"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

II. เหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน

 

คำประกาศของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง

3 1ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบรีอัสa ปอนทิอัสปีลาตbเป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดีย กษัตริย์เฮโรดcทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปพระอนุชาdทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนียสeเป็นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลน 2อันนาสและคายาฟาสfเป็นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร 3เขาจึงไปทั่วบริเวณแม่น้ำจอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป 4ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือบันทึกของประกาศกอิสยาห์ว่า

“คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า

จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด

5หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม

ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง

ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง

ทางขรุขระจะถูกทำให้ราบเรียบ

6แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้าg

7ยอห์นพูดกับประชาชนที่มารับพิธีล้างจากเขาว่า “สัญชาติงูร้าย ผู้ใดแนะนำท่านให้หนีการลงโทษที่กำลังจะมาถึง 8จงประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด และอย่ามาอ้างว่า ‘เรามีอับราฮัมเป็นบิดา’ ข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นลูกของอับราฮัมได้ 9บัดนี้ ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว ต้นไม้ต้นใดที่ไม่ออกผลดีจะถูกโค่นและโยนใส่ไฟ”

10hเมื่อประชาชนถามยอห์นว่า “เราจะต้องทำอะไร” 11เขาก็ตอบว่า “ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหาร ก็จงทำเช่นเดียวกัน” 12คนเก็บภาษีมาหายอห์นเพื่อรับพิธีล้างด้วย และถามเขาว่า “ท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทำสิ่งใด” 13ยอห์นตอบว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด” 14พวกทหารถามเขาด้วยว่า “แล้วพวกเราล่ะ เราจะต้องทำสิ่งใด” เขาตอบว่า “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน”

15ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ 16ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ 17เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ” 18ยอห์นยังใช้ถ้อยคำอื่นอีกมากตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน

ยอห์นถูกจองจำ

19กษัตริย์เฮโรดเจ้าผู้ปกครองถูกยอห์นตำหนิเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของพระอนุชา และเรื่องความผิดอื่นๆ ที่ทรงกระทำ 20กษัตริย์เฮโรดยังทรงทำความผิดมากขึ้น คือทรงสั่งให้จองจำยอห์นในคุกi

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

21ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาjอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก 22และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเราk

บรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าl

23เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนนั้น มีพระชนมายุราวสามสิบพรรษา คนทั่วไปคิดว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของเฮลี 24ซึ่งเป็นบุตรของมัทธัต บุตรของเลวี บุตรของเมลคี บุตรของยันนาย บุตรของโยเซฟ 25บุตรของมัทธาธีอัส บุตรของอาโมส บุตรของนาฮูม บุตรของเอสลี บุตรของนักกาย 26บุตรของมาอาท บุตรของมัทธาธีอัส บุตรของเสเมอิน บุตรของโยเสค บุตรของโยดา

27บุตรของโยอานัน บุตรของเรซา บุตรของเศรุบบาเบล บุตรของเชอัลทิเอล บุตรของเนรี 28บุตรของเมลคี บุตรของอัดดี บุตรของโคสัม บุตรของเอลมาดัม บุตรของเอร์ 29บุตรของเยซู บุตรของเอลีเยเซอร์ บุตรของโยริม บุตรของมัทธัต บุตรของเลวี 30บุตรของสิเมโอน บุตรของยูดาห์ บุตรของโยเซฟ บุตรของโยนาม บุตรของเอลียาคิม 31บุตรของเมเลอา บุตรของเมนนา บุตรของมัทตะธา บุตรของนาธัน บุตรของดาวิด 32บุตรของเจสซี บุตรของโอเบด บุตรของโบอาส บุตรของสาลา บุตรของนาโชน 33บุตรของอัมมีนาดับ บุตรของอัดมิน บุตรของอารนี 34บุตรของเฮสโรน บุตรของเปเรศ บุตรของยูดาห์ 35บุตรของยาโคบ บุตรของอิสอัค บุตรของอับราฮัม บุตรของเทราห์ บุตรของนาโฮร์ บุตรของเสรุก บุตรของเรอู บุตรของเปเลก บุตรของเอเบอร์ บุตรของเชลาห์ 36บุตรของไคนาน บุตรของอารฟาซัด บุตรของเชม บุตรของโนอาห์ บุตรของลาเมค 37บุตรของเมธูเสลาห์ บุตรของเอโนค บุตรของยาเรด บุตรของมาหะลาเลเอล บุตรของไคนาน 38บุตรของเอโนส บุตรของเสท บุตรของอาดัม บุตรของพระเจ้า

 

3 a ที่นี่ เช่นเดียวกับใน 1:5 และ 2:1-3 ลก เทียบเหตุการณ์ที่ตนเล่ากับเหตุการณ์บ้านเมืองในประวัติศาสตร์ พระจักรพรรดิทิเบรีอัสสืบตำแหน่งต่อจากพระจักรพรรดิออกัสตัส (2:1) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.14 เพราะฉะนั้น ปีที่สิบห้าจึงเป็นวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.28 ถึง 18 สิงหาคม ค.ศ.29 หรือถ้ายึดหลักวิธีการนับปีการปกครองแบบซีเรีย ปีที่สิบห้าจะเริ่มตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม ค.ศ.27 จนถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม ค.ศ.28 ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงมีพระชนมายุอย่างน้อย 33 พรรษา หรือบางทีอาจถึง 35/36 เลขบอกอายุในข้อ 23 นี้ เป็นการกล่าวโดยประมาณ ต้องการบอกเพียงว่าพระเยซูเจ้ามีพระชนมายุมากพอที่จะเริ่มออกเทศนาสั่งสอนได้แล้ว การคำนวณปีของ “คริสตศักราช” มีความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากการนับ “สามสิบปี” ของ 3:23 ว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแน่นอน ปีที่สิบห้าของพระจักรพรรดิทิเบรีอัส ตรงกับปี 782 “หลังจากสร้างกรุงโรม” ดีโอนีซีอัส เอ็กซีกูอัส เอา 29 ปีเต็มๆ ลบจากตัวเลข 782 นี้ จึงได้ผลลัพธ์ 753 “หลังจากสร้างกรุงโรม” เป็นปีเริ่มต้นคริสตศักราช แต่โดยแท้จริงแล้ว คริสตศักราชน่าจะเริ่มในปี 750 หรือกระทั่ง 746 หลังจากสร้างกรุงโรม

b ผู้ว่าราชการปกครองแคว้นยูเดีย (รวมทั้งแคว้นอิดูเมอาและสะมาเรีย) ระหว่าง ค.ศ.26-36

c กษัตริย์เฮโรดอันทีปาส โอรสของกษัตริย์เฮโรดมหาราชและพระนางมัลธาเช ทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลีและแคว้นเปอร์เรียระหว่างปี 4 ก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ.39

d ฟีลิปทรงเป็นโอรสของกษัตริย์เฮโรดมหาราชและพระนางคลีโอพัตรา ทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นระหว่างปี 4 ก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ.34

e เรารู้จักลีซาเนียสจากศิลาจารึกสองแผ่น แคว้นอาบีเลนตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาทางตะวันออกขนานกับเทือกเขาเลบานอนซึ่งเรียกว่า “เทือกเขาอันติเลบานอน”

f หัวหน้าสมณะที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้นคือ โยเซฟ ที่เรียกว่าคายาฟาส เขาดำรงตำแหน่งนี้ระหว่างปี ค.ศ.18-36 และมีบทบาทสำคัญในการวางแผนจับกุมพระเยซูเจ้า (ดู มธ 26:3; ยน 11:49; 18:14) พ่อตาของเขาชื่อ อันนาส เคยเป็นหัวหน้าสมณะมาก่อนตั้งแต่ ค.ศ.6 จนถึง ค.ศ.15 ลก กล่าวถึงอันนาสพร้อมกับคายาฟาสและออกชื่อเขาเป็นคนแรกอีกด้วย (ดู ยน 18:13, 24 และ กจ 4:6) เพราะอันนาสมีอิทธิพลมากคล้ายกับเป็นหัวหน้าสมณะเสียเอง

g มก และ มธ อ้างถ้อยคำของ อสย 40 เพียง 3 บรรทัดเท่านั้น แต่ ลก ได้อ้างข้อความจากอิสยาห์ต่อไปจนถึงข้อความที่กล่าวถึงพระสัญญาจะประทานความรอดพ้นแก่มนุษย์ทุกคน

h ข้อ 10-14 ซึ่งมีเฉพาะในลูกาเท่านั้น เน้นคำสอนของยอห์นที่ว่ามนุษย์ทุกคนกลับใจได้ ไม่มีอาชีพใดถูกกีดกันมิให้มารับความรอดพ้น แต่ต้องปฏิบัติความยุติธรรมและความรักเสียก่อน

i ลก เล่าเรื่องภารกิจของยอห์นให้จบก่อนที่จะมาเล่าภารกิจของพระเยซูเจ้า (ดู 1:56 เชิงอรรถ aa) ลก จะกล่าวถึงความตายของยอห์นอย่างสั้นๆ เท่านั้น (9:7-9)

j การอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องที่ ลก ชอบเล่าบ่อยๆ (ดู 5:16; 6:12; 9:18, 28-29; 11:1; 22:41)

k สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดท่าน” ซึ่งเป็นข้อความจาก สดด 2:7 แทนที่จะมองพระเยซูเจ้าเป็น “ผู้รับใช้” (“เป็นที่โปรดปรานของเรา” ดู อสย 42) ถ้าแปลเช่นนี้ข้อความนี้เสนอว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์เมื่อทรงรับพิธีล้าง เพื่อสถาปนาการปกครองของพระเจ้าในโลก

l มธ ลำดับชื่อบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าจากอับราฮัมลงมา ส่วน ลก ลำดับชื่อบรรพบุรุษของพระองค์ย้อนกลับขึ้นไปถึงอับราฮัม แล้วยังย้อนเลยไปจนถึงอาดัมมนุษย์คนแรก เพื่อแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น พระเยซูเจ้าทรงสืบเชื้อสายมาจากอาดัม แต่ไม่มีมนุษย์เป็นบิดาเช่นเดียวกับอาดัม (1:35) จึงเป็นต้นตระกูลใหม่ของมนุษยชาติ เป็นไปได้ที่ ลก มีความคิดเหมือนกับเปาโลว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น “อาดัมคนใหม่” (รม 5:12 เชิงอรรถ g) การที่ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าแตกต่างกันใน มธ และ ลก ดู มธ 1:1 เชิงอรรถ a

            ลำดับพระวงศ์ของ ลก เช่นเดียวกับของ มธ ไม่มีเจตนาที่จะเล่าถึงประวัติครอบครัวของพระเยซูเจ้า แต่ต้องการบอกให้รู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครและมีความหมายอย่างใดต่อมนุษยชาติ เอกสารที่ ลก ใช้ในการเขียนลำดับพระวงศ์นี้มีชื่อ 36 ชื่อ ที่ไม่ปรากฏใน มธ หรือพันธสัญญาเดิม ลำดับพระวงศ์ของ ลก ใช้เลข 7 เป็นกุญแจไขความหมาย ชื่อบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าจากโยเซฟย้อนกลับไปถึงพระเจ้ามีจำนวน 77 (7x11) ประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงโยเซฟมี 11 สัปดาห์ (11x7) พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสัปดาห์ที่ 12 ซึ่งเป็น “สัปดาห์” สุดท้าย (หรือยุคสุดท้าย) น่าสังเกตว่า พระนามของพระเจ้าเป็นอันดับที่ 77 (เลข 7 หมายถึงความครบครัน 77 จึงครบครันกำลังสอง) ชื่อของกษัตริย์ดาวิดอยู่เป็นลำดับที่ 42 (7x6) อับราฮัมลำดับที่ 56 (7x8) และเอโนคลำดับที่ 70 (7x10)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก