"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

II. กฎหมายต่างๆ

 

การขับไล่คนมีมลทินออกจากชุมชน

5 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

2“จงสั่งชาวอิสราเอลให้ขับไล่ทุกคนที่มีโรคผิวหนังติดต่อได้ หรือเป็นโรคที่มีของเหลวไหลออกจากอวัยวะเพศ และทุกคนที่มีมลทินเพราะสัมผัสศพให้ออกไปนอกค่าย 3ท่านจะต้องขับไล่คนที่มีมลทินเหล่านี้ไม่ว่าชายหรือหญิง ท่านจะต้องขับไล่เขาออกไปนอกค่าย เพื่อเขาจะไม่ทำให้ค่ายที่เราอยู่ในหมู่ท่านมีมลทิน”

4ชาวอิสราเอลก็ปฏิบัติตาม ขับไล่ผู้มีมลทินออกไปนอกค่าย ชาวอิสราเอลได้ปฏิบัติตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

การชดใช้ค่าเสียหาย

5พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสให้บอกชาวอิสราเอลว่า

6“ถ้าชายหรือหญิงคนใดทำผิดต่อผู้อื่น ทำให้เขาได้รับความเสียหาย ผู้นั้นก็ทำบาปผิดต่อพระยาห์เวห์

7ผู้นั้นจะต้องสารภาพบาปที่ได้ทำ และชดใช้ความเสียหายที่เขาได้ทำทั้งหมด แล้วเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาความเสียหายนั้นแก่ผู้เสียหายด้วย

8แต่ถ้าผู้เสียหายตายและไม่มีญาติพี่น้องใกล้ชิดจะรับเงินชดใช้คืน ให้ถวายเงินนั้นแด่พระยาห์เวห์ และเงินนั้นจะเป็นของสมณะ ทั้งนี้ ไม่นับแกะเพศผู้ที่ใช้ถวายบูชาชดเชยบาป ซึ่งสมณะจะถวายเป็นการขอชดเชยบาปสำหรับผู้ทำผิด 9เครื่องบูชาทุกอย่างที่ชาวอิสราเอลจะต้องถวายแด่พระเจ้า ส่วนหนึ่งจะเป็นของสมณะ 10สิ่งที่แต่ละคนถวายแด่พระยาห์เวห์เป็นของตน สมณะจะเก็บสิ่งที่แต่ละคนให้เขา”

 

กรณีสงสัยว่าภรรยานอกใจ

11พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 12ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

“ถ้าภรรยาของผู้ใดประพฤตินอกใจและไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี 13โดยมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น แต่สามีไม่รู้ เพราะนางทำตนให้มีมลทินอย่างลับๆ ไม่มีพยานที่จะกล่าวโทษนางได้ หรือไม่มีผู้ใดจับได้อย่างแน่ชัด 14ถึงกระนั้น ถ้าสามีสงสัยว่าภรรยานอกใจ หรือสงสัยแม้ในกรณีที่นางไม่ได้ทำผิดเลย 15สามีนั้นจะต้องพาภรรยาไปพบสมณะ นำเครื่องบูชาที่จะต้องถวายสำหรับนาง คือ แป้งข้าวบาร์เลย์สองกิโลกรัม แต่เขาต้องไม่ใส่น้ำมันมะกอกเทศหรือใส่กำยานลงบนแป้งนั้น เพราะเป็นธัญบูชาที่ถวายในกรณีสงสัย เพื่อขอให้พระเจ้าทรงตัดสินความผิด

16สมณะจะพาหญิงนั้นมายืนเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 17ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่เหยือกดินเผา นำฝุ่นดินจากพื้นของกระโจมที่ประทับใส่ลงในน้ำ 18ขณะที่นางยืนเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ สมณะจะปลดผ้าคลุมศีรษะของนาง ให้นางถือธัญบูชาที่สามีนำมาถวายในกรณีสงสัย เพื่อขอให้พระเจ้าทรงตัดสินความผิด ส่วนสมณะจะถือเหยือกน้ำขมที่นำคำสาปแช่งมาให้ผู้ผิด

19สมณะจะให้หญิงนั้นสาบาน โดยพูดกับนางว่า ‘ถ้าชายอื่นนอกจากสามีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับท่าน ถ้าท่านไม่ได้ประพฤตินอกใจ หรือทำตนให้มีมลทินขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ น้ำขมที่นำคำสาปแช่งให้ผู้ผิดนี้จะไม่เป็นอันตรายแก่ท่าน 20แต่ถ้าท่านได้คบชู้ นอกใจสามี ทำตนให้มีมลทิน มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น ขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ น้ำนี้จะเป็นอันตรายแก่ท่าน’ 21สมณะจะให้หญิงนั้นสาบาน และพูดสาปแช่งนางว่า ‘พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้ท่านเป็นที่สาปแช่งในหมู่ประชากรของท่าน จะทรงบันดาลให้มดลูกของท่านฝ่อ และท้องของท่านป่อง 22น้ำที่นำคำสาปแช่งนี้จะเข้าไปในท้องของท่าน ทำให้ท้องป่อง และมดลูกฝ่อ และหญิงนั้นจะต้องตอบว่า ‘อาเมน ขอให้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เถิด’

23สมณะจะเขียนคำสาปแช่งเหล่านี้บนแผ่นหนัง นำคำสาปแช่งนั้นไปละลายในน้ำขม 24ก่อนที่สมณะจะให้หญิงนั้นดื่มน้ำขมที่นำคำสาปแช่งมาให้ผู้ผิด และเมื่อน้ำนั้นเข้าไปในท้องจะมีรสขม

25สมณะจะรับธัญบูชาที่ถวายในกรณีสงสัยจากมือของหญิงนั้น และยื่นถวายตามพิธีแด่พระยาห์เวห์ แล้วจึงนำไปวางไว้ใกล้พระแท่นบูชา 26เขาจะนำแป้งนั้นหนึ่งกำมือมาถวาย เพื่อให้พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงหญิงนั้น และเผาแป้งบนพระแท่นบูชา สมณะจะให้หญิงนั้นดื่มน้ำ 27เมื่อนางดื่มน้ำแล้ว ถ้านางได้ทำตนให้มีมลทิน และนอกใจสามีจริงๆ น้ำที่นำคำสาปแช่งนั้นจะเข้าไปในท้อง ทำให้มีรสขม ท้องของนางจะป่อง และมดลูกฝ่อ หญิงนั้นจะเป็นที่สาปแช่งในหมู่ประชากรของนาง 28แต่ถ้านางไม่ได้ทำตนให้มีมลทิน แต่เป็นผู้บริสุทธิ์ นางจะพ้นผิด และจะมีบุตรได้

29นี่เป็นกฎหมายสำหรับกรณีสงสัยทั้งในกรณีเมื่อหญิงคนหนึ่งได้ประพฤตินอกใจ และทำตนให้มีมลทินขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ 30หรือในกรณีที่สามีหึงหวง สงสัยว่าภรรยาได้ประพฤตินอกใจ สามีจะต้องพาภรรยามายืนเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และสมณะจะประกอบพิธีตามที่กำหนดไว้นี้ทั้งหมด 31สามีจะไม่มีความผิดเลย แต่ถ้าภรรยาทำผิด ภรรยาจะต้องรับโทษ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก