"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชบาอัลถูกลอบฆ่า

4 1เมื่อพระโอรสของกษัตริย์ซาอูลได้ยินว่า อับเนอร์ถูกฆ่าที่เมืองเฮโบรน ก็รู้สึกกลัว ชาวอิสราเอลก็ตกใจด้วย 2พระโอรสของกษัตริย์ซาอูลมีนายทหารสองคนเป็นหัวหน้ากองปล้น คนหนึ่งชื่อบาอานาห์ อีกคนหนึ่งชื่อเรคาบ ทั้งสองคนนี้เป็นบุตรของริมโมนชาวเบเอโรท ชนเผ่าเบนยามิน เมืองเบเอโรทนับว่าเป็นเมืองหนึ่งของเผ่าเบนยามิน 3ชาวเมืองเบเอโรทหนีไปที่เมืองกิทธาอิม และยังคงอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างถิ่นมาจนทุกวันนี้

4aโยนาธานพระโอรสของกษัตริย์ซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อเมริบบาอัลb ซึ่งขาพิการทั้งสองข้าง เขาอายุห้าปีเมื่อข่าวการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานจากเมืองยิสเรเอลมาถึง พี่เลี้ยงจึงอุ้มเขาพาหนีไป แต่ขณะที่กำลังหนีอย่างรีบร้อน เขาพลัดตกจนขาพิการ

5เรคาบและบาอานาห์บุตรทั้งสองคนของริมโมนชาวเบเอโรทออกเดินมาถึงบ้านของอิชบาอัลในช่วงร้อนที่สุดของวัน ขณะที่เขากำลังพักผ่อนตอนกลางวัน 6หญิงเฝ้าประตูกำลังร่อนข้าวสาลีรู้สึกง่วง จึงงีบหลับไป เรคาบกับบาอานาห์น้องชายเดินผ่านนางcไปโดยไม่มีใครสังเกต 7ทั้งสองคนเข้าไปในบ้าน ฟันอิชบาอัลที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงในห้องนอน ฆ่าเขา ตัดศีรษะนำไปด้วย คืนนั้นทั้งคืนเขาเดินทางตามอาราบาห์d 8นำศีรษะของอิชบาอัลไปถวายกษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน ทูลว่า “นี่คือศีรษะของอิชบาอัลพระโอรสของกษัตริย์ซาอูล ศัตรูซึ่งปรารถนาจะฆ่าพระองค์ ในวันนี้พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้กษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้าแก้แค้นกษัตริย์ซาอูลกับเชื้อพระวงศ์แล้ว”

          9กษัตริย์ดาวิดทรงตอบเรคาบและบาอานาห์น้องชาย ซึ่งเป็นบุตรของริมโมนชาวเมืองเบเอโรทว่า “เราขอสาบานต่อพระยาห์เวห์ผู้ทรงพระชนม์ และทรงช่วยเราให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง 10คนที่มาบอกเราว่า ‘กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว’ โดยคิดว่าเขานำข่าวดีมาบอกเรา เรายังจับเขาฆ่าที่เมืองศิกลาก เป็นการตอบแทนเขาที่นำข่าวมาบอก 11สาอะไรกับคนชั่วร้ายผู้ฆ่าคนบริสุทธิ์ซึ่งกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงในบ้านของตน เราจะไม่ลงโทษท่านทั้งสองคนที่ได้ฆ่าเขา และทำลายล้างท่านไปจากแผ่นดินยิ่งกว่านั้นหรือ”e 12กษัตริย์ดาวิดทรงพระบัญชาให้ทหารของพระองค์ฆ่าเขา แล้วตัดมือตัดเท้า นำศพไปแขวนประจานไว้ข้างสระน้ำที่เมืองเฮโบรน เขานำศีรษะของอิชบาอัลไปฝังไว้ ณ ที่ฝังศพของอับเนอร์ที่เมืองเฮโบรน

 

4 a ข้อมูลตอนนี้อยู่นอกบริบท คงมีจุดประสงค์เป็นการเตือนความจำผู้อ่านว่า ถ้าไม่นับอิชบาอัล ทายาทเพียงคนเดียวของซาอูลเป็นคนพิการ

b “เมริบบาอัล” ถูกใช้ที่นี่และตอนที่ตามมา และ 1 พศด 8:34; 9:40 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเอ่ยถึงพระบาอัลของชาวคานาอัน ต้นฉบับภาษาฮีบรู ในหนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 จะเปลี่ยนชื่อเป็น “เมฟีโบเชท” (ความหมายไม่ชัดเจน อาจหมายถึง “คนที่แผ่ (?) ความอัปยศ”) ในทำนองเดียวกันกับที่อิชโบเชทจะเป็นชื่อของอิชบาอัล (2:8 เชิงอรรถ g) และเยรูบเบเชท สำหรับเยรูบบาอัล (11:21)

c ข้อนี้แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูค่อนข้างสับสน อาจเป็นอีกธรรมประเพณีหนึ่ง และถ้าแปลตามตัวอักษรจะได้ความว่า “พวกเขาเข้าไปกลางบ้านและเอาแป้งสาลี และแทงเข้าที่ท้อง เรคาบและน้องชายวิ่งหนีไป” ซึ่งอาจซ้ำกับข้อ 7 แต่มีส่วนที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์

d หุบเขาจอร์แดน (ดู 2:29)

e ความโกรธของดาวิดมาจากความจริงใจ อย่างไรก็ตาม ความตายของอิชบาอัลหลังจากความตายของอับเนอร์ ทำให้เขาได้ครองบัลลังก์ของอิสราเอล (5:1-3)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก