ในสมัยก่อน ผู้ลี้ภัยเพียงแตะพระแท่นบูชาก็จะพ้นอันตราย (ดู 1 พกษ 1:50ฯ; 2:28ฯ) แต่ในภายหลังพระวิหารทั้งหลังเป็นที่ลี้ภัยด้วย (1 มคบ 10:43; สดด 27:5[?]) แต่เชไมอาห์แนะนำให้เนหะมีย์ซึ่งเป็นฆราวาสเข้าไปในสักการสถาน (ห้องศักดิ์สิทธิ์) – การทำเช่นนี้จะเป็นความผิดมีโทษถึงประหารชีวิต เพราะสมณะเท่านั้นเข้าไปที่นั่นได้ (ข้อ 11,13 ดู กดว 18:7)

h “และสันบาลลัท” – ต้นฉบับภาษากรีกละ “และสันบาลลัท” ที่นี่ และในข้อ 14.

i “เขาได้รับค่าจ้าง” - บางคนคิดว่าเป็นวลีที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมเข้ามา

j บางคนคิดว่าข้อความในข้อ 15-16 น่าจะอยู่หลังข้อ 17-19.

k “เดือนเอลูล” ตรงกับปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ปี 445 ก.ค.ศ.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย