"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเพลงสรรเสริญของนางฮันนาห์a

2 1นางฮันนาห์อธิษฐานภาวนาว่า

ใจข้าพเจ้าชื่นชมในพระยาห์เวห์

ข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นเดชะพระยาห์เวห์

ปากของข้าพเจ้าอ้าใส่บรรดาศัตรู

เพราะข้าพเจ้ายินดีที่พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้า

2ไม่มีผู้ใดศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระยาห์เวห์

(ไม่มีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์)

ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3ท่านทั้งหลายจงเลิกพูดโอหังเสียเถิด

อย่าให้ถ้อยคำจองหองออกมาจากปากของท่าน

เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้

พระองค์ทรงตรวจสอบการกระทำของมนุษย์

4พระองค์ทรงหักคันธนูของผู้มีกำลัง

แต่ประทานกำลังแก้ผู้ที่ซวนเซ

5บรรดาคนที่เคยกินอิ่มต้องออกรับจ้างหากิน

แต่คนที่เคยหิวโหยจะไม่หิวอีกb

หญิงที่เคยเป็นหมันคลอดบุตรเจ็ดครั้ง

แต่หญิงที่เคยมีบุตรหลายคนกลับเหี่ยวแห้งไป

6พระยาห์เวห์ประทานทั้งชีวิตและความตาย

ทรงทำให้คนทั้งลงไปในแดนผู้ตายและขึ้นมา

7พระยาห์เวห์ทรงบันดาลทั้งความยากจนและความร่ำรวย

พระองค์ทั้งทรงกดคนให้ต่ำลงและทรงยกให้สูงขึ้น

8พระองค์ทรงพยุงคนยากจนให้ลุกขึ้นจากฝุ่นดิน

ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะ

ทรงให้เขานั่งร่วมกับบรรดาเจ้านาย

ประทานที่นั่งมีเกียรติเป็นมรดก

เพราะพระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของแผ่นดิน

ทรงตั้งโลกไว้บนฐานเหล่านี้

9พระองค์ทรงดูแลทุกย่างก้าวของผู้จงรักภักดี

แต่คนอธรรมย่อมอันตรธานไปในความมืด

(เพราะไม่มีใครชนะได้ด้วยกำลังของตน)

10แต่บรรดาศัตรูของพระยาห์เวห์จะถูกทำลายโดยสิ้นเชิง

พระผู้สูงสุดcทรงส่งเสียงกัมปนาทดังฟ้าร้องจากสวรรค์

พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาที่สุดปลายแผ่นดิน

จะประทานอำนาจให้กษัตริย์ของพระองค์

จะทรงเสริมพลังให้ผู้รับเจิมของพระองค์

11เอลคานาห์กลับไปบ้านที่เมืองรามาห์ แต่เด็กนั้นคงอยู่รับใช้พระยาห์เวห์ในความดูแลของสมณะเอลี

บุตรของเอลี

12บุตรทั้งสองคนของเอลีเป็นอันธพาลไม่เคารพยำเกรงพระยาห์เวห์ 13ไม่สนใจกฎเกี่ยวกับสิ่งของที่สมณะมีสิทธิได้รับจากประชาชนd เมื่อคนใดมาถวายเครื่องบูชา ผู้รับใช้ของสมณะจะถือสามง่ามเดินมาขณะที่กำลังต้มเนื้ออยู่ 14เขาจะเอาสามง่ามนั้นแทงลงในกระทะหรือหม้อต้มทั้งเล็กและใหญ่ เนื้อต้มที่ติดขึ้นมาจะเป็นของสมณะ เขาทำเช่นนี้กับชาวอิสราเอลทุกคนซึ่งมาถวายบูชาที่ชิโลห์ 15ยิ่งไปกว่านั้น ก่อนที่จะเอาไขมันไปเผา ผู้รับใช้ของสมณะจะมาพูดกับผู้ถวายเครื่องบูชาว่า “ขอเนื้อให้สมณะเอาไปย่างเถิด เขาไม่ต้องการเนื้อต้ม ต้องการแต่เนื้อดิบ” 16ถ้าคนนั้นตอบว่า “ให้ข้าพเจ้าเอาไขมันไปเผาเสียก่อน แล้วท่านจึงค่อยเอาเนื้อไปเท่าที่ต้องการ” ผู้รับใช้ของสมณะจะว่า “ไม่ได้ ต้องให้เนื้อข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะใช้กำลังเอาไป” 17บุตรทั้งสองคนของเอลีทำบาปหนักมากเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะดูหมิ่นเครื่องบูชาของพระยาห์เวห์

ซามูเอลที่ชิโลห์

          18ซามูเอลทำหน้าที่รับใช้พระยาห์เวห์ เขาสวมเสื้อยาวผ้าป่านe 19มารดาของเขาเย็บเสื้อยาวตัวเล็กๆ นำมาให้ทุกปีเมื่อนางขึ้นมาถวายเครื่องบูชาประจำปีพร้อมกับสามี 20เอลีจะอวยพรให้เอลคานาห์กับภรรยากล่าวว่า “ขอให้พระยาห์เวห์ประทานบุตรที่เกิดจากหญิงนี้แก่ท่านอีก เพื่อแทนบุตรที่นางถวายแด่พระยาห์เวห์เถิด” แล้วเขาก็จะกลับบ้านf 21พระยาห์เวห์ทรงกรุณานางฮันนาห์ นางตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายอีกสามคนและบุตรสาวอีกสองคน ส่วนเด็กน้อยซามูเอลก็เจริญวัยขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

เอลีกับบุตรทั้งสองคน

          22เอลีชรามากแล้ว เขาได้ยินเรื่องต่างๆ ที่บุตรของตนได้ทำกับชาวอิสราเอลทุกคนg และรู้ว่าบุตรชายไปหลับนอนกับบรรดาหญิงที่ทำงานรับใช้ที่บริเวณทางเข้ากระโจมนัดพบด้วย 23เอลีจึงตักเตือนบุตรทั้งสองคนว่า “ทำไมลูกทำเช่นนี้ ทุกคนเล่าให้พ่อฟังถึงความชั่วที่ลูกทำh 24เลิกทำชั่วเสียเถิดลูก เรื่องที่พ่อได้ยินคนพูดในหมู่ประชากรของพระยาห์เวห์ที่ลูกทำนั้นไม่ดีเลย 25ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าจะทรงช่วยเขาได้ แต่ถ้าเขาทำบาปต่อพระยาห์เวห์ ใครจะมาช่วยเขาได้” แต่บุตรทั้งสองคนของเอลีไม่ยอมฟังบิดา เพราะพระยาห์เวห์ทรงตั้งพระทัยจะประหารชีวิตเขาแล้วi

26ส่วนหนุ่มซามูเอลก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นที่โปรดปรานของพระยาห์เวห์ และเป็นที่รักของคนทั้งหลาย

พระเจ้าทรงแจ้งว่าเอลีจะถูกโทษj

          27คนของพระเจ้าคนหนึ่งมาพบเอลี บอกเขาว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ เราได้สำแดงตนแก่บรรพบุรุษkของท่าน เมื่อเขาเป็นทาสของกษัตริย์ฟาโรห์ในอียิปต์มิใช่หรือ 28เราเลือกเขาจากชาติอิสราเอลเผ่าต่างๆ ให้เป็นสมณะของเรา ให้ขึ้นบนพระแท่นบูชา เผากำยานและสวมเสื้อกั๊กlต่อหน้าเรา เราให้เขาและครอบครัวมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชาใช้ไฟเผาที่ชาวอิสราเอลถวายเรา 29ทำไมท่านทั้งหลายจึงเหยียบย่ำเครื่องบูชาและของถวายซึ่งเราสั่งให้ทำในที่ประทับของเรา ทำไมท่านจึงเห็นบุตรของท่านดีกว่าเรา ปล่อยให้เขาอ้วนท้วนด้วยส่วนดีที่สุดจากเครื่องบูชาที่อิสราเอลประชากรของเรานำมาถวายm 30เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ เราสัญญาไว้แล้วว่า ครอบครัวของท่านและครอบครัวบิดาของท่านจะเป็นสมณะรับใช้เราตลอดไปn แต่บัดนี้ เราจะไม่ให้เป็นอีกต่อไป พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ เราจะให้เกียรติเฉพาะผู้ที่ให้เกียรติเรา เราจะรังเกียจผู้ที่ดูหมิ่นเรา 31ฟังเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะประหารชีวิตคนหนุ่มซึ่งเป็นพลังของท่านและของตระกูลของท่าน จะไม่มีคนใดในครอบครัวของท่านมีอายุยืนจนถึงวัยชรา 32ท่านจะเห็นคู่แข่งในบ้านของเรา และความดีที่เขาจะทำแก่อิสราเอล แต่จะไม่มีคนใดในครอบครัวของท่านมีอายุยืนจนถึงวัยชรา 33เราจะให้บุตรคนหนึ่งของท่านอยู่รับใช้ที่พระแท่นของเรา เพื่อทำให้ท่านร้องไห้จนตาบอด และจิตใจของท่านขมขื่นด้วยความผิดหวัง ส่วนลูกหลานคนอื่นของครอบครัวของท่านจะต้องตายขณะที่ยังหนุ่มo

          34สิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่โฮฟนีและฟีเนหัสบุตรทั้งสองคนของท่าน จะเป็นเครื่องหมายสำหรับท่าน เขาทั้งสองคนจะเสียชีวิตในวันเดียวกัน 35เราจะเลือกสมณะที่ซื่อสัตย์อีกคนหนึ่ง เขาจะทำตามความคิดและความปรารถนาของเรา เราจะให้เขามีบุตรหลานเป็นสมณะรับใช้เราเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ผู้รับเจิมของเราตลอดไป 36บุตรหลานในครอบครัวของท่านที่รอดชีวิตจะต้องมากราบลงต่อหน้าพระองค์ ทูลขอเงินและอาหารกล่าวว่า “โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สมณะบ้าง เพื่อจะได้มีอาหารเลี้ยงชีวิต”


2 a บทประพันธ์บทนี้นับได้ว่า เป็นต้นแบบของบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ หรือบท “มักญีฟีกัต” (ลก 1:46-55) แต่บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์แสดงความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าบทเพลงนี้ของนางฮันนาห์ ซึ่งมีลักษณะเป็นบทเพลงฉลองชัยชนะในสงครามมากกว่า ผู้เรียบเรียง ซมอ นำบทเพลงนี้มาใส่ไว้ที่นี่เพราะมีคำกล่าวถึงหญิงหมันที่จะมีบุตรหลายคน (ข้อ 5) บทเพลงนี้สรรเสริญพระยาห์เวห์ผู้ประทานชัยชนะแก่ประชากรที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ถ้าข้อ 10 เป็นข้อความดั้งเดิมของเพลงบทนี้ เพลงบทนี้น่าจะเขียนขึ้นในสมัยที่ราชวงศ์ดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครอง เพลงบทนี้แสดงความคิดทางเทววิทยาเรื่อง “ผู้ยากจนของพระยาห์เวห์” (ดู ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d)

b “จะไม่หิวอีก” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ไม่ต้องทำงาน”

c “พระผู้สูงสุด” แปลโดยคาดคะเน จากคำว่า 'elyon ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'alaw แปลว่า “สู้กับเขา”

d บุตรของเอลีไม่สนใจกับกฎข้อบังคับเกี่ยวกับส่วนแบ่งที่สมณะควรได้รับจากเครื่องบูชาที่ประชาชนนำมาถวาย (ดู ลนต 7:28; กดว 18:8ฯ; ฉธบ 18:3-4)

e “เสื้อยาวผ้าป่าน” ภาษาฮีบรูว่า “ephod” เป็นอาภรณ์ของสมณะในศาสนพิธี (ดู 22:18; 2 ซมอ 6:14) คำ ephod นี้ยังอาจหมายถึงเสื้อกั๊กมีกระเป๋าใส่ก้อนหินสำหรับเสี่ยงทายที่มหาสมณะใช้ (ดู ข้อ 28 และเชิงอรรถ l) ส่วน “เสื้อกั๊ก” ของมหาสมณะในบางโอกาส ดู อพย 28:6 เชิงอรรถ a

f “กลับบ้าน” แปลตามตัวอักษรว่า “ไปยังที่ของตน”

g “ทั้งทราบเรื่อง…กระโจมนัดพบด้วย” ข้อความนี้ดูเหมือนเป็นข้อความที่คัดลอกมาจาก อพย 38:8 ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

h ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

i “ตั้งพระทัยจะประหารชีวิต” สำนวนเช่นนี้และข้อความคล้ายๆ กันในพระคัมภีร์ตอนอื่น เช่น อพย 4:21; ยชว 11:20; อสย 6:9-10 ฯลฯ ที่กล่าวว่า คนบาปจะไม่กลับใจ เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยเช่นนั้น ไม่ปฏิเสธอิสรภาพของมนุษย์ที่เลือกทำดีหรือชั่วก็ได้ พระคัมภีร์ต้องการเน้นเพียงแต่ว่า พระเจ้าทรงเป็นต้นเหตุสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งการกระทำอิสระของมนุษย์ด้วย

j เรื่องนี้เป็นข้อความที่ต่อเติมเข้ามาภายหลัง เป็นการทำซ้ำข้อความใน 3:11-14 มรณกรรมของโฮฟนีและฟีเนหัส (4:11) เป็นเพียงลางบอกเหตุ (ข้อ 34) ถึงหายนะที่จะเกิดขึ้น ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 33 คือการสังหารหมู่สมณะที่เป็นลูกหลานของเอลีที่เมืองโนบ (22:18-19) คนที่หนีรอดได้มีเพียงสมณะอาบียาธาร์ (22:22-23) ซึ่งต่อมาภายหลังจะถูกกษัตริย์ซาโลมอนปลดจากตำแหน่ง (1 พกษ 2:27) และสมณะตระกูลศาโดกจะขึ้นมาแทน (ข้อ 35) ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ซาโลมอนเป็นต้นไป บรรดากษัตริย์ราชวงศ์ดาวิดจะโปรดปราณสมณะตระกูลศาโดก ข้อความในข้อ 36 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่กล่าวไว้ใน 2 พกษ 23:9 เพราะฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าข้อความตอนนี้น่าจะเขียนขึ้นก่อนรัชสมัยของกษัตริย์โยสิยาห์

k “บรรพบุรุษ” แปลตามตัวอักษร “บ้านของบิดา” หมายถึง เผ่าเลวี

l “เสื้อกั๊ก” ในที่นี้ไม่ใช่เสื้อยาวที่สมณะสวมในพิธีเหมือนในข้อ 18 แต่เป็นเสื้อกั๊กของมหาสมณะที่มีกระเป๋าหรือถุงที่เก็บไว้ต่างหาก จะนำมาใช้เมื่อต้องการเท่านั้น (14:3; 23:6; 30:7) กระเป๋าหรือถุงนี้ใส่ก้อนหินสำหรับเสี่ยงทายเพื่อได้คำตอบจากพระยาห์เวห์ (14:18; 23:9; 30:7-8 ดู 14:41 เชิงอรรถ r) ดูเหมือนว่ามหาสมณะเริ่มใช้เสื้อกั๊กที่มีกระเป๋าหรือถุงสำหรับเสี่ยงทายนี้ตั้งแต่ในสมัยผู้วินิจฉัน (วนฉ 17:5; 18:14ฯ) ส่วน “เสื้อกั๊ก” ที่กิเดโอนทำไว้ (วนฉ 8:26ฯ) ถูกประณามเป็นเทวรูปอันหนึ่ง พระคัมภีร์ไม่กล่าวถึง “เสื้อกั๊ก นี้อีกต่อไปหลังรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด (ฮชย 3:4 เท่านั้นอ้างถึง ephod หรือ “เสื้อกั๊ก” นี้)

m ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับข้อ 32

n “เป็นสมณะรับใช้เรา” แปลตามตัวอักษรว่า “จะเดินต่อหน้าเรา” หมายถึงจะรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ และเป็นที่โปรดปรานของพระองค์

o “ตายขณะที่ยังหนุ่ม” แปลตามตัวอักษรว่า “ตายเป็นคน” ซึ่งมีความหมายคลุมเครือ ต้นฉบับภาษากรีกจึงแก้ว่า “ตายด้วยดาบ” (ของมนุษย์?)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก