"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ช. ชนเผ่าทางเหนือ[1]

 

เชื้อสายของอิสสาคาร์

7 1อิสสาคาร์มีบุตรสี่คนคือ โทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน

          2บุตรของโทลาคือ อุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยัคมัย ยิบสัม และเชมูเอล เขาเหล่านี้เป็นนักรบชำนาญศึกและเป็นหัวหน้าครอบครัว เชื้อสายของโทลาตามจำนวนประชากรในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิดมีจำนวนสองหมื่นสองพันหกร้อยคน

          3บุตรของอุสซีคืออิสรัคยาห์ บุตรของอิสรัคยาห์คือมีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ทั้งห้าคนนี้เป็นหัวหน้า 4ตามทะเบียนจำนวนประชากรของครอบครัว เขามีกำลังพลพร้อมจะออกศึกจำนวนสามหมื่นหกพันคน เพราะเขามีภรรยาหลายคนและมีบุตรหลายคน 5ญาติพี่น้องของเขา ซึ่งเป็นคนในตระกูลของอิสสาคาร์ มีทหารชำนาญศึกจำนวนแปดหมื่นเจ็ดพันคน ตามทะเบียนจำนวนประชากร

 

เชื้อสายของเบนยามิน

            6เบนยามินมีบุตรสามคนคือ เบลา เบแคร์ และเยดีอาเอล

          7บุตรของเบลาคือ เอสโบน อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี รวมห้าคน เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นนักรบชำนาญศึก เชื้อสายของเขามีจำนวนสองหมื่นสองพันสามสิบสี่คน ตามทะเบียนจำนวนประชากร

          8บุตรของเบแคร์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลีเยเซอร์ เอลีโอเอนัย อมรี เยเรโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเบแคร์ 9ตามทะเบียนจำนวนประชากรของหัวหน้าครอบครัว เชื้อสายของเขามีทหารชำนาญศึกจำนวนสองหมื่นสองร้อยคน

          10บุตรของเยดีอาเอลคือ บิลฮาน บุตรของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนะอานาห์ เศธาน ทารชิช และอาคิชาคาร์ 11คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเยดีอาเอล เป็นหัวหน้าครอบครัว เชื้อสายของเขาเป็นนักรบชำนาญศึกจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่จะสู้รบ

 

เชื้อสายของนัฟทาลี

            12ชุปปิมและคุปปิมเป็นบุตรของอีร คุชิมเป็นบุตรของอาแคร์

          13บุตรของนัฟทาลีคือ ยาคะซีเอล กุนี เยแซร์ และชัลลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

 

เชื้อสายของมนัสเสห์b

          14มนัสเสห์มีบุตรสองคนจากนางบำเรอชาวอารัม คือ อัสรีเอล และมาคีร์ ซึ่งเป็นบิดาของกิเลอาด 15มาคีร์จัดหาภรรยาคนหนึ่งให้คุปปิม และจัดหาอีกคนหนึ่งให้ชุปปิม มาคีร์ยังมีพี่สาวชื่อมาอาคาห์

          บุตรคนที่สองของมาคีร์ชื่อเศโลเฟคัท เศโลเฟคัทมีแต่บุตรหญิงเท่านั้น

          16มาอาคาห์ภรรยาของมาคีร์มีบุตรสองคน นางเรียกชื่อคนหนึ่งว่าเปเรช และเรียกชื่อน้องชายของเขาว่าเชเรช ซึ่งเป็นบิดาของอุลามและราเคม

          17บุตรของอุลามคือ เบดาน คนเหล่านี้เป็นบุตรของกิเลอาด บุตรของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์

          18ฮัมโมเลเคทน้องสาวของกิเลอาดมีบุตรชื่อ อิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมัคลาห์

          19บุตรของเชมิดาคือ อัคยัน เชเคม ลิคคี และอานีอัม

 

เชื้อสายของเอฟราอิมc

          20เชื้อสายของเอฟราอิมคือ ชูเธลัค ซึ่งเป็นบิดาของเบเรด ซึ่งเป็นบิดาของทาคัท ซึ่งเป็นบิดาของเอเลอาดาห์ ซึ่งเป็นบิดาของทาคัท 21ซึ่งเป็นบิดาของศาบาด ซึ่งเป็นบิดาของชูเธลัค เอแซร์ และเอเลอัดd ซึ่งถูกชนท้องถิ่นในเขตแดนของเมืองกัทฆ่า เพราะทั้งสามคนลงมาปล้นสัตว์เลี้ยงของชนเหล่านั้น 22เอฟราอิมผู้เป็นบิดาร้องไห้เป็นทุกข์อยู่เป็นเวลานาน พี่น้องมาปลอบโยนเขา 23ต่อมา เอฟราอิมก็หลับนอนกับภรรยา นางตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรคนหนึ่ง บิดาเรียกชื่อเขาว่า “เบรียาห์” เพราะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านของตนe 24เอฟราอิมมีบุตรหญิงคนหนึ่งชื่อเชเอราห์ ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนตอนล่างและตอนบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์

          25เชื้อสายของเบรียาห์คือ เรฟัค ซึ่งเป็นบิดาของเรเชฟ ซึ่งเป็นบิดาของเทลัคf ซึ่งเป็นบิดาของทาคาน 26ซึ่งเป็นบิดาของลาอาดาน ซึ่งเป็นบิดาของอัมมีฮูด ซึ่งเป็นบิดาของเอลีชามา 27ซึ่งเป็นบิดาของนูน ซึ่งเป็นบิดาของโยชูวา

          28เขตแดนที่ชนเผ่าเอฟราอิมครอบครองกรรมสิทธิ์และตั้งหลักแหล่งอยู่คือ เมืองเบธเอลกับหมู่บ้านโดยรอบ อาณาเขตทางทิศตะวันออกขยายไปจนถึงเมืองนาอารัน และทางทิศตะวันตกถึงเมืองเกเซอร์กับหมู่บ้านโดยรอบ รวมทั้งเมืองเชเคมgกับหมู่บ้านโดยรอบ จนถึงเมืองอัยยาห์กับหมู่บ้านโดยรอบ 29เมืองเบธชานกับหมู่บ้านโดยรอบ เมืองทาอานาคกับหมู่บ้านโดยรอบ เมืองเมกิดโดกับหมู่บ้านโดยรอบ และเมืองโดร์กับหมู่บ้านโดยรอบ เป็นเขตแดนของชนเผ่ามนัสเสห์

เชื้อสายของโยเซฟบุตรของอิสราเอลอาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านี้

 

เชื้อสายของอาเชอร์h

          30บุตรของอาเชอร์คือ อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสรัคน้องสาวของเขา

          31บุตรของเบรียาห์คือ เคแบร์และมัลคีเอล ซึ่งเป็นบิดาของบิรซาอิธ 32เคแบร์เป็นบิดาของยาเฟล็ท โชแมร์ โคธาม และชูวาน้องสาวของเขา

          33บุตรของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล และอัชวัท คนเหล่านี้เป็นบุตรของยาเฟล็ท

          34บุตรของโชแมร์คือ อาคี โรกาห์ คุบบาห์ และอารัม

          35บุตรของเฮเลมน้องชายของเขาคือ โศฟัค อิมนา เชเลช และอามัล 36บุตรของโศฟัคคือ สุอัค คารเนแฟร์ ชูอัล เบรี อิมราห์ 37เบแซร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธราน และเบเอรา 38บุตรของเยแธร์คือ เยฟุนเนห์ ปิสปา และอารา

          39บุตรของอุลลาคือ อารัค คันนีเอล และริศยาห์

          40คนเหล่านี้ทุกคนเป็นเชื้อสายของอาเชอร์ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นนักรบชำนาญศึกที่คัดเลือกแล้ว เป็นเจ้านายสำคัญตามทะเบียนจำนวนประชากร เขามีกำลังพลจำนวนสองหมื่นหกพันคนพร้อมที่จะสู้รบ

7 [1] เนื้อหาของบทนี้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ซึ่งเรารู้จักเพียงบางส่วน จำนวนของชนเผ่าอิสสาคาร์ เบนยามิน และอาเชอร์ ชวนให้คิดว่าคัดมาจากการสำรวจจำนวนประชากรซึ่งไม่เหมือนกับการสำรวจใน กดว บทที่ 1 และ 26

b รายชื่อของเชื้อสายของมนัสเสห์ในข้อ 14 ถึง 19 ดูเหมือนจะมีความสับสนอยู่บ้าง ชื่อคุปปิม และชุปปิม ซึ่งพบแล้วในข้อ 12 ปรากฏมาอีกโดยไม่บอกว่าเป็นใครในข้อ 15 ข้อนี้บอกว่านางมาอาคาห์เป็นพี่สาวของมาคีร์ แต่ในข้อ 16 นางเป็นภรรยาของเขา รายชื่อที่นี่เกี่ยวข้องกับเชื้อสายของมาคีร์ซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ในแคว้นกิเลอาด คือเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (ดู กดว 32:39ฯ)

c รายชื่อเชื้อสายของเอฟราอิมจบลงที่ชื่อของโยชูวา ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของเผ่า เหตุการณ์ที่เล่าในข้อ 21ข-24 เป็นเรื่องแทรกเข้ามาในภายหลัง กล่าวถึงการโจมตีจากชาวฟีลิสเตีย

d ผู้เขียนพงศาวดารใช้รายชื่อใน กดว 26:35ฯ กล่าวถึงชนเผ่าเอฟราอิมและเพิ่มชื่อสองชื่อจากชนเผ่าเบนยามิน คือ ศาบาด (8:19) และเอแซร์หรือเอเซอร์ (4:4) เข้ามาอีกด้วย เผ่าเอฟราอิมและเผ่าเบนยามินมีอาณาเขตติดกัน ครอบครัวของเผ่าหนึ่งจึงอาจย้ายไปอยู่ในเขตแดนของอีกเผ่าหนึ่งได้โดยง่าย

e “เหตุร้ายที่เกิดขึ้นในบ้าน” ดูเหมือนเป็นคำอธิบายที่มาของชื่อ “เบรียาห์” ซึ่งแปลว่า “ในเหตุร้าย” ครอบครัวของเบรียาห์อยู่ในเผ่าเอฟราอิม แต่ต่อมาย้ายไปอยู่ในเผ่าเบนยามิน (ดู 8:13)

f “เรเชฟ ซึ่งเป็นบิดาของเทลัค” บางคนแปลว่า “ชูเธลาห์” ตาม กดว 26:35

g “เชเคม” พระคัมภีร์ตอนอื่นกล่าวว่าเมืองเชเคมอยู่ในเขตแดนของเผ่ามนัสเสห์ แต่ข้อ 28-29 กล่าวถึงชนเผ่าเอฟราอิมและมนัสเสห์บุตรของโยเซฟ เหมือนกับว่าเป็นชนเผ่าเดียวกัน

h “อาเชอร์” ดินแดนของชนเผ่าอาเชอร์อยู่ระหว่างเทือกเขาคารเมลและแคว้นเฟนีเชีย (ดู ยชว 19:24-31) แต่รายชื่อนี้มีชื่อสถานที่ซึ่งอยู่ตอนใต้ของดินแดนแถบภูเขาของเผ่าเอฟราอิม ข้อมูลนี้อาจเป็นการระลึกถึงดินแดนเดิมของชนเผ่าอาเชอร์ หรืออาจเป็นบันทึกการอพยพของบางครอบครัวของเผ่าอาเชอร์ ซึ่งย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเขตแดนของชนเผ่าเอฟราอิมและเบนยามิน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก