Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ตัวแทนไทยไปประชุมพระคัมภีร์ที่โรม
          โอกาสที่จะมีการประชุมนานาชาติด้านพระคัมภีร์ที่กรุงโรม  ระหว่าง 18-23 มิถุนายน นี้  จึงขอค้นประวัติมาให้เราเข้าใจ
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF)  มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการแปล  การพิมพ์  และส่งเสริมการอ่านพระวาจาแก่คริสตชนคาทอลิก  เป็นผลมาจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  เอกสาร Dei Verbum (ค.ศ. 1965)  มีประวัติน่าสนใจโดยย่อ  คือ


ค.ศ. 1969    ประชุมริเริ่มงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 1969  กำหนดให้มีการประชุมทุก 6 ปี ในทวีปต่างๆ
ค.ศ. 1972    สมัชชาสามัญครั้งแรก  ที่ประเทศออสเตรีย  หัวข้อ  พระคัมภีร์และพิธีกรรม
ค.ศ. 1978    สมัชชาสามัญครั้งที่ 2  ที่มอลต้า  หัวข้อ  ชีวิตจิตด้านพระคัมภีร์
ค.ศ. 1984    สมัชชาสามัญครั้งที่ 3  ที่บังกาลอร์  ประเทศอินเดีย  หัวข้อ God’s Prophetic People
ค.ศ. 1990    สมัชชาสามัญครั้งที่ 4  ที่เมืองโบโกต้า  ประเทศโคลอมเบีย
ค.ศ. 1996    สมัชชาสามัญครั้งที่ 5  ประเทศฮ่องกง  หัวข้อ  พระวาจาพระเจ้าแหล่งกำเนิดชีวิต
ค.ศ. 2002    สมัชชาสามัญครั้งที่ 6  ที่กรุงเบรุต  ประเทศเลบานอน วันที่ 3-12 กันยายน  หัวข้อ  พระวาจาของพระเจ้า  พระพรสำหรับทุกชาติ  สมาชิกร่วมประชุม 170 คน
ค.ศ. 2005    International Dei Verbum Congress  ฉลอง 40 ปีของเอกสาร Dei Verbum หัวข้อ  พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร (14-18 กันยายน 2005)  ที่กรุงโรม  CBF  จัดร่วมกับสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพคริสตชน
ค.ศ. 2008    สมัชชาสามัญครั้งที่7  ที่เมืองดาแอสซาลัม  ประเทศแทนซาเนีย  วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2008  สมาชิกร่วมประชุม 230 คน  จาก 80 ประเทศ  หัวข้อ “พระวาจาของพระเจ้า  ที่มาของการคืนดี  ความยุติธรรมและสันติภาพ  เราเป็นทูตของพระคริสต์” (เทียบ 2 คร 5: 19-20)
พระคาร์ดินัลหลุยส์  อันโตนีโอ  ตาเกล  ชาวฟิลิปปินส์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานตั้งแต่ 5 มีนาคม 2015ค.ศ. 2015    พระคาร์ดินัลหลุยส์  อันโตนีโอ  ตาเกล  ชาวฟิลิปปินส์  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน  ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2015
    สมัชชาสามัญครั้งที่ 8  ที่ NEMI  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2015  ฉลอง 50 ปีของเอกสาร Dei Verbum

    พ่อและคุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ  เป็นตัวแทนประเทศไทย (และไปส่งซิสเตอร์ขวัญแก้ว  ดุเจโต๊ะ  คณะแม่ปอน รับทุน 3 ปี เรียนด้านคำสอนที่กัสเตล กันดอลโฟ  กรุงโรม)  มีผู้ร่วมประชุม 133 คน  จากอาฟริกา 18 คน  อเมริกา 33 คน  เอเชีย-โอเชียเนีย 41 คน  ยุโรป 24 คน  ตะวันออกกลาง 4 คน  อื่นๆ 13 คน

    ขอพี่น้องภาวนาให้สมาชิกเดินทางปลอดภัย  และให้คาทอลิกรักพระวาจายิ่งขึ้น  นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และสร้างวิถีชุมชนให้มีความยุติธรรมและสันติสุขยิ่งๆ ขึ้น
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์
16 มิถุนายน ค.ศ. 2015


ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย