"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมพระคัมภีร์ "หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1-2"

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเปลี่ยนแปลง

กำหนดการอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “ หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2”

กำหนดการ (ที่เปลี่ยนแปลงใหม่)

วันเสาร์ที่

เวลา

สถานที่

3 มิถุนายน 2017

08.30 – 16.00 น.

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

(ใกล้วิทยาลัยแสงธรรม ซอยเทียนดัด สามพราน)

10 มิถุนายน 2017

มีพิธีบวชพระสงฆ์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

14.00 -16.00 น.

บ้านผู้หว่าน สามพราน

ผู้ประสานงาน : คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ โทรศัพท์ 08-1697-7063

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก