"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

จงหลีกหนีบาป

    21. 1ลูกเอ๋ย หากท่านทำบาปไปแล้ว ก็อย่าทำอีก

          จงวอนขออภัยความผิดที่ท่านทำมาในอดีต

          2จงหลีกหนีบาปเหมือนหลีกหนีงูร้าย

          ถ้าท่านเข้าไปใกล้ งูก็จะกัดท่านได้

          ฟันของงูเหมือนฟันของสิงโต

          ทำลายชีวิตมนุษย์ได้

          3การละเมิดทุกอย่างเป็นเสมือนดาบสองคม

          ทำให้เป็นแผลที่รักษาไม่ได้

          4การทำให้กลัวและการใช้ความรุนแรงย่อมผลาญทรัพย์สมบัติฉันใด

          บ้านของคนเย่อหยิ่งก็จะถูกทำลายฉันนั้น

          5คำวอนขอของคนยากจนออกจากปากไปถึงพระกรรณของพระเจ้า

          เขาจะได้รับความยุติธรรมจากพระองค์โดยเร็ว

          6ผู้ที่เกลียดคำติเตียนย่อมเดินตามรอยเท้าของคนบาป

          แต่ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมกลับใจ

          7คนพูดเก่งเป็นที่รู้จักทั่วไป

          แต่เมื่อเขาพูดพลาด คนฉลาดก็จะจับผิดได้ทันที

          8ผู้ใช้เงินของผู้อื่นสร้างบ้านของตน

          เป็นเหมือนผู้เก็บหินไว้สร้างหลุมศพของตนa

          9การชุมนุมของคนอธรรมเป็นเหมือนกองมูลฝอย

          จุดจบของเขาคือกองไฟลุกโพลง

          10หนทางของคนบาปปูหินราบเดินสบาย

          แต่นำไปสู่หลุมแดนมรณะb

คนฉลาดและคนโง่เขลา

            11ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมควบคุมอารมณ์cของตนได้

          ปรีชาญาณเป็นผลจากความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

          12ผู้ที่ขาดไหวพริบไม่มีวันจะได้รับการอบรมสั่งสอน

          แต่ไหวพริบอาจจะเพิ่มความขมขื่นได้

          13ความรอบรู้ของผู้มีปรีชาเพิ่มขึ้นเหมือนน้ำท่วม

          คำแนะนำของเขาเป็นประดุจพุน้ำให้ชีวิต

          14จิตใจของคนโง่เขลาเป็นเหมือนไหรั่ว

          เก็บความรู้ไม่ได้เลย

          15เมื่อผู้มีปรีชาได้ยินคำพูดที่ฉลาด

          ก็ชมเชยและเสริมให้สมบูรณ์ขึ้น

          ส่วนผู้ที่หมกมุ่นในความสนุก เมื่อได้ยินก็ไม่ชอบ

          แล้วโยนทิ้งไปเบื้องหลัง

          16คำพูดของคนโง่เขลาถ่วงผู้ฟังเหมือนสัมภาระหนักเมื่อเดินทาง

          แต่คำพูดของผู้ฉลาดไพเราะน่าฟัง

          17ทุกคนในที่ประชุมต้องการฟังคำพูดของผู้เฉลียวฉลาด

          และนำถ้อยคำเหล่านั้นไปตริตรองในใจ

          18คนโง่เขลาคิดว่าปรีชาญาณเป็นเหมือนบ้านที่ปรักหักพัง

          และความรู้ของคนโง่เขลาเป็นเพียงคำพูดที่ไร้แก่นสาร

          19คนโง่เขลาคิดว่าการศึกษาอบรมเป็นเหมือนตรวนล่ามเท้า

          เป็นเหมือนกุญแจมือใส่มือขวา

          20คนโง่เขลาหัวเราะเสียงดัง

แต่คนฉลาดเพียงแต่ยิ้ม 

21คนมีปัญญาคิดว่าการศึกษาอบรมเป็นเหมือนเครื่องประดับทองคำ

          เป็นเหมือนกำไลใส่มือขวาd

          22คนโง่เขลารีบเข้าบ้านของผู้อื่น

          แต่ผู้มีวุฒิภาวะย่อมคอยอยู่ภายนอกด้วยความเกรงใจe

          23คนโง่เขลาแอบมองทางประตูดูข้างในบ้าน

          ส่วนผู้ได้รับการอบรมอดใจรออยู่ข้างนอก

          24การแอบฟังที่ประตูแสดงว่าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน

          ผู้รอบคอบย่อมละอายที่จะทำเช่นนี้

          25ปากของคนพูดมากพูดซ้ำซากเรื่องที่เขาได้ยินมาf

          แต่ผู้รอบคอบชั่งคำพูดของตนอย่างระมัดระวัง

          26ใจของคนโง่เขลาอยู่ที่ปาก

          แต่ปากของผู้มีปรีชาอยู่ที่ใจ

          27เมื่อคนอธรรมสาปแช่งศัตรูg

          เขาก็สาปแช่งตนเอง

          28ผู้ที่พูดใส่ร้ายผู้อื่นย่อมทำความเสียหายแก่ตนเอง

          เขาจะเป็นที่เกลียดชังของเพื่อนบ้าน

21 a “เก็บหินไว้สร้างหลุมศพของตน” แปลตามสำนวนแปลในสำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษากรีกซึ่งใช้กัน (Textus receptus) ว่า “เก็บหินไว้สำหรับฤดูหนาว”

b ข้อความในข้อ 9-10 นี้แสดงความเชื่ออย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษคนบาปให้ถูกเผาไฟในนรก (เทียบ อสย 50:11; 66:24)

c “อารมณ์” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ความเข้าใจของตน(เรื่องธรรมบัญญัติ)”

d ข้อ19 และข้อ 21 มีความคิดคล้องจองกัน ข้อ 20 จึงดูเหมือนจะแทรกเข้ามาไม่ถูกที่

e “คอย...ด้วยความเกรงใจ” แปลตามตัวอักษรว่า “เขาอายต่อหน้าใบหน้า”

f “เรื่องที่เขาได้ยินมา” แปลตามสำเนาโบราณ Gk 248 - ต้นฉบับภาษากรีกไม่ชัด

g  “ศัตรู” หรือ “ปรปักษ์” ในที่นี้ บางคนเข้าใจว่าผู้เขียนหมายถึง “ซาตาน” (ดู โยบ บทที่ 1-2 – โดยเฉพาะ โยบ 1:6 เชิงอรรถ g) – ในความหมายนี้ ผู้เขียนเทียบอารมณ์ร้ายของตนว่าเป็นเหมือนซาตาน ดังนั้นเมื่อเขาสาปแช่งผู้อื่น เขาก็สาปแช่งตนเองที่มีอารมณ์ร้ายด้วย.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก