Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

นิมิตเห็นบาปของกรุงเยรูซาเล็ม

          8. 1วันที่ห้า เดือนหก ปีที่หกa ขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้าน และบรรดาผู้อาวุโสแห่งยูดาห์นั่งอยู่หน้าข้าพเจ้า พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือข้าพเจ้าที่นั่น

          2ข้าพเจ้ามองดูก็เห็นสิ่งหนึ่งมีลักษณะของมนุษย์b ใต้ส่วนที่ดูเหมือนเป็นบั้นเอวลงไปลุกเป็นไฟ และเหนือบั้นเอวขึ้นมาดูเหมือนเป็นความสุกใสของอำพันcที่ลุกโชติช่วง 3ผู้นั้นยื่นสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมือจับผมของข้าพเจ้าในนิมิตที่พระเจ้าทรงให้เห็นd พระจิตได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างแผ่นดินกับท้องฟ้า นำข้าพเจ้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มตรงทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในซึ่งมีรูปเคารพตั้งอยู่ รูปเคารพนี้เป็นรูปคู่แข่งกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงทนไม่ได้e 4ข้าพเจ้าเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่นั่น เป็นเหมือนนิมิตที่ข้าพเจ้าเคยเห็นในที่ราบ 5แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศเหนือ” ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศเหนือ ก็เห็นพระแท่นบูชาทางทิศเหนือของประตู รูปเคารพที่พระเจ้าทรงทนไม่ได้อยู่ตรงทางเข้า 6พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นหรือไม่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เขากำลังทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนมาก ซึ่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลกำลังทำอยู่ที่นี่เพื่อขับไล่เราให้ออกไปจากสักการสถานของเรา ท่านยังจะเห็นการกระทำน่าสะอิดสะเอียนเลวกว่านี้อีก”

          7พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาที่ประตูลาน ข้าพเจ้ามองดูก็เห็นช่องหนึ่งในกำแพง 8พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเจาะกำแพง” ข้าพเจ้าก็เจาะกำแพงเป็นทางเข้า 9พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเข้าไปดูการกระทำน่าสะอิดสะเอียนเลวร้ายที่เขากำลังทำที่นี่” 10ข้าพเจ้าจึงเข้าไปและเห็นภาพสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด และสัตว์น่ารังเกียจ เห็นภาพรูปเคารพทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอลวาดอยู่บนกำแพงโดยรอบ 11ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนแห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลยืนอยู่หน้ารูปเหล่านั้น ยาอาซันยาห์บุตรชาฟานก็ยืนอยู่ในหมู่เขาด้วย แต่ละคนถือกระถางไฟ ควันหอมของกำยานลอยขึ้นไป 12พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นไหมว่าผู้อาวุโสของพงศ์พันธุ์อิสราเอลกำลังทำอะไรอยู่ในที่มืด แต่ละคนอยู่ในห้องที่มีรูปเคารพของตนวาดอยู่ เขาพูดว่า ‘พระยาห์เวห์ไม่ทรงเห็นพวกเรา พระยาห์เวห์ทรงละทิ้งแผ่นดินนี้แล้ว’” 13พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “ท่านยังจะเห็นเขาทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเลวยิ่งกว่านี้อีก”

          14แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้า มาที่ทางเข้าประตูด้านเหนือของพระวิหารของพระยาห์เวห์ ที่นั่นผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้ไว้อาลัยเทพทัมมุสf 15พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นแล้วใช่ไหม ท่านยังจะเห็นการกระทำน่าสะอิดสะเอียนเลวยิ่งกว่านี้อีก”

          16พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเข้าในลานชั้นในของพระวิหารของพระยาห์เวห์ ที่นั่น ตรงประตูเข้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ ระหว่างมุขและพระแท่นบูชา ชายประมาณยี่สิบห้าคนหันหลังให้พระวิหารของพระยาห์เวห์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เขากราบนมัสการพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้น 17พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านเห็นแล้วใช่ไหม การกระทำน่าสะอิดสะเอียนที่พงศ์พันธุ์ยูดาห์กำลังทำอยู่นี้ยังเลวร้ายไม่พอหรือ เขาจึงทำให้แผ่นดินมีแต่ความรุนแรง และยั่วยุให้เราโกรธมากขึ้น ดูซิ เขาทั้งหลายเอากิ่งไม้มาแตะจมูกg 18เราจะทำกับเขาด้วยความโกรธ ดวงตาของเราจะไม่สงสารเขา เราจะไม่ไว้ชีวิตเขา แม้เขาจะร้องเสียงดังใส่หูของเรา เราก็จะไม่ฟัง”

8 a ตรงกับเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี 592 ก.ค.ศ.

b “มีลักษณะของมนุษย์” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหมือนไฟ”

c “อำพันที่ลุกโชติช่วง” – พระยาห์เวห์ทรงแสดงพระองค์ให้ประกาศกเห็นเหมือนใน 1:26-28 – ส่วนในข้อ 4 มีกล่าวถึงเพียงแต่ “พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์” – ดู 1:28 ด้วย

d พระเจ้าทรงประสงค์ให้ประกาศกเห็นความผิดของกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ใช่บาปในอดีต หรือในรูปแบบของกลุ่มชนที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยส่วนรวม แต่เพื่อให้ประกาศกได้เห็นการทำผิดจริงๆในปัจจุบัน ซึ่งเรียกร้องให้พระเจ้าต้องทรงลงโทษทันที – ดู 14:12 เชิงอรรถ d.

e “รูปเคารพ...คู่แข่งกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงทนไม่ได้” – แปลตามตัวอักษรว่า “รูปเคารพแห่งความหึงหวงที่ชวนให้หึงหวง” – พระยาห์เวห์ทรงทนไม่ได้ที่จะให้ประชากรของพระองค์ไปเคารพนับถือรูปเคารพทุกรูปแบบ – “รูปเคารพที่พระองค์ทรงทนไม่ได้” นี้อาจเป็นรูปเทพีอาเชราห์ที่กษัตริย์มนัสเสห์ทรงตั้งไว้ในพระวิหาร (2 พกษ 21:7)

f “เทพทัมมุส” เป็นเทพที่ชาวอัสซีเรีย-บาบิโลนเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง – เทพองค์นี้เป็นที่รู้จักในตำนานเทพของชนชาติบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในนามของเทพอาโดนิส (“เจ้านายของข้าพเจ้า”) ทุกปีในเดือน “ทัมมุส” (มิถุนายน-กรกฎาคม) มีพิธีไว้อาลัยต่อเทพองค์นี้ที่ต้องลงไปอยู่ในแดนผู้ตาย

g “เอากิ่งไม้มาแตะจมูก” อาจเป็นพิธีทางศาสนาอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้แน่ว่าเป็นพิธีอะไร

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย