Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชนเผ่าดานแสวงหาที่อยู่ใหม่a

18 1ในสมัยเมื่อชาวอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ปกครอง

ชนเผ่าดานกำลังหาดินแดนเพื่อตั้งหลักแหล่ง เพราะจนถึงเวลานั้น เขายังไม่ได้รับดินแดนเป็นมรดกท่ามกลางเผ่าต่างๆของอิสราเอล 2ชนเผ่าดานจึงเลือกชายกล้าหาศห้าคนจากตระกูลของตนbและส่งไปจากเมืองโศราห์และเอชทาโอล ให้ไปสอดแนมและสำรวจแผ่นดิน โดยกล่าวว่า 'จงไปสำรวจแผ่นดิน' คนทั้งห้ามาถึงบ้านของมีคาห์ในแถบภูเขาเอฟราอิม และพักแรมที่นั่น 3ขณะที่พักอยู่ที่บ้านของมีคาห์ เขาก็จำสำเนียงพูดของหนุ่มชนเลวีได้ จึงเข้าไปใกล้ถามว่า 'ใครพาท่านมาที่นี่? ท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่? ท่านมีธุระอะไรที่นี่?' 4เขาตอบว่า 'มีคาห์ตกลงกับข้าพเจ้าว่า จะจ่ายเงินจ้างข้าพเจ้าเป็นสมณะของเขา' 5คนเหล่านั้นจึงว่า 'จงทูลถามพระเจ้าด้วยเถิดว่า การเดินทางของเราจะได้รับความสำเร็จหรือไม่' 6สมณะตอบว่า 'จงไปเป็นสุขเถิด พระยาห์เวห์ทรงดูแลรักษาท่านในการเดินทางครั้งนี้'

7ชายทั้งห้าคนจึงเดินทางต่อไปมาถึงเมืองลาอิช เขาเห็นว่าประชาชนที่อยู่ที่นั่นอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนกับที่ชาวไซดอนดำเนินชีวิตรักสันติและไม่คิดว่าจะมีใครมารุกราน แผ่นดินนั้นไม่ขาดแคลนสิ่งใด ทั้งอยู่ห่างไกลจากชาวไซดอนไม่เกี่ยวข้องกับชาวเมืองอื่นc

8เมื่อชายทั้งห้าคนกลับไปหาบรรดาพี่น้องที่เมืองโศราห์และเอชทาโอลแล้ว บรรดาพี่น้องก็ถามว่า 'เขาไปสำรวจพบอะไรบ้าง?' 9เขาตอบว่า 'เร็วเข้า! ให้พวกเราขึ้นไปโจมตีคนเหล่านั้นเถิด พวกเราเห็นแผ่นดินนั้นแล้ว อุดมสมบูรณ์มาก ท่านทั้งหลายจะอยู่เฉยๆทำไม อย่ารีรออยู่เลยที่จะออกเดินทางเข้าไปยึดครองแผ่นดินนั้น 10เมื่อท่านไปถึง จะพบประชาชนที่ไม่คาดว่าจะมีศัตรูมารุกราน แผ่นดินนี้กว้างใหญ่ และพระเจ้าทรงมอบไว้ในอำนาจของท่าน เป็นแผ่นดินที่มีทุกสิ่งที่เราต้องการ'

ชนเผ่าดานอพยพ

11ดังนั้น ชนเผ่าดานหกร้อยคนจึงหยิบอาวุธเพื่อทำสงครามออกจากเมืองโศราห์และเอชทา 12ขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่เมืองคีรียาท-เยอาริมในแคว้นยูดาห์ เพราะเหตุนี้ สถานที่นั้นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองคีรียาท-เยอาริม จึงได้ชื่อว่า “ค่ายของดาน” มาจนถึงทุกวันนี้ 13จากที่นั่น ชนเผ่าดานผ่านแถบภูเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาห์

14ชายทั้งห้าคนที่เคยไปสอดแนมสำรวจแผ่นดินรอบเมืองลาอิชd กล่าวแก่บรรดาพี่น้องว่า 'ท่านทั้งหลายทราบไหมว่า ในบ้านนี้มีรูปเสื้อกั๊ก มีเทวรูปประจำบ้าน มีเทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน? ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องทำอะไร!'

15ชายทั้งห้าคนจึงแยกตัวออกเดินไปถึงที่อาศัยของหนุ่มชนเลวีในบ้านของมีคาห์และทักทายเขา 16ขณะที่ชนเผ่าดานที่ถืออาวุธทั้งหกร้อยคนe ยืนอยู่ที่ประตู 17ชายห้าคนที่เคยไปสอดแนมสำรวจแผ่นดินเข้าไปในบ้านและเอาเทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน รูปเสื้อกั๊ก และเทวรูปประจำบ้าน ส่วนสมณะยืนอยู่ที่ประตูกับคนถืออาวุธครบมือทั้งหกร้อยคน 18เมื่อชายทั้งห้าคนเข้าไปในบ้านของมีคาห์ เอาเทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน รูปเสื้อกั๊กและเทวรูปประจำบ้านไปแล้ว สมณะก็ถามว่า 'ท่านกำลังทำอะไร?' 19เขาตอบว่า 'เงียบเถอะ หุบปากไว้ไม่ต้องพูดอะไร ไปกับเรา ท่านจะเป็นที่ปรึกษาและสมณะของเรา เป็นสมณะให้ชาวอิสราเอลทั้งเผ่าหรือตระกูลหนึ่งไม่ดีกว่าเป็นสมณะให้ครอบครัวเดียวหรือ?' 20คำพูดนี้ทำให้สมณะดีใจ เขาจึงเอารูปเสื้อกั๊ก เทวรูปประจำบ้านและเทวรูปแกะสลักไปกับคนเหล่านั้น

21ชนเผ่าดานออกเดนิทางต่อไป จัดให้บรรดาผู้หญิง เด็กๆ ฝูงสัตว์และสัมภาระไปข้างหน้า 22เมื่อเขาเดินทางจากบ้านของมีคาห์ไปได้ระยะหนึ่ง มีคาห์ก็เรียกเพื่อนบ้านออกมาไล่ตามทันชนเผ่าดาน 23ร้องตะโกนเรียก ชนเผ่าดานจึงหันกลับมาถามมีคาห์ว่า 'ท่านต้องการอะไร ทำไมท่านจึงมากันมากมายเช่นนี้?' 24มีคาห์ก็ตอบว่า 'ท่านเอาเทวรูปที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ไปพร้อมกับสมณะ แล้วข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่อีกเล่า? ท่านยังกล้าถามอีกหรือว่า "ท่านต้องการอะไร?" 25ชนเผ่าดานตอบว่า 'อย่าให้พวกเราได้ยินเสียงของท่านตามมาอีก มิฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้จะโกรธและทำร้ายท่าน ทั้งท่านและคนในครอบครัวจะต้องเสียชีวิตกันหมด!' 26แล้วชนเผ่าดานก็เดินทางต่อไป มีคาห์เห็นว่าคนเหล่านั้นมีกำลังมากกว่า เขาจึงกลับไปบ้าน

ชนเผ่าดานเข้ายึดเมืองลาอิช สร้างเมืองดานและสักการสถาน

27เมื่อชนเผ่าดานเอาสิ่งต่างๆที่มีคาห์ทำไว้พร้อมกับสมณะที่เขาจ้างไว้ไปแล้ว ก็เดินทางมาถึงเมืองลาอิช ชาวเมืองเป็นคนรักสันติและไม่คิดว่าจะมีใครมารุกราน ชนเผ่าดานฆ่าผู้คนและเผาเมืองเสีย 28ไม่มีใครมาช่วยชาวเมืองนี้ได้เพราะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองไซดอนมาก ไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกับชาวเมืองอื่น เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาเบธ-เรโหบ ชนเผ่าดานสร้างเมืองขึ้นใหม่และตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 29เขาตั้งชื่อเมืองนั้นว่า “ดาน” ตามชื่อของดาน บรรพบุรุษของเขาซึ่งเป็นบุตรของอิสราเอล ก่อนหน้านั้นเมืองนี้มีชื่อว่าลาอิช 30ชนเผ่าดานตั้งเทวรูปแกะสลักขึ้นไว้เพื่อใช้นมัสการโยนาธาน บุตรของเกอร์โชม บุตรของโมเสส เป็นสมณะให้ชนเผ่าดาน ลูกหลานของโยนาธานก็เป็นสมณะให้ชนเผ่าดานต่อไปจนถึงวันที่ผู้อาศัยในแผ่นดินนั้นถูกเนรเทศf 31เทวรูปแกะสลักซึ่งมีคาห์ทำขึ้นและชนเผ่าดานตั้งไว้เพื่อนทัสการนั้นยังคงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาที่สักการสถานของพระเจ้าอยู่ที่เมืองชิโลห์g


18a ชนเผ่าดานซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแดนเมืองโศราห์และเอชทาโอลระยะหนึ่ง (ดู 13:2 เชิงอรรถ b) ไม่สามารถรักษาดินแดนของตนไว้ได้ (ดู ยชว 19:40 เชิงอรรถ k) และถูกชาวอาโมไรต์ขับไล่ออกไปตามข้อความใน วนฉ 1:34-35 ก่อนที่ชนเผ่าดานจะอพยพขึ้นทางเหนือคงได้ส่งคนไปสำรวจเหมือนที่คาเลบเคยทำจากเมืองคาเดช (กดว 13) เราไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด เนื่องจากว่าเรื่องนี้และข้อความใน 1:34-35 ไม่กล่าวถึงชาวฟีลิสเตียเลย ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการอพยพชองชนเผ่าดานนี้น่าจะเกิดตั้งแต่ตอนต้นสมัยผู้วินิจฉัย นอกนั้น การที่บทเพลงของบางเดโบราห์ (5:17) กล่าวถึงชนเผ่าดานคู่กับชนเผ่าอาเชอร์ ทำให้คิดว่าขณะนั้นชนเผ่าดานได้ตั้งรกรากอยู่ทางเหนือแล้ว แต่เหตุผลนี้ยังไม่พอ การที่ชนเผ่าดานสามารถอพยพขึ้นไปโดยไม่ต้องต่อสู้กับใครน่าจะแสดงว่าการอพยพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นางเดโบราห์บาราคมีชัยชนะต่อชาวคานาอันแล้ว การอพยพของชนเผ่าดานนี้แสดงว่าชนแต่ละเผ่ายังมีอิสระที่จะอพยพย้ายภูมิลำเนาได้ตามใจ แม้หลังจากที่โยชูวาถึงแก่มรณภาพแล้วด้วย (ดู บทที่ 1 และเรื่องชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าใน กดว 32:1 เชิงอรรถ a)

b “จากตระกูลของตน” ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า 'และจากดินแดนของตน' แต่ต้นฉบับภาษากรีกละ

c 'ชาวเมืองอื่น' ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “adam” (มนุษย์” –แต่ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ชาวอารัม”

d ต้นฉบับภาษากรีกละ “รอบเมืองลาอิช”

e ข้อ 16-18 มีข้อความที่ซ้ำกันอยู่ และไม่ค่อยชัดเจน

f ข้อ 30-31 เป็นข้อความที่เพิ่มเติมในภายหลังเพื่อประณามตระกูลสมณะในสักการสถานของชนเผ่าดาน “บุตรของโมเสส” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บุตรของมนัสเสห์” ผู้คัดลอกคงเพิ่มอักษร “น” ลงไปเพราะไม่ต้องการให้ชนเลวีบุตรหลานของโมเสสเข้ามาเกี่ยวข้องกับการนมัสการรูปปฏิมาในสักการสถานแห่งนี้ การเนรเทศที่กล่าวถึงในข้อนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทิกลัท-ปิเลเสอร์ที่ 3 ได้กวาดต้อนชาวอิสราเอลเป็นเชลยในปี 734 ก.ค.ศ. (เทียบ 2 พกษ 15:29)

g ”ชิโลห์” น่าจะเป็น “ลาอิช” ผู้เขียนอาจสลับอักษรโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา สักการสถานที่เมืองชิโลห์ถูกทำลายเมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาได้ในสมัยซามูเอล (1 ซมอ 4)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย