Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แซมสันที่เมืองกาซา

16 1แซมสันไปที่เมืองกาซา เห็นหญิงโสเภณีคนหนึ่ง จึงเข้าไปนอนกับเธอ 2ชาวเมืองกาซาทราบว่า 'แซมสันอยู่ที่นั่น ก็เข้าล้อมบ้านนั้นไว้แล้วจัดคนเฝ้าคอยอยู่ที่ประตูเมืองตลอดคืน คนเหล่านั้นแอบเงียบอยู่ทั้งคืนคิดว่า 'พวกเราจะคอยอยู่จนสว่าง แล้วจะฆ่าเขาเสีย' 3แต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืน เมื่อถึงเที่ยงคืน เขาลุกขึ้น เอามือจับประตูเมืองทั้งสองบาน และเสาประตูทั้งสองต้นดึงออกจากที่พร้อมกับดาลประตูยกใส่บ่าแบกขึ้นไปบนยอดเขา ที่หันไปทางเมืองเฮโบรนa

แซมสันกับนางเดลิลาห์b

4ต่อมาแซมสันหลงรักหญิงคนหนึ่งในหุบเขาโสเรก ชื่อเดลิลาห์ 5บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียมาพบเธอกล่าวว่า 'จงลวงถามเขาดูซิว่า กำลังมหาศาลของเขามาจากไหน และพวกเราจะเอาชนะเขาได้อย่างไร จึงจะมัดเขาไว้และควบคุมเขาได้ เราแต่ละคนจะให้เงินหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยแก่ท่าน'

6นางเดลิลาห์จึงถามแซมสันว่า 'โปรดบอกดิฉันเถิดว่ากำลังมหาศาลของคุณมาจากไหน และจะต้องใช้อะไรมัดคุณจึงจะควบคุมคุณได้' 7แซมสันตอบว่า 'ถ้าเอาสายธนูใหม่ๆเจ็ดเส้นที่ยังไม่แห้งมัดข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าก็จะอ่อนกำลังลงและจะมีแรงเท่ากับคนอื่น' 8บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียก็นำสายธนูใหม่เจ็ดเส้นที่ยังไม่แห้งมาให้นางเดลิลาห์เธอก็มัดแซมสันไว้ 9แล้วให้คนซุ่มคอยอยู่อีกห้องหนึ่ง และตะโกนขึ้นว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว แต่แซมสันถึงสายธนูขาดเหมือนด้ายที่ถูกไฟไหม้ ดังนั้นความลับเกี่ยวกับพละกำลังของเขาจึงยังไม่ถูกเปิดเผย

10นางเดลิลาห์บอกแซมสันว่า 'ดูซิ คุณล้อดิฉัยโดยพูดปดมาแล้ว บัดนี้โปรดบอกดิฉันเถิดว่าจะต้องใช้อะไรมัดคุณไว้' 11เขาตอบว่า 'ถ้าเอาเชือกใหม่ซึ่งยังไม่เคยใช้มามัดข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าก็จะอ่อนกำลังลงและจะมีแรงเท่ากับคนอื่น' 12นางเดลิลาห์จึงเอาเชือกใหม่มัดเขาไว้ และตะโกนขึ้นว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว' มีคนซุ่มคอยอยู่อีกห้องหนึ่ง แต่แซมสันก็ดึงเชือกที่มัดแขนอยู่ขาดราวกับเป็นเส้นด้าย

13นางเดลิลาห์กล่าวกับแซมสันว่า 'คุณยังคงล้อดิฉันโดยพูดปดอยู่อีก โปรดบอกดิฉันเถิดว่าจะต้องใช้อะไรมัดคุณ' เขาตอบเธอว่า 'ถ้าคุณเอาผมของข้าพเจ้าเจ็ดปอย ทอเข้ากับด้ายเส้นยืน เอาฟืมกระทบให้แน่น ข้าพเจ้าก็จะอ่อนกำลังลงและจะมีแรงเท่ากับคนอื่น' 14นางจึงกล่อมเขาให้หลับ แล้วเอาผมของเขาทอกับด้ายเส้นยืน เอาฟืมกระทบให้แน่น แล้วตะโกนขึ้นว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว' แต่เขาตื่นขึ้นกระชากทั้งฟืมและด้ายเส้นยืนออกจากหูกc

15นางเดลิลาห์กล่าวกับเขาว่า 'คุณบอกดิฉันได้อย่างไรว่าคุณรักดิฉัน เมื่อใจของคุณไม่อยู่กับดิฉันเลย? คุณล้อดิฉันมาถึงสามครั้งแล้ว และคุณยังไม่ได้บอกดิฉันเลยว่ากำลังมหาศาลของคุณมาจากไหน' 16นางคงเซ้าซี้ถามเขาทุกวันจนเขารำคาญทนไม่ไหว อยากจะตายให้พ้นไป 17ในที่สุด เขาก็เปิดใจบอกเธอว่า 'ใบมีดไม่เคยโกนศีรษะของข้าพเจ้าเลย เพราะข้าพเจ้าเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ถ้าข้าพเจ้าถูกโกนผม พละกำลังของข้าพเจ้าจะถอยไปจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอ่อนแอเหมือนกับคนอื่น' 18นางเดลิลาห์เห็นว่า เขาเปิดใจบอกความจริงแก่เธอแล้ว จึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียบอกว่า 'จงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเถิด เขาเปิดใจบอกความจริงให้ดิฉันทราบแล้ว' หัวหน้าชาวฟีลิสเตียก็มาหาเธอพร้อมกับนำเงินมาด้วย 19นางเดลิลาห์กล่อมแซมสันให้นอนหลับบนตักของเธอ แล้วเรียกชายคนหนึ่งเข้ามาโกนผมเจ็ดปอยจากศีรษะของเขา พละกำลังของเขาก็ถอยลง เธอก็เริ่มควบคุมเขาได้ 20จึงร้องตะโกนว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว' เขาตื่นขึ้นคิดว่า 'ข้าพเจ้าจะสะบัดหลุดหนีไปได้เหมือนทุกครั้ง' เขาไม่ทราบว่าพระยาห์เวห์เสด็จไปจากเขาแล้ว 21ชาวฟีลิสเตียจับกุมเขา ควักนัยน์ตาของเขาออกแล้วนำเขาลงไปที่เมืองกาซา เอาโซ่ทองสัมฤทธิ์สองเส้นล่ามเขาไว้ให้เขาโม่แป้งอยู่ในคุก

22แต่ผมของเขาที่ถูกโกนก็เริ่มยาวขึ้นมาอีก

แซมสันแก้แค้นชาวฟีลิสเตียและเสียชีวิต

23วันหนึ่ง บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียมาชุมนุมกันถวายเครื่องบูชายิ่งใหญ่แด่เทพเจ้าดาโกนและเลี้ยงฉลองกันd กล่าวว่า

“พระเจ้าของเราทรงมอบแซมสันศัตรูของเรา

ไว้ในอำนาจของเรา

        

          25เมื่อทุกคนรู้สึกสนุกสนาน ก็กล่าวกันว่า 'จงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้พวกเราดูเถิด' เขาก็นำตัวแซมสันออกจากคุก มาเล่นตลกต่อหน้าผู้ที่ชุมนุมกันอยู่ แล้วสั่งให้ยืนระหว่างเสาสองต้น 24เมื่อประชาชนเห็นแซมสันeก็ร้องส่งเสียงสรรเสริญเทพเจ้าของตนว่า

พระเจ้าของเราทรงมอบแซมสันศัตรูของเรา

ไว้ในอำนาจของเรา

เขาทำลายแผ่นดินของเรา

และฆ่าพวกเราหลายคน”

26แซมสันบอกเด็กที่จูงเขาว่า 'ปล่อยข้าพเจ้าให้คลำเสาที่ค้ำอาคารไว้เถิด ข้าพเจ้าอยากจะพิงเสา' 27อาคารมีผู้คนแน่นขนัดทั้งชายและหญิง บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทุกคนอยู่ที่นั่น มีชายหญิงประมาณสามพันคนอยู่บนดาดฟ้าคอยดูแซมสันเล่นตลก 28แซมสันร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ออกแรงเพียงครั้งเดียวแก้แค้นชาวฟีลิสเตีย ที่ได้ควักตาทั้งสองข้างของข้าพเจ้า' 29แซมสันยื่นมือไปแตะเสากลางสองต้นที่ค้ำอาคารไว้ มือละต้น ออกกำลังดันทั้งด้านขวาและด้านซ้าย 30พลางตะโกนว่า 'ขอให้ข้าพเจ้าตายพร้อมกับชาวฟีลิสเตียเถิด!' เขาออกแรงดันสุดกำลัง อาคารก็พังลงมาทับบรรดาหัวหน้าและประชาชนทุกคนที่อยู่ที่นั่น เขาฆ่าคนเมื่อเขาตายมากกว่าที่เขาฆ่าเมื่อยังเป็นอยู่f 31บรรดาพี่น้องและครอบครัวทั้งหมดของบิดาของเขาลงมารับศพเขานำกลับไปฝังไว้ระหว่างเมืองโศราห์และเอชทาโอลในหลุมฝังศพของมาโนอาห์ ผู้บิดา แซมสันเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่นานยี่สิบปีg


16a เมืองเฮโบรนอยู่ห่างจากเมืองกาซาประมาณ 64 ก.ม. แซมสันคงไม่แบกประตูเมืองกาซาไปจนถึงเมืองเฮโบรน แต่คงแบกขึ้นไปบนยอดเขาใกล้เมืองกาซา แต่กันไปทางเมืองเฮโบรน เส้นทางที่ไปสู่กาซา บางคนคิดว่าวลี “หันไปทางเมืองเฮโบรน” เป็นชื่อภูเขาลูกนี้ใกล้เมืองกาซา

b ผู้หญิงหลายคนเป็นต้นเหตุให้แซมสันต้องผจญภัยหลายครั้ง แต่ทุกครั้งเขาสามารถพ้นจากอันตรายได้ เพราะพลังที่พระเจ้าประทานแก่เขาในฐานะที่เป็นนาศีร์ “ผู้ถวายตน” แด่พระองค์ นางเดลีลาห์ หญิงคนสุดท้ายของแซมสันสามารถทำลายเขาได้เพราะนางล่อลวงเขาให้ละเมิดกฎของนาศีร์ที่เขาบนบานไว้

c ต้นฉบับภาษาฮีบรู ข้อ 13-14 ไม่สมบูรณ์ เราจึงใช้ต้นฉบับภาษากรีกเสริมเข้ามา สำเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับยังเสริมท้ายข้อ 14 ว่า “ดังนั้นความลับเกี่ยวกับพละกำลังของเขาจึงยังไม่ถูกเปิดเผย” (เทียบ ข้อ 9)

d แต่เดิม ดาโกนเป็นเทพเจ้าสำคัญที่ชนชาติแถบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสตอนกลางนับถือ การนับถือเทพเจ้านี้แผ่ขยายเข้าไปในแคว้นซีเรียและปาเลสไตน์ (ดู ชื่อสถานที่ เช่น เบธ-ดาโกน ใน ยชว 15:41; 19:27) ชาวฟีลิสเตียมานับถือเทพเจ้าองค์นี้เมื่อมาตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินคานาอัน จนดูเหมือนว่าจะลืมเทพเจ้าที่บรรพบุรุษเคยนับถือมาแต่ก่อนอย่างรวดเร็ว เราจะพบกับเรื่องเทพเจ้าดาโกนอีกเมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาได้ (1 ซมอ 5:2ฯ)

e ต้นฉบับภาษาฮีบรูดูจะสับสน เพราะกล่าวเพียงว่า “เมื่อประชาชนเห็นเขา” ไม่ชัดว่า “เขา” นี้หมายถึง แซมสันหรือเทพเจ้า ถ้าหมายถึงแซมสัน ข้อ 24 ต้องมาหลังข้อ 25 ซึ่งกล่าวถึงการไปเรียกแซมสันออกจากคุกมาเล่นตลกให้ดู

f แซมสันสิ้นชีวิตอย่างวีรชนโดยแท้จริง เขาพลีชีพโดยใช้พละกำลังที่พระเจ้าประทานให้เป็นครั้งสุดท้ายทำลายศัตรูของประชากรของตน

g เป็นการสรุปเรื่องแซมสันอีกครั้งหนึ่ง ตามสูตรของผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติเมื่อเล่าเรื่องผู้วินิจฉัยน้อย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย