"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
4.กับพระองค์ ข้าพเจ้าโจมตีกองทหารได้
กับพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปีนข้ามกำแพงได้ 
(สดุดี 18:29)
                หัวข้อบ่งว่าเป็นเพลงสดุดีของดาวิดในยามที่ท่านหนีจากเงื้อมมือของซาอูลและศัตรูของท่าน เราทราบดีว่า ดาวิดต้องฝันฝ่าอุปสรรคมากมายขนาดไหนก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ และหลังจากการเป็นกษัตริย์ ก็ยังว้าวุ่นกับกบฏจากคนของพระองค์ จากศัตรูต่างชาติ ท่านทรงชนะได้ทั้งหมดเพราะพระเป็นเจ้าทรงช่วยท่าน อยู่เคียงข้างท่าน ไม่เคยเลยที่ท่านคิดว่าความสำเร็จและชัยชนะเหนือศัตรูเป็นเพราะความสามารถ ปรีชาฉลาดของท่าน  การโอ้อวดหยิ่งผยองไม่มีในตัวท่าน เพลงสดุดีนี้ตามลำดับเรื่องใน 2 ซมอ 22.1 เป็นช่วงวัยชราของดาวิด แผ่นดินสงบราบรื่น แต่ท่านก็สุภาพถ่อนตน สดด 18.29 ช่วยเชื่อมโยงไปยังคำพูดของทูตสวรรค์ที่กล่าวกับพระนางมารีว่า “เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” (ลก 1.37)

“กับพระองค์ข้าพเจ้าโจมตีกองทหารได้” คงหมายถึงกการทะลวงเข้าห้ำหั่นปีกซ้ายขวาของทัพศัตรูและได้ชัยชนะมาเพราะมีพระเป็นเจ้าอยู่เคียงข้าง
“กับพระเจ้าข้าพเจ้าข้ามกำแพงได้” คงหมายถึงการทำศึกยึดป้อมปราการของศัตรูโดยการปีนขึ้นไป เช่นการยึดกรุงเยรูซาเล็มจากชาวเยบุส (2 ซมอ ถ.6-8)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก