"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกลประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF)
        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015 โป๊ปฟรังซิสได้ยืนยันการเลือกตั้งพระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
         ท่านเกิดที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1957 มารดาเป็นชาวจีน ท่านเรียนปรัชญาที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ มะนิลา และสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอาเทเนอุม มะนิลา ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลมะนิลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 ทำงานอภิบาลตามวัดและบ้านเณรหลายแห่ง เคยเป็นอธิการบ้านเณร ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกา (ค.ศ. 1987-1991) สำเร็จปริญญาเอก ด้านเทววิทยา


* ค.ศ. 1997 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ
* 22 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่ง Imus
* 13 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสังฆราชแห่งมะนิลา
* พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นนักเทววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม
* 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 (อายุ 55 ปี) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล
* เป็นสมาชิกของคณะกรรมการครอบครัว อภิบาลผู้อพยพและผู้เดินทาง
* ท่านได้ร่วมสมัชชาพระสังฆราชหลายครั้ง ค.ศ. 1998, 2005 และ 2012
* ท่านจัดรายการโทรทัศน์ The Word Exposed (พระวาจาที่เผยออก) ในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 มี facebook ท่านเป็นนักร้อง และนักแต่งเพลง

            ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ CBF ที่โรม เมื่อ 24-25 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ท่านได้รับเลือกให้เป็นประธาน และที่สุดโป๊ปฟรังซิสได้รับรอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015

            พระคาร์ดินัลตาเกลจะปฏิบัติภารกิจใหม่ในการประชุมสมัชชา ครั้งที่ 9 ระหว่าง 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ที่เนมี NEMI (อิตาลี) ท่านรับหน้าที่ต่อจากพระอัครสังฆราชวินเชนโซ ปาเลีย (Vincenzo Paglia) ซึ่งได้เป็นประธาน CBF ตั้งแต่ กันยายน ค.ศ. 2002

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
12 มีนาคม 2015

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก