"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์  ในสภาพระสังฆราชของ 59 ประเทศ  และสมาชิกสมทบ 58 คน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการ  หรือ  หน่วยงานพระคัมภีร์ที่สมัครเป็นสมาชิก  รวม 117 คน (ทั้งหมด 129 ประเทศ 320 คน)  ไปประชุมสามัญ  ครั้งที่ 9  (ทุก 6 ปี)  วันที่ 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015  หัวข้อ  พระคัมภีร์ท่อธารแห่งการประกาศข่าวดี “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้  เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย” (1 ยน 1:13)  ณ ศูนย์ Ad Gentes ของคณะพระวาจาของพระเจ้า SVD  ที่เนมี (NEMI)  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  
18.00 น. เริ่มด้วยพิธีมิสซาเปิดการประชุม  โดยพระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  อัครสังฆมณฑลมนิลา (ฟิลิปปินส์) เป็นประธาน  มีการต้อนรับประธานคนใหม่  และโหวตออกเสียงรับรองธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  
07.00 น. (ทุกวัน)  มีแบ่งกลุ่ม (ประมาณ 7-9 คน)  ภาวนาเลคซีโอ ดีวีนา  และ 10.00 น. เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ณ กรุงวาติกัน (นั่งรถไปชั่วโมงครึ่ง  ได้เข้าเฝ้าพระองค์ตอนเที่ยง –โป๊ปรีพอร์ต มีรายงานแล้ว)
    ช่วงบ่ายฟังวิทยากรสตรี Prof. Nύria Calduch – Benages/ศาสตราจารย์ชาวบราซิล  สอนที่มหาวิทยาลัยเกรโกเลี่ยน  มาแบ่งปันเรื่อง 50 ปี Dei Verbum  และฟังรายงานจากแต่ละทวีป 8 เขต คือ  ลาตินอเมริกา  อเมริกาเหนือ  ยุโรป  อาฟริกา  เอเชียเหนือ  เอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และโอเชียเนีย  ซึ่งหลายเขตมีสงครามและการเบียดเบียนความเชื่อ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน  
ฟังรายงานจากผู้ประสานงานของแต่ละทวีป (ต่อ)
    ฟังศาสตราจารย์สตรี Prof. Maricel Mena Lópoz  ชาวโคลอมเบีย
    ภาคบ่าย  ประชุมร่างแผนงาน 6 ปี ของแต่ละแผนก เช่น พระคัมภีร์กับครอบครัว  กับเยาวชน  ศาสนสัมพันธ์  ผู้อพยพ  วิถีชุมชนวัด  คำสอน  โดยแบ่งตามสมาชิกที่สนใจเรื่องใดๆ
    หลังอาหาร  มีการประชุมแยกโซนทวีป  หาตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร CBF

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน  
มีมิสซาเช้า   ตอนสายมีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบริหาร   ตอนบ่ายลงคะแนนเสียงเลือกผู้ประสานงานของแต่ละทวีป  ตอนเย็นฉลอง 50 ปี Dei Verbum (ค.ศ. 1965-2015)
    ตัวแทนแต่ละภาษาอ่านใจความสำคัญทั้ง 6 บท ของสังฆธรรมนูญเรื่อง การเผย (ความจริง) ของพระเจ้า  และพระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  ได้ให้ข้อคิดดังต่อไปนี้  เน้นพระวาจาของพระเจ้าให้เป็นจิตวิญญาณของเทววิยา  และแรงบันดาลใจของการดำเนินชีวิตคริสตชน (TMA 36)
1.เรามี Dei Verbum  50 ปีแล้ว  เรารู้จักพระเจ้าไหม  ร่วมมือกับพระองค์ไหม  ชาวบ้านรู้จักพระวาจาดีขึ้นไหม (ข้อ 21)  บทเทศน์ของพระสงฆ์ (ข้อ 23)
2.เรามีสมณลิขิตหลังสมัชชาพระสังฆราช  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Verbum Domini) ปี ค.ศ. 2008  เราต้องร่วมมือผลักดันงานพระคัมภีร์
3.มองอนาคต  หลายครั้งเรายังไม่สนใจให้พระวาจาเป็นศูนย์กลางชีวิต

ข้อเสนอ
1.ศึกษาเอกสารฉบับใหม่ Laudato sii (ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์)  เรื่อง  การเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม
2.ทำอย่างไรให้พระวาจามีความหมาย  เวลาประสบภัยพิบัติ
3.ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  ให้มีการศึกษาจริงจังเรื่องพระเมตตา
4.การเติบโตด้านเศรษฐกิจ  คนรวยเป็นกลุ่มน้อย  ทำอย่างไรให้นักธุรกิจ  นักการเมืองสนใจพระปรีชาญาณ
5.สมัชชาครอบครัว  จะมีในตุลาคม ค.ศ. 2015  รณรงค์ให้มีพระคัมภีร์ประจำครอบครัว  ช่วยแก้ปัญหา เช่น คุมกำเนิด  การทำแท้ง ฯลฯ
6.เยาวชน  เยาวชนคิดต่างจากเรา  ทำอย่างไรให้พระวาจาไปถึงบรรดาเยาวชนในยุคนี้
7.ความศรัทธาประชาชน  ของฆราวาสจนๆ
8.การประกาศข่าวดีในนครหลวง
9.การประกาศข่าวดีในเอเชีย  ต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม (EA 22)
10.การฝึกจำพระวาจาบางตอน (VD 74) มีความสำคัญ  ยิ่งในบางประเทศที่ห้ามประกาศพระวาจาอย่างเปิดเผย

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน
• แต่ละคณะกรรมการมาแบ่งปันแนวการทำงาน  ฟังอภิปราย
• มีการนำเสนอแถลงการณ์  ให้ที่ประชุมพิจารณา  ปรับเปลี่ยน
• มิสซาปิดการประชุม  พระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  เป็นประธาน

วันอังคารที่ 23 มิถุนาย  
มีมิสซาเช้าและแยกย้ายเดินทางกลับบ้าน

กรรมการบริหาร  มีพระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  เป็นประธาน   คุณพ่อแจน  สเตฟานอฟ SVD  ชาวโปแลนด์  เป็นเลขาธิการ  นอกนั้นมีผู้ได้รับเลือกจากไอร์แลนด์  เลบานอน  บราซิล  อินเดีย  กาบอง  อาร์เจนตินา  คองโก  และศรีลังกา  ระหว่าง ค.ศ. 2015 - 2021

ผู้ประสานงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ  พระสังฆราชปาบโล  วีจีลีโอ  ดาวิด  ของสภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์  แทน ซิสเตอร์เอมม่า  กูนันโต  คณะอูร์สุลิน  ชาวอินโดนีเซีย  ซึ่งช่วยประสานงานถึง 19 ปีเต็ม

ในระหว่างการประชุมมีโอกาสพบอาจารย์ คือ คุณพ่อเชซาเร  บิซอลลี่  จากมหาวิทยาลัยซาเลเซียน  กรุงโรม  ที่เคยสอนพระคัมภีร์พ่อเมื่อ 28 ปีที่แล้ว  มีสมาชิก  SVD  ร่วมประชุม 20 คน (ใน 117 คน)  เป็นพระสงฆ์ 45   ซิสเตอร์ 10   พระสังฆราช 14   ฆราวาสสตรี 18   ฆราวาสชาย 10 คน
มีสตรีฆราวาสจากฮ่องกงบอกว่าเขามีอาสาสมัครเต็มเวลา  อาสาสมัครบางเวลา  เพื่อพระคัมภีร์  จึงทำให้พ่อหันมาคิดถึงบ้านเราว่ามีอะไรต้องปรับปรุง

“คริสตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดยสะดวก” (DV 22)  เป็นคำสอนของพระศาสนจักรที่เราคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์มีภารกิจพิเศษ

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์
3 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
หมายเหตุ    www.c-b-f.org

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก