"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

โยนาธานวอนขอพระบิดาเพื่อดาวิดa

19 1กษัตริย์ซาอูลทรงแจ้งให้โยนาธานพระโอรส และข้าราชบริพารทุกคนรู้ว่า พระองค์ตั้งพระทัยจะฆ่าดาวิด แต่โยนาธานพระโอรสของกษัตริย์ซาอูลทรงรักดาวิดมาก 2โยนาธานจึงทรงนำข่าวไปบอกดาวิดว่า “ซาอูลพระบิดาทรงพยายามจะฆ่าท่าน พรุ่งนี้เช้าจงระวังตัวให้ดี จงไปซ่อนให้ลับตาและคอยอยู่ที่นั่น 3ฉันจะพาพระบิดาออกไปยืนในทุ่งที่ท่านซ่อนอยู่ แล้วฉันจะถามพระบิดาเรื่องท่าน เมื่อฉันรู้อะไรแล้ว ก็จะบอกให้ท่านรู้”

4โยนาธานตรัสยกย่องดาวิดให้ซาอูลพระบิดาฟังว่า “ขอกษัตริย์อย่าทำร้ายดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลย เขาไม่เคยทำผิดอย่างใดต่อพระองค์ ตรงกันข้ามเขากลับทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์อย่างมาก 5เขาเสี่ยงชีวิต เมื่อฆ่าชาวฟีลิสเตียคนนั้น และพระยาห์เวห์ทรงให้ชาวอิสราเอลมีชัยชนะยิ่งใหญ่ พระบิดาทรงเห็น ก็ยังทรงยินดี แล้วพระองค์จะยังทรงทำผิดต่อโลหิตของผู้บริสุทธิ์ ฆ่าดาวิดโดยไม่มีเหตุผลอีกหรือ” 6กษัตริย์ซาอูลทรงฟังโยนาธานพูด แล้วทรงสาบานว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนมชีพอยู่ฉันใด เราจะไม่ฆ่าดาวิดฉันนั้น” 7โยนาธานจึงทรงเรียกดาวิดมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง แล้วทรงพาดาวิดไปเฝ้าซาอูล ดาวิดก็รับราชการตามเดิม


ข. ดาวิดหลบหนีกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ซาอูลทรงพยายามฆ่าดาวิด

8ต่อมาเกิดสงครามอีก ดาวิดยกพลออกไปต่อสู้กับชาวฟีลิสเตีย ทำให้ชาวฟีลิสเตียพ่ายแพ้ยับเยิน หนีกระเจิงไป 9วันหนึ่ง พระยาห์เวห์ทรงยอมให้จิตชั่วร้ายเข้าสิงกษัตริย์ซาอูล พระองค์กำลังประทับในบ้าน ทรงถือหอกอยู่ ส่วนดาวิดกำลังดีดพิณถวาย 10กษัตริย์ซาอูลทรงพยายามพุ่งหอกปักดาวิดให้ติดกำแพง แต่ดาวิดหลบได้ทัน หอกจึงปักติดกำแพง ดาวิดหนีรอดไปได้ในคืนนั้นb

มีคาลช่วยดาวิดให้รอด

11กษัตริย์ซาอูลทรงส่งคนไปเฝ้าบ้านดาวิดไว้ เพื่อจะฆ่าเขาในตอนเช้า มีคาลภรรยาของดาวิดเตือนเขาว่า “ถ้าท่านไม่รีบหนีไปในคืนนี้ พรุ่งนี้ท่านจะถูกฆ่าแน่ๆ” 12มีคาลจึงหย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง ดาวิดก็หนีรอดไปได้

13มีคาลจึงเอารูปเคารพประจำบ้านมาวางนอนไว้บนเตียง เอาหนังแพะติดขนมาใส่ที่หัว แล้วเอาผ้าห่มคลุมไว้ 14เมื่อคนของกษัตริย์ซาอูลมาจับดาวิด มีคาลก็บอกเขาว่า “ดาวิดกำลังป่วยอยู่” 15กษัติรย์ซาอูลทรงส่งคนกลับมาดูดาวิด รับสั่งว่า “จงหามเขาขึ้นมาที่นี่ทั้งเตียง เราจะฆ่าเขาเอง” 16คนเหล่านั้นเข้าไปข้างในก็พบรูปเคารพนอนอยู่บนเตียง มีหนังแพะติดขนอยู่บนศีรษะ 17กษัตริย์ซาอูลตรัสถามมีคาลว่า “ทำไมลูกจึงหลอกลวงพ่อ ปล่อยให้ศัตรูของพ่อหนีรอดไปได้” มีคาลทูลซาอูลว่า “เขาบอกว่าเขาจะฆ่าลูก ถ้าลูกไม่ช่วยให้เขาหนีไป”


ดาวิดไปพบซามูเอลที่เมืองรามาห์ กษัตริย์ซาอูลเสด็จตามไปc

18ดาวิดหนีรอดไปหาซามูเอลที่เมืองรามาห์ เล่าเรื่องที่กษัตริย์ซาอูลทรงทำกับเขาให้ซามูเอลรู้ ดาวิดกับซามูเอลจึงไปอยู่ที่นาโยทd 19กษัตริย์ซาอูลทรงทราบข่าวว่า ดาวิดอยู่ที่นาโยทใกล้เมืองรามาห์ 20ก็ทรงส่งคนไปจับกุมดาวิด คนเหล่านั้นeเห็นกลุ่มประกาศกกำลังอยู่ในภวังค์ มีซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่น พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาสถิตกับคนของซาอูล เขาเหล่านั้นก็พลอยเข้าภวังค์ด้วย 21เมื่อซาอูลทรงทราบ พระองค์ทรงส่งคนไปอีกกลุ่มหนึ่ง คนเหล่านี้ก็พลอยเข้าภวังค์เช่นเดียวกัน ซาอูลทรงส่งคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นครั้งที่สาม และคนเหล่านี้ก็พลอยเข้าภวังค์ด้วยเช่นเดียวกัน

22พระองค์จึงเสด็จไปที่เมืองรามาห์ เมื่อเสด็จไปถึงบ่อน้ำใหญ่ที่เสคู ก็มีรับสั่งถามว่า “ซามูเอลและดาวิดอยู่ที่ไหน” ทรงได้รับคำตอบว่า “เขาทั้งสองคนอยู่ที่นาโยทใกล้เมืองรามาห์” 23ขณะที่พระองค์เสด็จไปที่นาโยทใกล้เมืองรามาห์ พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาสถิตกับซาอูล พระองค์ก็ทรงเข้าภวังค์ตลอดทางจนถึงนาโยทใกล้เมืองรามาห์ 24กษัตริย์ซาอูลทรงถอดฉลองพระองค์ออก ทรงเข้าภวังค์อยู่ต่อหน้าซามูเอล แล้วนอนเปลือยพระวรกายอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั้น จึงมีสำนวนพูดว่า “ซาอูลเป็นประกาศกด้วยหรือ”

 

19 a เรื่องนี้ขัดกับเรื่องในบทที่ 20 ซึ่งเล่าว่า โยนาธานยังไม่ทราบแผนร้ายของพระบิดาเลย (ข้อ 2) เรื่องทั้งสองจึงมาจากธรรมประเพณีสองสายที่เล่าถึงโยนาธานพยายามช่วยเหลือดาวิด

b “ในคืนนั้น” บางคนคิดว่าวลีนี้เป็นคำเริ่มต้นเรื่องต่อไปในข้อ 11 และคิดว่า “คืนนั้น” หมายถึงคืนแต่งงานของดาวิด ต่อจากเรื่องใน 18:27

c เรื่องนี้คงจะมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่ง ซึ่งเล่าเพิ่มเติมในภายหลัง มีเนื้อหาคล้ายกับเรื่องใน 10:10-12 ตามที่ 15:35 บอกว่า กษัตริย์ซาอูลกับซามูเอลจะไม่พบกันอีก

d “นาโยท” เป็นชื่อสถานที่ที่อาศัยของประกาศก (2 พกษ 6:1ฯ) หรืออาจเป็นสามัญนาม หมายถึง “กุฏิ”

e “คนเหล่านั้นเห็น” ตามสำนวนแปลโบราณ กริยาเป็นเอกพจน์ในต้นฉบับภาษาฮีบรู

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก