Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

4: อาบีเมเลคตั้งตนเป็นกษัตริย์a

9 1อาบีเมเลคบุตรของเยรุบบาอัลไปพบพี่น้องข้างมารดาของตนที่เมืองเชเคม และขอร้องเขาและญาติทุกคนในครอบครัวของมารดา 2'ให้ถามคนสำคัญของเมืองเชเคมว่า อย่างไหนจะดีกว่ากันสำหรับท่านทั้งหลาย จะให้บุตรทั้งเจ็ดสิบคนของเยรุบบาอัลปกครองท่าน หรือจะให้คนเดียวปกครอง? จงจำไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับท่าน' 3บรรดาพี่น้องข้างมารดาของอาบีเมเลคจึงไปเกลี้ยกล่อมคนสำคัญทุกคนของเมืองเชเคมตามที่เขาบอก คนเหล่านี้จึงตกลงใจจะเข้าข้างอาบีเมเลค เพราะคิดว่าเป็นพี่น้องกัน' 4เขาทั้งหลายจึงเอาเงินหนักเจ็ดสิบบาทจากวิหารของพระบาอัล-เบรีทมอบให้อาบีเมเลข อาบีเมเลคก็เอาเงินนี้ไปจ้างพวกนักเลงอันธพาลมาเป็นพรรคพวก 5แล้วไปที่เมืองโอฟราห์บ้านของบิดา จับพี่น้องทั้งเจ็ดสิบคนซึ่งเป็นบุตรของเยรุบบาอัลมาประหารบนศิลาก้อนเดียวกัน แต่โยธาม บุตรสุดท้องของเยรุบบาอัลซ่อนตัวทันจึงไม่ถูกประหาร 6คนสำคัญทั้งหลายของเมืองเชเคมและเบธ-มิลโลทั้งหมดมาชุมนุมกันที่ต้นโอ๊กใกล้เสาศักดิ์สิทธิ์bแห่งเมืองเชเคม ตั้งอาบีเมเลคเป็นกษัตริย์

นิทานของโยธามc

7เมื่อโยธามทราบข่าวนี้ก็ไปยืนบนยอดภูเขาเกริซิมร้องตะโกนเสียงดังว่า

     “ชาวเชเคมผู้มีเกียรติทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าเถิด

     แล้วพระเจ้าจะทรงสดับฟังท่านด้วย!

   8ครั้งหนึ่ง บรรดาต้นไม้ออกไป

     เพื่อเจิมตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองตน

     กล่าวเชิญต้นมะกอกเทศว่า 'จงเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราเถิด!'

   9ต้นมะกอกเทศตอบว่า

     'ข้าพเจ้าจะต้องเลิกผลิตน้ำมัน

     ที่ใช้ถวายเกียรติแด่เทพเจ้าและมนุษย์

     ไปแกว่งไกวอยู่เหนือต้นไม้อื่นๆหรือ?'

   10บรรดาต้นไม้จึงกล่าวเชิญต้นมะเดื่อเทศว่า

     'จงมาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราเถิด!'

   11ต้นมะเดื่อเทศตอบว่า

     'ข้าพเจ้าจะต้องเลิกผลิตผลหวานน่ากิน

     ไปแกว่งไกวอยู่เหนือต้นไม้อื่นๆหรือ?'

   12บรรดาต้นไม้กล่าวเชิญเถาองุ่นว่า

     'จงมาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราเถิด!'

   13เถาองุ่นตอบว่า

     'ข้าพเจ้าจะต้องเลิกผลิตเหล้าองุ่น

     ซึ่งทำให้เทพเจ้าและมนุษย์มีความยินดี

     ไปแกว่งไกวอยู่เหนือต้นไม้อื่นๆหรือ?'

   14บรรดาต้นไม้จึงพร้อมใจกล่าวเชิญพุ่มหนามว่า

     'จงมาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราเถิด!'

   15พุ่มหนามก็ตอบบรรดาต้นไม้ว่า

     'ถ้าท่านต้องการเจิมตั้งข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์จริงๆละก็

     จงมาพักอยู่ใต้ร่มเงาของข้าพเจ้าเถิด

     ถ้าท่านไม่มา ไฟจะออกมาพุ่มหนาม

     และเผาผลาญต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน'

16d'บัดนี้ ท่านทั้งหลายแต่งตั้งอาบีเมเลคเป็นกษัตริย์แล้ว ท่านทำด้วยความจริงใจและไม่มีเจตนาเคลือบแฝงหรือ? ท่านได้ปฏิบัติอย่างสมเกียรติกับเยรุบบาอัลและครอบครัวของเขาหรือ ท่านได้ทำกับเขาตามที่การกระทำของเขาสมควรจะได้รับหรือ 17บิดาของข้าพเจ้าได้ต่อสู้เพื่อท่าน ได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของชาวมีเดียน 18แต่ในวันนี้ ท่านได้กบฏต่อครอบครัวของบิดาของข้าพเจ้า ประหารบุตรทั้งเจ็ดสิบคนของเขา -บนศิลาก้อนเดียวกัน- และแต่งตั้งอาบีเมเลค บุตรของหญิงทาสของเขา เป็นกษัตริย์ปกครองคนสำคัญของเมืองเชเคม เพราะเขาเป็นพี่น้องของท่าน!- 19ถ้าท่านได้ปฏิบัติต่อเยรุบบาอัลและครอบครัวของเขาด้วยความจริงใจและไม่มีเจตนาเคลือบแฝง ก็จงยินดีกับอาบีเมเลค และให้อาบีเมเลคยินดีกับท่านเถิด! 20ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น ก็ขอให้ไฟออกจากอาบีเมเลคมาเผาผลาญคนสำคัญของเมืองเชเคมและเบธ-มิลโลเถิด ขอให้ไฟออกจากคนสำคัญของเมืองเชเคมและเบธ-มิลโล มาเผาผลาญอาบีเมเลคเถิด!'

          21แล้วโยธามก็หนีหลบไปอยู่ที่เมืองเบเออร์ ห่างจากอาบีเมเลคพี่ชายของตน

ชาวเชเคมเป็นกบฏต่ออาบีเมเลค

22อาบีเมเลคเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสามปีe 23แล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้อาบีเมเลคและบรรดาคนสำคัญของเมืองเชเคมมีจิตใจเป็นอริกัน บรรดาคนสำคัญของเมืองเชเคมจึงกบฏต่ออาบีเมเลค 24ที่เป็นดังนี้ก็เพื่อชดเชยความทารุณที่ได้กระทำต่อบุตรทั้งเจ็บสิบคนของเยรุบบาอัลf และเพื่อลงโทษอาบีเมเลค ที่ได้ฆ่าบรรดาพี่น้องของตน และลงโทษบรรดาคนสำคัญของเมืองเชเคมที่ได้สนับสนุนอาบีเมเลคให้ฆ่าพี่น้อง

25บรรดาคนสำคัญของเมืองเชเคมได้วางคนดักทำร้ายอาบีเมเลคอยู่ตามยอดเขา คนเหล่านี้ปล้นทุกคนที่เดินผ่านทางนั้น มีผู้ไปบอกอาบีเมเลคให้ทราบเรื่องนี้ 26กาอัลบุตรของเอเบดg มาที่เมืองเชเคมพร้อมกับพี่น้องของตน บรรดาคนสำคัญของเมืองเชเคมไว้ใจเขา 27วันหนึ่งชาวเมืองออกไปในไร่องุ่นเก็บผลองุ่น มาย่ำทำการเลี้ยงฉลองกันและเข้าไปในวิหารของเทพเจ้า กินและดื่มกันที่นั่นhแล้วด่าแช่งอาบีเมเลค 28กาอัลบุตรของเอเบดกล่าวว่า 'อาบีเมเลคเป็นใคร เชเคมเป็นอะไรกัน พวกเราจึงต้องเป็นทาสรับใช้เขา? บุตรของเยรุบบาอัลและเศบุลผู้ช่วยของเขาจะต้องรับใช้คนของฮาโมร์i บิดาของเชเคมมิใช่หรือ? แล้วทำไมเราจะต้องเป็นทาสรับใช้เขาเล่า? 29ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้นำประชาชนของเมืองนี้ ข้าพเจ้าก็ขับไล่อาบีเมเลคออกไป? ข้าพเจ้าจะท้าเขาว่าj "จงรวบรวมกำลังทัพแล้วออกมารบกันเถิด!"' 30เศบุลผู้ครองเมืองทราบคำท้าของกาอัลบุตรของเอเบดก็โกรธมาก 31จึงส่งคนไปบอกอาบีเมเลคที่เมืองอารมาห์kว่า 'กาอัลบุตรของเอเบดพร้อมกับบรรดาพี่น้องมาที่เมืองเชเคมแล้ว กำลังยุยงชาวเมืองให้เป็นกบฏต่อท่าน 32ดังนั้น ให้ท่านและคนของท่านออกมาคืนนี้ ไปซุ่มอยู่ในทุ่งนา 33พอรุ่งเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น จงเตรียมพร้อมเข้าโจมตีเมือง เมื่อกาอัลและพรรคพวกจะออกมารบกับท่าน จงสู้กับเขาสุดความสามารถเถิด' 34ในคืนนั้นอาบีเมเลคออกเดินทางพร้อมกับคนของเขา ไปซ่อนตัวใกล้เมืองเชเคม แบ่งเป็นสี่กลุ่ม 35กาอัลบุตรของเอเบดออกไปยืนหน้าประตูเมือง อาบีเมเลคและคนของเขาก็กรูกันออกมาจากที่ซ่อน 36กาอัลเห็นคนเหล่านี้ก็บอกเศบุลว่า 'ดูซิ มีคนกำลังลงมาจากยอดเขา!' เศบุลตอบว่า 'ท่านเห็นเงาของภูเขาเป็นคนต่างหาก' 37กาอัลพูดอีกว่า 'ดูซิ มีคนลงมาจากยอดเขาตาบูรฮาอาเรซ และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาจากทางเอโลน-เมโอเนนิม'l 38แล้วเศบุลกล่าวกับว่า 'ท่านเคยคุยโวไว้ไม่ใช่หรือว่า "อาบีเมเลคเป็นคร ทำไมพวกเราจะต้องเป็นทาสรับใช้เขา?" คนที่ท่านเคยดูถูกอยู่ที่นั่น จงออกไปสู้กับเขาเถิด' 39กาอัลก็นำคนสำคัญของเมืองเชเคมออกต่อสู้กับอาบีเมเลค 40อาบีเมเลคไล่ฟันกาอัลจนต้องหนีไป คนจำนวนมากบาดเจ็บหรือล้มตายตามทางถึงประตูเมือง 41อาบีเมเลคไปอยู่ที่เมืองอารูมาห์ ส่วนเศบุลขับไล่กาอัลและพี่น้องของเขาออกไปจากเมืองเชเคม ไม่ยอมให้กลับมาอยู่ที่นั่นอีก

อาบีเมเลคทำลายเมืองและป้อมที่เมืองเชเคมm

42อาบีเมเลคทราบว่า วันรุ่งขึ้น ชาวเมืองเชเคมจะต้องออกไปในทุ่งนา 43เขาจึงพาคนของตนออกมา แบ่งเป็นสามกลุ่มคอยซุ่มอยู่ในทุ่งนา เมื่อเห็นชาวเมืองออกมา เขาก็กรูกันเข้าโจมตี 44อาบีเมเลคและกลุ่มของตนรีบขึ้นหน้าไปยึดประตูเมืองไว้ อีกสองกลุ่มกรูเข้าโจมตีทุกคนที่อยู่ในทุ่งนาแล้วฆ่าตายหมด 45อาบีเมเลคสู้รบกับชาวเมืองตลอดวันนั้น แล้วเข้ายึดเมืองนั้นได้ ฆ่าประชาชนที่อยู่ที่นั่น ทำลายเมืองลงและเอาเกลือโรยn 46เมื่อบรรดาคนสำคัญที่ป้อมมิกดัล-เชเคมทราบเริ่งนี้เข้า เขาก็ไปหลบภัยอยู่ในห้องใต้ดินของวิหารของเทพเจ้าเอล-เบรีทo 47อาบีเมเลคทราบว่าบรรดาคนสำคัญทุกคนของป้อมมิกดัล-เชเคมไปรวมกันอยู่ที่นั่น 48เขาก็พาคนของตนขึ้นไปบนภูเขาศัลโมน ถือขวานไปตัดกิ่งจากไม้ต้นหนึ่ง ยกใส่บ่า บอกคนของตนว่า 'ท่านทั้งหลายเห็นข้าพเจ้าทำอย่างไรก็จงรีบทำอย่างนั้นเถิด' 49แต่ละคนจึงตัดกิ่งไม้ และเดินตามอาบีเมเลคไปวางสุมไว้ข้างบนห้องใต้ดินแล้วจุดไฟเผาห้องใต้ดินพร้อมกับทุกคนที่อยู่ในนั้น ทุกคนในป้อมมิกดัล-เชเคมก็ตายสิ้น ทั้งชายและหญิงประมาณหนึ่งพันคน

อาบีเมเลคล้อมเมืองเธเบศและถูกฆ่าตาย

50อาบีเมเลคไปล้อมเมืองเธเบศpไว้และยึดเมืองได้ 51ที่กลางเมือง มีป้อมแข็งแรงป้อมหนึ่ง คนสำคัญในเมืองทุกคนทั้งชายหญิงพากันหนีไปหลบภัยอยู่ในป้อม ลั่นประตูลงกลอนอย่างแน่นหนาแล้วขึ้นไปอยู่บนหลังคาป้อม 52อาบีเมเลคเข้าโจมตีป้อม เขามาถึงที่ประตูจะจุดไฟเผาป้อม 53แต่หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่แป้งทุ่มใส่อาบีเมเลคกระโหลกศีรษะแตก 54เขาเรียกชายหนุ่มที่ถืออาวุธเข้ามาทันทีสั่งว่า 'จงชักดาบออกมาฆ่าข้าพเจ้าเสีย ข้าพเจ้าไม่อยากจะได้ชื่อว่าตายเพราะน้ำมือผู้หญิง ชายหนุ่มนั้นก็แทงเขาตาย 55เมื่อชาวอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลคตายแล้วแต่ละคนก็พากันกลับบ้าน

          56ดังนี้ พระเจ้าทรงทำให้อาบีเมเลคชดใช้ความชั่วร้ายที่เขาทำกับบิดาโดยฆ่าพี่น้องทั้งเจ็ดสิบคน 57พระเจ้ายังทรงทำให้ชาวเมืองเชเคมต้องชดใช้ความชั่วร้ายที่ตนทำอีกด้วย ดังนี้ คำสาปแช่งของโยธาม บุตรของเยรุบบาอัลต่อเขาก็เป็นจริง


9a อาบีเมเลคไม่ใช่ผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอล แต่ผู้เขียนพระคัมภีร์เล่าเรื่องของเขาไว้ที่นี่ เพราะเขาเป็นบุตรของกิเดโอน-เยรุบบาอัล แต่มีมารดาเป็นหญิงชาวเชเคม ชาวคานาอันที่เมืองเชเคมแต่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์ตามคำชักชวนของอาบีเมเลคที่ใช้อุบายและกำลังทหารของผู้ที่เขาจ้างมาคอบคุ้มกัน เขาแสดงพลังนี้โดยฆ่าพี่น้องของตน ปราบชาวเชเคมที่เป็นกบฏต่อเขาและเข้าโจมตีเมืองเธเบศของชาวอิสราเอลแต่เขาก็ถูกฆ่าอย่างอัปยศที่นั่น เรื่องนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และทำให้เราเข้าใจสภาพการณ์ในยุคนั้นได้ชัดเจนขึ้น กล่าวคือชาวอิสราเอลและชาวคานาอันยังอยู่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน และสถานการณ์ทางการเมืองในแคว้นคานาอันสอดคล้องกับข้อมูลที่เราทราบจากเอกสาร(จดหมาย)ที่ขุดพบได้ที่เนินเอล-อามารนา ในประเทศอียิปต์ เอกสารเหล่านี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล การที่อาบีเมเลคตั้งตนเป็นกษัตริย์และประสบความล้มเหลวเป็นเหตุผลสนับสนุนความคิดของผู้เขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติที่ว่า ในอิสราเอลไม่มีใครจะเป็นกษัตริย์ปกครองได้นอกจากผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกสรร

b เบธ-มิลโลคงเป็นป้อมที่เมืองเชเคมซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า 'มิกดัล-เชเคม' ข้อ 46 และ 49 * 'เสาศักดิ์สิทธิ์' เป็นการแปลโดยคาดระเน ภาษาฮีบรูมีว่า “ตั้งอยู่” ซึ่งดูแปลกที่จะใช้กับต้นไม้ วลีนี้คงจะหมายถึง “เสาศักดิ์สิทธิ์” ระลึกถึงพันธสัญญาที่ประชากรอิสราเอลทำกับพระยาหืเวห์ใน ยชว 24:26

c นิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแรก ๆในพระคัมภีร์ที่ให้ต้นไม้หรือสัตว์พูดได้เพื่อให้คติสอนใจ (ดู 2 ซมอ 12:1-4; 2 พกษ 14:9; อสค 17:3-10 และเรื่องอื่นๆใน สภษ) นิทานเช่นนี้เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น ในเมโสโปเตเมีย ประเทศอียิปต์ กรีซ ฯลฯ) นิทานเรื่องนี้อาจมีอยู่แล้วก่อนที่จะนำมาใช้เพื่ออธิบายเรื่องของเยรุบบาอัลและอาบีเมเลค

d ข้อ 16-20 เป็นการประยุกต์นิทานนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาบีเมเลคตั้งตนเป็นกษัตริย์ เชิญชวนให้ผู้ฟังพิจารณาถึงความจริงใจ และเจตนาดีของการกระทำของตน ข้อ 16-19 ในภาษาฮีบรูเป็นประโยคยืดยาวประโยคเดียว แสดงวาทศิลป์ของผู้เล่านิทาน

e ข้อนี้เป็นข้อสังเกตของผู้เรียบเรียง แต่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะอาบีเมเลคไม่เคยเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเลย

f แปลตามตัวอักษรว่า 'เพื่อความทารุณต่อบุตรทั้งเจ็ดสิบคนของเยรุบบาอัลมาถึง'

g 'เอเบด' แปลว่า “ทาส,ผู้รับใช้” ที่นี่อาจเป็นชื่อเฉพาะ ต้นฉบับภาษาลาติน อ่านว่า “โอเบด” กาอัลอาจเป็นชาวคานาอันคนหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกับชาวเชเคม หรืออาจเป็นชาวเชเคมเอง (ข้อ 28) เขายุยงชาวเชเคมให้เป็นอริกับอาบีเมเลค ซึ่งไม่อยู่ในเมือง แต่มีเศบูลเป็นผู้ปกครองแทน

h การกินดื่มที่กล่าวนี้เป็นการฉลองทางศาสนาหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผล

i ฉาโมร์เป็นผู้ตั้งเมืองเชเคม ดู ปฐก 34:2,4

j 'ข้าพเจ้าจะท้าเขาว่า' แลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เขากล่าวแก่อาบีเมเลค'

k “เมืองอารูมาห์” อ่านภาษาฮีบรูให้สอดคล้องกับข้อ 41 ต้นฉบับว่า “อย่างลับๆ” “ยุยง” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ล้อม”

l “ตาบูร์ฮาอาเรซ” แปลตามตัวอักษรว่า 'สะดือของแผ่นดิน' อาจจะหมายถึงภูเขาเกริซิม อสค 38:2 จะใช้ชื่อเดียวกันนี้เรียกกรุงเยรูซาเล็มด้วย “เอโลน-เมโอเนบิม” แปลว่า 'ต้นโอ๊กของโหราจารย์’ คงจะหมายถึง 'ต้นโอ๊กแห่งโมเรห์' (ซึ่งแปลว่า 'ต้นโอ๊กของผู้สั่งสอน' หรือ 'ของโหราจารย์') ใน ปฐก 12:6 และ ฉธบ 11:30

m ดูเหมือนว่ามิกดัล-เชเคม (ป้อมแห่งเชเคม) เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งต่างจากเมืองเชเคม ป้อมมิกดัล-เชเคมและวิหารของเทพเจ้าเอล-เบรีทน่าจะเป็นสถานที่เดียวกับนักโบราณคดีได้ขุดพบ

n การเอาเกลือโรยเมืองที่ถูกทำลายเป็นสัญลักษณ์ว่าแผ่นดินจะไม่ให้ผลผลิตใดๆอีก นักโบราณคดีได้ขุดพบว่าเมืองเชเคมถูกทำลายในศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาล

o 'ห้องใต้ดิน' ป้อมนี้คงเป็น วิหารที่ชาวเมืองใช้เป็นที่หลบภัย จากการตามฆ่าของศัตรู อาบีเมเลคจึงไม่กล้าเข้าไปข้างในป้อม เพียงแต่เอาไฟสุมจากข้างนอกให้คนที่อยู่ข้างในถูกไฟคลอกตาย

p เมืองเชเคมในปัจจุบันคือเมืองทูบัส ประมาณ 16 กิโลเมตรทางเหนือของเมืองเชเคม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย