"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

นิมิตเห็นบาปของกรุงเยรูซาเล็ม

          8. 1วันที่ห้า เดือนหก ปีที่หกa ขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้าน และบรรดาผู้อาวุโสแห่งยูดาห์นั่งอยู่หน้าข้าพเจ้า พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือข้าพเจ้าที่นั่น

          2ข้าพเจ้ามองดูก็เห็นสิ่งหนึ่งมีลักษณะของมนุษย์b ใต้ส่วนที่ดูเหมือนเป็นบั้นเอวลงไปลุกเป็นไฟ และเหนือบั้นเอวขึ้นมาดูเหมือนเป็นความสุกใสของอำพันcที่ลุกโชติช่วง 3ผู้นั้นยื่นสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมือจับผมของข้าพเจ้าในนิมิตที่พระเจ้าทรงให้เห็นd พระจิตได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างแผ่นดินกับท้องฟ้า นำข้าพเจ้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มตรงทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในซึ่งมีรูปเคารพตั้งอยู่ รูปเคารพนี้เป็นรูปคู่แข่งกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงทนไม่ได้e 4ข้าพเจ้าเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่นั่น เป็นเหมือนนิมิตที่ข้าพเจ้าเคยเห็นในที่ราบ 5แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศเหนือ” ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศเหนือ ก็เห็นพระแท่นบูชาทางทิศเหนือของประตู รูปเคารพที่พระเจ้าทรงทนไม่ได้อยู่ตรงทางเข้า 6พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นหรือไม่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เขากำลังทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนมาก ซึ่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลกำลังทำอยู่ที่นี่เพื่อขับไล่เราให้ออกไปจากสักการสถานของเรา ท่านยังจะเห็นการกระทำน่าสะอิดสะเอียนเลวกว่านี้อีก”

          7พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาที่ประตูลาน ข้าพเจ้ามองดูก็เห็นช่องหนึ่งในกำแพง 8พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเจาะกำแพง” ข้าพเจ้าก็เจาะกำแพงเป็นทางเข้า 9พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเข้าไปดูการกระทำน่าสะอิดสะเอียนเลวร้ายที่เขากำลังทำที่นี่” 10ข้าพเจ้าจึงเข้าไปและเห็นภาพสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด และสัตว์น่ารังเกียจ เห็นภาพรูปเคารพทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอลวาดอยู่บนกำแพงโดยรอบ 11ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนแห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลยืนอยู่หน้ารูปเหล่านั้น ยาอาซันยาห์บุตรชาฟานก็ยืนอยู่ในหมู่เขาด้วย แต่ละคนถือกระถางไฟ ควันหอมของกำยานลอยขึ้นไป 12พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นไหมว่าผู้อาวุโสของพงศ์พันธุ์อิสราเอลกำลังทำอะไรอยู่ในที่มืด แต่ละคนอยู่ในห้องที่มีรูปเคารพของตนวาดอยู่ เขาพูดว่า ‘พระยาห์เวห์ไม่ทรงเห็นพวกเรา พระยาห์เวห์ทรงละทิ้งแผ่นดินนี้แล้ว’” 13พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “ท่านยังจะเห็นเขาทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเลวยิ่งกว่านี้อีก”

          14แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้า มาที่ทางเข้าประตูด้านเหนือของพระวิหารของพระยาห์เวห์ ที่นั่นผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้ไว้อาลัยเทพทัมมุสf 15พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นแล้วใช่ไหม ท่านยังจะเห็นการกระทำน่าสะอิดสะเอียนเลวยิ่งกว่านี้อีก”

          16พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเข้าในลานชั้นในของพระวิหารของพระยาห์เวห์ ที่นั่น ตรงประตูเข้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ ระหว่างมุขและพระแท่นบูชา ชายประมาณยี่สิบห้าคนหันหลังให้พระวิหารของพระยาห์เวห์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เขากราบนมัสการพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้น 17พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นแล้วใช่ไหม การกระทำน่าสะอิดสะเอียนที่พงศ์พันธุ์ยูดาห์กำลังทำอยู่นี้ยังเลวร้ายไม่พอหรือ เขาจึงทำให้แผ่นดินมีแต่ความรุนแรง และยั่วยุให้เราโกรธมากขึ้น ดูซิ เขาทั้งหลายเอากิ่งไม้มาแตะจมูกg 18เราจะทำกับเขาด้วยความโกรธ ดวงตาของเราจะไม่สงสารเขา เราจะไม่ไว้ชีวิตเขา แม้เขาจะร้องเสียงดังใส่หูของเรา เราก็จะไม่ฟัง”

8 a ตรงกับเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี 592 ก.ค.ศ.

b “มีลักษณะของมนุษย์” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหมือนไฟ”

c “อำพันที่ลุกโชติช่วง” – พระยาห์เวห์ทรงแสดงพระองค์ให้ประกาศกเห็นเหมือนใน 1:26-28 – ส่วนในข้อ 4 มีกล่าวถึงเพียงแต่ “พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์” – ดู 1:28 ด้วย

d พระเจ้าทรงประสงค์ให้ประกาศกเห็นความผิดของกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ใช่บาปในอดีต หรือในรูปแบบของกลุ่มชนที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยส่วนรวม แต่เพื่อให้ประกาศกได้เห็นการทำผิดจริงๆในปัจจุบัน ซึ่งเรียกร้องให้พระเจ้าต้องทรงลงโทษทันที – ดู 14:12 เชิงอรรถ d.

e “รูปเคารพ...คู่แข่งกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงทนไม่ได้” – แปลตามตัวอักษรว่า “รูปเคารพแห่งความหึงหวงที่ชวนให้หึงหวง” – พระยาห์เวห์ทรงทนไม่ได้ที่จะให้ประชากรของพระองค์ไปเคารพนับถือรูปเคารพทุกรูปแบบ – “รูปเคารพที่พระองค์ทรงทนไม่ได้” นี้อาจเป็นรูปเทพีอาเชราห์ที่กษัตริย์มนัสเสห์ทรงตั้งไว้ในพระวิหาร (2 พกษ 21:7)

f “เทพทัมมุส” เป็นเทพที่ชาวอัสซีเรีย-บาบิโลนเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง – เทพองค์นี้เป็นที่รู้จักในตำนานเทพของชนชาติบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในนามของเทพอาโดนิส (“เจ้านายของข้าพเจ้า”) ทุกปีในเดือน “ทัมมุส” (มิถุนายน-กรกฎาคม) มีพิธีไว้อาลัยต่อเทพองค์นี้ที่ต้องลงไปอยู่ในแดนผู้ตาย

g “เอากิ่งไม้มาแตะจมูก” อาจเป็นพิธีทางศาสนาอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้แน่ว่าเป็นพิธีอะไร

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก