Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์
มาแล้ว !!! หลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลานาน
ขณะนี้เราก็มีพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ เป็นของเราแล้ว

          วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2014 พระคัมภีร์คาทอลิกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ เดินทางสู่ประเทศไทยแล้ว
           พระคัมภีร์คาทอลิกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ที่พยายามแปลเป็นภาษาไทยโดยคาทอลิกทั้งสองภาค ได้พิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ซึ่งเป็นงานหนักมากใช้เวลามากกว่า 15 ปี  ชุดแรก 6,600 เล่ม เดือนนี้จะเริ่มจัดส่งและเผยแพร่สู่พี่น้องทุกสังฆมณฑล


         พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ 2014 พระคัมภีร์เล่มแรกของพระศาสนจักรไทย 
เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า ที่คริสตชนทุกครอบครัวควรมีไว้ประจำบ้าน เพื่ออ่าน ศึกษา และภาวนา

ราคาจำหน่ายจริง ๆ อยู่ที่ราคาเล่มละ 1200 บาท ค่าจัดส่ง 80 บาท

แต่พิเศษ สำหรับท่านที่สั่ง ภายในปีนี้ ( เดือนพฤศิจกายน - ธันวาคม ) คิดราคา 1000 บาท เท่านั้น
เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆ 

        และวันนี้ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้แปล และพรีเซนเตอร์ มาดูการรับของด้วยตนเอง...3000 เล่มของกรุงเทพมาถึงแล้วครับสำหรับผู้สนใจสั่งจองได้ที่
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตธรรม แผนกพระคัมภีร์
122/ 11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร 0-2681-3900 ต่อ 315

หรือ


คุณวีรวรรณ บุญสู สำนักงานไบเบิ้ลไดอารี่
( อารามพระหฤทัย )
94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร 0-2671-1853 , 081-6964275

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย