"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
5.“จงละทิ้งความชั่ว และทำความดีเถิดจงแสวงหาสันติและเดินตามไป” (สดด 34.14)
                จงละทิ้งความชั่ว และทำความดีเถิด-ณ ที่นี้ผู้แต่งกำชับให้ทุกคนละเว้นความชั่วทุกประเภททุกรูปแบบ ไม่เข้าสมาคมกับคนเลว สิ่งเลวทราม คำพูดหยาบ กิจการที่ไม่งาม ความยำเกรงที่มีต่อพระเป็นเจ้าย่อมแสดงออกชัดเจนโดยความเกลียดชังต่อสิ่งชั่วเลวทราม (ดังที่เขียนไว้ใน สภษ 8.13 “ความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการเกลียดชังความชั่วร้าย ดิฉันเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง เกลียดความประพฤติชั่วร้ายและวาจาตลบตะแลง”) และมุ่งมั่นทำความดี คัมภีราจารย์บางท่านคิดว่าข้อความนี้เป็นการพูดถึงการกลับใจที่มีขบวนการแบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกคนบาปต้องละกิเลสที่ตนเองเป็นทาสของมัน ละทิ้งการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ ภาคสองพวกเขาต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรม เพื่อจะได้รับการรับรองเห็นชอบจากพระเป็นเจ้า พวกเขาต้องไม่งอมืองอเท้า แต่หมั่นกระทำความดีทุกอย่างที่พระเป็นเจ้าจะทรงชี้นำซึ่งต้องวางรากฐานบนความเชื่อศรัทธาและความรัก มีเป้าหมายที่ความเที่ยงธรรม เพื่พระสิริของพระเป็นเจ้า มอบความสุขและความเจริญก้าวหน้าต่อเพื่อนพี่น้อง

                 จงแสวงหาสันติและเดินตามไป-เราต้องออกแรงไม่หยุดยั้งเพื่อจะได้มาซึ่งสันติภาพในตัวเรา กับผู้อื่น กับพระเป็นเจ้า กับสิ่งแวดล้อม ในสังคม ประเทศชาติ ในกลุ่มคริสนชนใกล้ไกล เราต้องเป็นเครื่องมือเพื่อให้สันติภาพของพระคริสต์เป็นจริงเป็นจังในโลกมนุษย์ นักบุญเปาโลได้สนับสนุนแนวความคิดนี้ ใน รม 12.18 (ในส่วนของท่าน จงอยู่อย่างสันติกับทุกคนถ้าเป็นไปได้)

อ้างอิง
(http://bible.cc/psalms/34-14.htm ; (http://biblebrowser.com/psalms/34-14.htm)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก