Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระพรที่อิสราเอลจะได้รับจากพระเจ้าa

51. 1ท่านทั้งหลายผู้แสวงหาความชอบธรรม

          ท่านทั้งหลายผู้แสวงหาพระยาห์เวห์

จงฟังเราเถิด

จงมองดูหินผาซึ่งพระองค์ทรงสกัดท่าน

จงมองบ่อหินที่ทรงขุดท่านออกมา

2จงมองอับราฮัมบิดาของท่าน

จงมองนางซาราห์ผู้คลอดท่าน

เพราะเราได้เรียกเขาเพียงคนเดียว

ได้อวยพรเขาและทำให้เขามีลูกหลานมากมาย

3ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงสงสารศิโยน

ทรงสงสารซากปรักหักพังทั้งหลายของนครนี้

จะทรงทำให้ถิ่นทุรกันดารของศิโยนเป็นเหมือนสวนเอเดน

ทำให้ทุ่งร้างของเมืองนี้เป็นเหมือนสวนของพระยาห์เวห์

ความรื่นเริงและความยินดีจะพบได้ในศิโยน

รวมทั้งการขอบพระคุณและเสียงเพลงสดุดี

พระเจ้าทรงปกครองด้วยความเที่ยงธรรมb

          4ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังเสียงของเรา

ชนชาติของเราเอ๋ย จงเงี่ยหูฟังเราเถิด

เพราะธรรมบัญญัติจะออกไปจากเรา

และคำวินิจฉัยของเราจะเป็นแสงสว่างส่องประชาชนทั้งหลาย

5ชัยชนะของเราอยู่ใกล้แล้ว

เราจะทำให้ความรอดพ้นปรากฏ

แขนของเราจะปกครองประชาชนทั้งหลาย

ชายทะเลและเกาะทั้งหลายจะไว้ใจเรา

เขาไว้ใจกำลังแขนของเรา

6จงแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า

และมองดูแผ่นดินเบื้องล่างเถิด

เพราะท้องฟ้าจะสูญสลายไปเหมือนควัน

แผ่นดินจะผุกร่อนไปเหมือนเสื้อผ้า

และผู้อาศัยในแผ่นดินจะตายไปเหมือนแมลงวัน

แต่ความรอดพ้นของเราจะคงอยู่ตลอดไป

ความยุติธรรมของเราจะไม่สิ้นสุดเลย

7ท่านทั้งหลายผู้รู้ความชอบธรรม

ประชากรที่มีธรรมบัญญัติของเราอยู่ในใจ

จงฟังเราเถิด

อย่ากลัวการเยาะเย้ยของมนุษย์

และอย่าหวาดกลัวการสบประมาทของเขา

8เพราะแมลงจะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้า

จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ

แต่ความเที่ยงธรรมของเราจะคงอยู่ตลอดไป

ความรอดพ้นของเราจะคงอยู่ทุกชั่วอายุคน

พระยาห์เวห์จะเสด็จมาช่วยเหลือc

          9พระกรของพระยาห์เวห์เอ๋ย

จงตื่นเถิด จงตื่นเถิด จงสวมกำลัง

จงตื่นขึ้นเหมือนในสมัยก่อน

ในชั่วอายุคนที่ผ่านมาแล้ว

พระองค์มิใช่หรือที่ทรงสับราหับเป็นชิ้นๆ

ทรงแทงมังกรจนทะลุ

10พระองค์ไม่ใช่หรือที่ทรงทำให้ทะเลแห้ง

ทำให้น้ำของทะเลลึกdแห้งไปด้วย

พระองค์ทรงทำให้ท้องทะเลเป็นหนทาง

ให้ผู้ที่ทรงไถ่กู้ไว้แล้วเดินผ่าน

11ผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงไถ่ไว้แล้วจะกลับมายังศิโยน

พลางโห่ร้องด้วยความชื่นชม

ความยินดีจะอยู่บนศีรษะของเขาตลอดไป

ความชื่นบานและความยินดีจะติดตามเขา

ความโศกเศร้าและการถอนใจจะหนีไปe

พระยาห์เวห์ทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์f

          12เรา เราเองคือผู้ปลอบโยนท่าน

ท่านเป็นผู้ใดเล่าที่ต้องกลัวมนุษย์ผู้รู้ตาย

กลัวบุตรแห่งมนุษย์ซึ่งมีชีวิตสั้นเหมือนต้นหญ้า

13ท่านได้ลืมพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างท่าน

พระองค์ทรงขึงท้องฟ้า

และวางรากฐานของแผ่นดิน

ท่านมีความกลัวอยู่เสมอตลอดวัน

ต่อหน้าความเกรี้ยวกราดของผู้เบียดเบียนข่มเหง

เขาตั้งใจจะทำลายท่าน

แต่บัดนี้ความเกรี้ยวกราดของผู้ข่มเหงอยู่ที่ไหนเล่า

14เชลยผู้ถูกเนรเทศจะได้รับการปลดปล่อยในไม่ช้า

เขาจะไม่ตายลงไปในแดนมรณะ

และเขาจะไม่ขาดอาหาร

15เพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน

เราทำให้ทะเลปั่นป่วนจนคลื่นคะนอง

นามของเราคือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

16เราใส่ถ้อยคำของเราในปากของท่าน

เราซ่อนท่านไว้ในร่มเงามือของเรา

เมื่อเราขึงgท้องฟ้าและวางรากฐานของแผ่นดิน

เราบอกศิโยนว่า “เจ้าเป็นประชากรของเรา”

กรุงเยรูซาเล็มจะฟื้นขึ้นอีกh

          17เยรูซาเล็มเอ๋ย จงตื่นขึ้น จงตื่นขึ้น

จงยืนขึ้นเถิด

เจ้าได้ดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธ

จากพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์

เจ้าได้ดื่มจนถึงตะกอน

และเดินโซเซเพราะความเมามาย

18ในบรรดาบุตรที่เจ้าคลอดออกมา ไม่มีผู้ใดนำทางเจ้า

ในบรรดาบุตรที่เจ้าเลี้ยงมา ก็ไม่มีใครจูงเจ้า

19ภัยพิบัติสองประการจะเกิดขึ้นแก่เจ้าi

คือการทำลายล้างจนหมดสิ้น

และการกันดารอาหารเพราะสงคราม

ผู้ใดเล่าจะสงสารเจ้า

ผู้ใดเล่าจะปลอบโยนเจ้าj

20บรรดาบุตรของเจ้าหมดเรี่ยวแรง

นอนอยู่ตามมุมถนนทุกสายเหมือนละมั่งติดข่าย

เขาได้รับพระพิโรธของพระยาห์เวห์อย่างเต็มเปี่ยม

ได้รับการตำหนิจากพระเจ้าของเจ้า

21ดังนั้น เจ้าที่เป็นทุกข์

เจ้าซึ่งมึนเมา แต่มิใช่ด้วยเหล้าองุ่น

จงฟังข้อนี้เถิด

22พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

พระเจ้าของเจ้าผู้ทรงแก้คดีแทนประชากรของพระองค์

ตรัสดังนี้

“ดูซิ เรากำลังจะเอาถ้วยที่ทำให้เจ้าเมามายเดินโซเซ

ออกมาจากมือของเจ้า

คือถ้วยที่บรรจุความโกรธของเรา

เจ้าจะไม่ต้องดื่มอีก

23เราจะวางถ้วยไว้ในมือของผู้ทรมานเจ้า

ผู้เคยพูดกับเจ้าว่า

‘จงก้มลง เราจะเดินเหยียบเจ้า’

เจ้าได้ทำให้หลังของเจ้าเป็นพื้นดินk

เป็นถนนให้ผู้คนเดินบนนั้น”

51 a เป็นการเริ่มบทประพันธ์ยืดยาวที่กล่าวถึงการสถาปนาศิโยนขึ้นใหม่ ซึ่งจะจบลงที่ 52:12 - บทประพันธ์นี้อาจถูกแต่งไว้เป็นบทเดียวกัน หรืออาจเป็นการนำบทประพันธ์สั้นๆหลายบทเข้ามาต่อกันด้วยความคิดหลักเดียวกัน คือการช่วยให้รอดพ้นและการเตือนแบบเดียวกันให้ “ฟัง” (51:1,4,7) และให้ “ตื่น” (51:9,17; 52:1) – ข้อความตอนต้นชวนให้คิดถึงพระพรในอดีต โดยเฉพาะพระพรที่พระเจ้าประทานแก่อับราฮัม (ปฐก 12:1-3 เทียบ  อสค 33:24 ด้วย) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคำสัญญาจะประทานแผ่นดินที่ผู้ถูกเนรเทศกำลังจะเดินทางกลับมาตั้งหลักแหล่งอีกในไม่ช้า

b เป็นการยากที่จะเห็นความต่อเนื่องของแผนการนี้กับการงานที่ “ผู้รับใช้” จะปฏิบัติ โดยเฉพาะในเพลงสองบทแรก – “ผู้รับใช้” ด้วย จะเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ (ข้อ 4, เทียบ 49:6) เขาจะสถาปนากฎหมายและการกอบกู้ (ข้อ 4-6 – เทียบ 42:1,4; 49:6) พูดสั้นๆคือ “ผู้รับใช้” จะเป็นผู้สถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลก

c ประชากรเรียกหาพระยาห์เวห์ให้ทรงรื้อฟื้นการอัศจรรย์ในอดีตขึ้นอีก นั่นคือชัยชนะเหนือความสับสนวุ่นวายที่เคยมีก่อนที่จะทรงเนรมิตสร้างโลก การช่วยให้ข้ามทะเล และนำผู้ถูกเนรเทศกลับมายังศิโยน

d ตำนานเรื่องโลกจักรวาลของชาวตะวันออกกลางโบราณคิดว่า การเนรมิตสร้างเป็นชัยชนะของพระเจ้าผู้เนรมิตสร้างเหนือสัตว์ร้ายมหึมาซึ่งหมายถึงความสับสนวุ่นวาย และมีชื่อว่า “ราหับ” (โยบ 9:13; 26:12; สดด 89:10) “มังกร” (“ทันนิน” หรือ “เลวีอาธาน” – อสย 27:1; โยบ 7:12; สดด 74:14; อสค 29:3) และ “ทะเลลึก” (“Tehom” ซึ่งอาจเทียบได้กับ “Tiamat” ในตำนานเรื่องโลกจักรวาลของชาวบาบิโลน – เทียบ ปฐก 1:2; สดด 104:7-9; ฮบก 3:10) ในสมัยของประกาศกอิสยาห์ที่สอง ชื่อตามตำนานเหล่านี้เป็นเพียงวิธีพูดแบบคำประพันธ์เท่านั้น

e ความในข้อนี้คัดลอกมาเหมือนกันทีเดียวกับ 35:10 แต่ถูกนำมาใช้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งให้เป็นจุดยอด (climax) ของข้อ 9-10.

f พระยาห์เวห์ตรัสอีกครั้งหนึ่งเพื่อปลอบโยนอิสราเอล – เทียบ 40:1 – เขาจะต้องไม่กลัวมนุษย์ใดๆแม้ที่มีพลัง เพราะพระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นเจ้าปกครองสิ่งสร้างทั้งหลายทรงปกป้องประชากรของพระองค์

g “ขึง” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค (เทียบข้อ 13) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ปลูก”

h กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเสมือนว่ากำลังนอนแผ่อยู่เพราะความทุกข์ได้รับเชิญให้ยืนขึ้น ตรงข้ามกับกรุงบาบิโลนซึ่งถูกสั่งให้นั่งลงในฝุ่นดิน (47:1) แต่ทีแรก ประกาศกเตือนกรุงเยรูซาเล็มให้ระลึกถึงความทุกข์หนักที่ตนมีอยู่ – ภาพเปรียบเทียบ “ถ้วยแห่งพระพิโรธ” ที่จะถูกมอบให้แก่ผู้ที่เบียดเบียนข่มเหงกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 22-23) ยังพบได้อีกใน สดด 75:8; ยรม 13:13; 25:15-18; 48:26; 49:12; 51:7; พคค 4:21; อสค 23:32-34; อบด ข้อ 16; ฮบก 2:15-16; ศคย 12:12.

i “ภัยพิบัติสองประการ” อาจหมายถึงการลงโทษที่หนักเป็นพิเศษ หรืออาจหมายถึงหายนะที่จะกล่าวในส่วนหลังของข้อนี้ ซึ่งในภาษาฮีบรูทำเป็นคู่ “สองคู่” คือ “การปล้นสะดมและทำลายล้าง” และ “การกันดารอาหารและคมดาบ”

j “ผู้ใด....จะปลอบโยนเจ้า” – ตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ และสำเนาโบราณซึ่งพบที่ Qumran 1QIsa  - ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เราเป็นใคร จะปลอบโยนเจ้า(?)”

k การเดินเหยียบบนหลังของผู้แพ้เป็นการที่ผู้พิชิตมักจะใช้เป็นการเหยียดหยามอย่างที่สุดต่อผู้แพ้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย