"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ขอเชิญชวนร่วมประกวดแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ภายใต้หัวข้อ “พระองค์ทรงทำให้พวกเขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์” (ลก. 24:45) โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาพระเจ้า 23 มกราคม ค.ศ. 2022
           แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จำนวน 2 บท รณรงค์ส่งเสริมการการอ่านและศึกษาพระวาจาของพระเจ้า เข้าประกวด ในหัวข้อ “พระองค์ทรงทำให้พวกเขา เกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์” (ลก. 24:45) ผู้ที่สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงาน เข้าประกวดได้ที่ http://www.bangkokbible.net/activity

Download :::: กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด :::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก