Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 39

พระเจ้าทรงเป็นความหวังของมนุษย์a

ใน สดด ประเภทอ้อนวอนบทนี้ ผู้ประพันธ์ป่วยหนักและเชื่อว่าตนจะต้องตายแน่ๆ เขาตั้งใจอยู่อย่างสงบเงียบ ไม่ร้องคร่ำครวญ เพื่อไม่ให้ศัตรูดีใจที่เขาประสบความทุกข์ แต่ในที่สุดเขาก็ทนเงียบอยู่ต่อไปไม่ได้ ต้องทูลถามพระเจ้าว่าเขายังมีชีวิตสั้นๆนี้เหลืออยู่อีกเท่าไร เขาไม่ได้บ่นว่าพระเจ้า เพียงแต่วอนขอพระองค์ให้อภัยบาปของเขาซึ่งเขาคิดว่าเป็นเหตุให้เขาต้องเจ็บป่วยเช่นนี้ เขาคิดว่าชีวิตของเขาเป็นเสมือนคนเดินทางซึ่งอยู่ที่นี่วันนี้และต้องจากไปวันรุ่งขึ้น คริสตชนอาจมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเช่นนี้ได้ แต่เขาก็มีภาษีดีกว่าผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้ เพราะเขามีความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าซึ่งประทานความหวังและชีวิตแก่ทุกคนที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองของเยดูธูน เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1    ข้าพเจ้ากล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะควบคุมวิถีชีวิตไว้เพื่อจะได้ไม่ทำบาปด้วยคำพูด

      ข้าพเจ้าจะเอาขลุมครอบปากไว้ ตราบที่คนอธรรมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า

2    ข้าพเจ้าทำตนเป็นคนใบ้ นิ่งเงียบ ไม่พูด

      แต่ความเจริญรุ่งเรืองของคนบาปbก็ทำให้ข้าพเจ้าทรมานใจมากยิ่งขึ้น

3    ใจของข้าพเจ้ารุ่มร้อนอยู่ภายใน

      เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ใจก็ลุกเป็นไฟ

      แล้วถ้อยคำก็พรั่งพรูออกมา

4    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้ข้าพเจ้าได้รู้จุดจบ

            ว่าจะต้องมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าใด

      โปรดให้ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้านั้นเปราะบางเพียงใด

5    ดูซิ พระองค์ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าสั้นนัก

      ความยาวแห่งชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีความหมายใดเลยเมื่อเทียบกับพระองค์

      มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนลมที่พัดมาเพียงวูบเดียว

6    ถูกแล้ว มนุษย์ทุกคนผ่านไปเหมือนเงา

      เขากระวนกระวายโดยไร้ประโยชน์

      สะสมทรัพย์สมบัติcไว้ แต่ไม่รู้ว่าใครจะได้ใช้สมบัตินั้น

7    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าจะหวังอะไรได้

      ความหวังของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์

8    ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความผิดทั้งปวง

      อย่าให้ข้าพเจ้าต้องเป็นเป้าให้คนโง่เง่าเย้ยหยัน

9    ข้าพเจ้าเงียบแล้ว ไม่พูดอะไรอีก

      เพราะพระองค์ทรงกระทำทุกอย่าง

10   โปรดทรงเลิก อย่าทรมานข้าพเจ้าอีกต่อไป

      ข้าพเจ้าถูกพระองค์โบยตีจนสิ้นแรงแล้ว

11   พระองค์ทรงแก้ไขความประพฤติของมนุษย์โดยลงโทษบาปของเขา

      ทรงทำลายทรัพย์สมบัติที่มนุษย์หวงแหนเหมือนกับมอดทำลาย

      ถูกแล้ว มนุษย์แต่ละคนก็เหมือนลมที่พัดมาเพียงวูบเดียว

12   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้า

      โปรดเงี่ยพระกรรณฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

      อย่าได้ทรงปิดพระกรรณจากเสียงร่ำไห้ของข้าพเจ้า

      เพราะข้าพเจ้าเป็นเสมือนคนแปลกหน้าสำหรับพระองค์

      เป็นคนร่อนเร่เหมือนบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้า

13   โปรดทอดพระเนตรสิ่งอื่น เพื่อข้าพเจ้าจะได้สดชื่นขึ้นd

      ก่อนที่ข้าพเจ้าจะจากไปและไม่มีตัวตนอีกเลย

39 a เทียบ สดด 88  ผู้ประพันธ์แสดงความผิดหวังที่เห็นคนอธรรมเจริญรุ่งเรือง และรู้สึกว่าอายุของคนเราสั้นนัก (ข้อ 1-6)  เขาจึงฝากตนไว้กับพระเจ้าและขอความกรุณาจากพระองค์

b "ความเจริญรุ่งเรืองของคนบาป" แปลโดยคาดคะเน

c "ทรัพย์สมบัติ" คำนี้ไม่มีในภาษาฮีบรู แต่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้ความหมาย

d "ข้าพเจ้าจะได้สดชื่นขึ้น" แปลตามตัวอักษรว่า "เพื่อข้าพเจ้าจะได้ยิ้มแย้ม" ดู โยบ 9:27; 10:20