"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

4 1พระองค์ทรงสร้างพระแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ยาวสิบเมตร กว้างสิบเมตร สูงห้าเมตรa 2ทรงสร้างอ่างใหญ่ที่เรียกว่า “ทะเล” มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวห้าเมตร ลึกสองเมตรครึ่ง และวัดโดยรอบได้สิบห้าเมตร 3ใต้ขอบอ่างมีลวดลายประดับรูปโค หล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่าง เรียงเป็นสองแถว มีระยะห่างกันเมตรละยี่สิบตัว 4อ่างนี้วางอยู่บนโคทองสัมฤทธิ์สิบสองตัว สามตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ สามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามตัวหันหน้าไปทางทิศใต้ และสามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อ่างนี้วางอยู่บนหลังโคที่หันท้ายเข้าชนกันด้านใน 5หนาหนึ่งฝ่ามือคล้ายขอบถ้วยที่มีรูปทรงดอกลิลลี่ จุน้ำได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นลิตร

          6พระองค์ทรงสร้างอ่างสิบใบ ทรงวางอ่างห้าใบทางทิศใต้ อีกห้าใบทางทิศเหนือ เพื่อใช้ล้างทุกสิ่งที่ใช้ในการถวายเครื่องเผาบูชา ส่วนสมณะชำระล้างตนในอ่างใหญ่ที่เรียกว่า “ทะเล” 7พระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามแบบที่กำหนดไว้ และทรงตั้งไว้ในห้องโถง ห้าคันทางทิศใต้ อีกห้าคันทางทิศเหนือ 8ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวตั้งไว้ในห้องโถง ห้าตัวทางทิศใต้ อีกห้าตัวทางทิศเหนือ ทรงทำชามทองคำสำหรับประพรมอีกหนึ่งร้อยใบ

          9พระองค์ทรงสร้างลานของบรรดาสมณะbและลานใหญ่ ประตูกั้นระหว่างลานทั้งสองหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ 10ทรงตั้ง “ทะเล” ไว้ด้านขวาของพระวิหารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

          11คูรามสร้างอ่างใส่เถ้า ทัพพี และชามสำหรับประพรม เขาทำงานในพระวิหารของพระเจ้าเสร็จตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอน 12คือ เสาสองต้น หัวเสารูปกลมสองต้นบนยอดเสา ลวดลายสองชุดประดับรอบหัวเสากลมทั้งสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสา 13ผลทับทิมสี่ร้อยผลบนลวดลายประดับสองชุด ประดับรอบหัวเสากลมทั้งสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสาc 14ฐานติดล้อสิบdฐาน และอ่างใส่น้ำสิบใบบนฐาน 15อ่างใหญ่ หรือ “ทะเล” หนึ่งใบ และรูปหล่อโคสิบสองตัวที่รองรับอ่างใหญ่ใบนี้ 16อ่างใส่เถ้า ทัพพี และส้อมสามง่าม

          เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งหมดนี้ คูรามอาบีสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ 17กษัตริย์ทรงสั่งให้หล่อเครื่องใช้เหล่านี้บนที่ราบของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทกับเมืองเศเรดาห์ โดยใช้เบ้าดินเหนียว 18กษัตริย์ซาโลมอนรับสั่งให้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จนไม่อาจชั่งน้ำหนักของทองสัมฤทธิ์ที่ใช้นั้นได้ 19รับสั่งให้ทำเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับพระวิหารของพระเจ้า คือพระแท่นบูชาทองคำ โต๊ะทองคำสำหรับตั้งขนมปังถวาย 20คันประทีปและตะเกียงทองคำบริสุทธิ์ เพื่อใช้จุดหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามที่กำหนดไว้ 21ยังมีดอกไม้ ตะเกียง และคีม ทุกอย่างทำด้วยทองคำ คือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด 22กรรไกรแต่งไส้ตะเกียง ชามสำหรับประพรม ชามใส่กำยาน กระถางไฟทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ บานพับสำหรับประตูพระวิหารชั้นใน คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และบานพับประตูพระวิหาร คือประตูห้องโถง ก็ทำด้วยทองคำเช่นเดียวกัน

 

4 a ข้อความที่เล่าเรื่องนี้ใน 1 พกษ 8:64 และ 9:25 ไม่บอกขนาดของพระแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ในพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอน ขนาดของพระแท่นบูชาที่ผู้เขียนพงศาวดารบอกนี้อาจเป็นขนาดของพระแท่นบูชาของพระวิหารหลังที่สอง หลังจากกลับจากแดนเนรเทศแล้ว

b “ลานของบรรดาสมณะ” 1 พกษ 6:36 เรียกลานนี้เพียงว่า “ลานชั้นใน” ผู้เขียนพงศาวดารแยกแยะอย่างชัดเจนตามที่มีอยู่ในสมัยของตน

c “ลวดลายประดับสองชุด” บางคนคิดว่า “ประดับรอบหัวเสากลมสองอันที่วางอยู่บนต้นเสา” เป็นข้อความซ้ำกับปลายข้อก่อนหน้านี้ เหมือนกับใน 1 พกษ 7:42

d “สิบ(ฐาน)” “สิบ(ใบ)” ซ้ำคำว่า “สิบ” (‘eser) สองครั้งเหมือนใน 1 พกษ 7:43 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทำ” (‘asah)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก