Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แซมสันเผานาข้าวของชาวฟีลิสเตีย

15 1ต่อมาไม่นานในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวสาลี แซมสันไปหาภรรยาเอาลูกแพะไปฝากเธอด้วย เขาบอกบิดาของเธอว่า 'ขอให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องของภรรยาของข้าพเจ้าเถิด' แต่บิดาของเธอไม่ยอมให้เขาเข้าไป 2กล่าวว่า 'ข้าพเจ้าคิดว่า ท่านไม่ชอบเธอจริง ๆ ข้าพเจ้าจึงยกเธอให้เพื่อนของท่านไปแล้ว ถึงอย่างไรน้องสาวของเธอก็สวยกว่าเธอมาก ท่านจงรับเธอเป็นภรรยาแทนพี่สาวเถิด' 3แต่แซมสันตอบว่า 'ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ข้าพเจ้าทำแก่ชาวฟิลิสเตีย' 4แซมสันก็ออกไปจับสุนัขจิ้งจอกมาสามร้อยตัว ผูกหางมันติดกันเป็นคู่ๆเอาได้ผูกติดไว้ด้วย 5แล้วจุดไต้ขึ้นปล่อยสุนัขจิ้งจอกให้วิ่งเข้าไปในนาข้าวสาลีของชาวฟีลิสเตีย เผาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวแล้วต้นข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยว รวมทั้งสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศอีกด้วย

6ชาวฟีลิสเตียต่างถามกันว่า 'ใครเป็นคนเผา?' ก็มีคนบอกว่า 'แซมสันลูกเขยของชาวทิมนาห์คนหนึ่งเป็นผู้เผา เพราะบิดาของภรรยาเอาเธอไปยกให้เพื่อนของเขา' ชาวฟีลิสเตียจึงพากันไปเอาไฟคลอกเธอและบิดาของเธอa 7แซมสันบอกคนเหล่านั้นว่า 'ในเมื่อท่านทั้งหลายทำเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้แก้แค้นท่านอย่างสาสม' 8แซมสันจึงเข้าทำร้ายคนเหล่านั้นอย่างโหดร้าย ฆ่าตายเสียหลายคน แล้วลงไปอยู่ในถ้ำที่หน้าผาเมืองเอธาม

แซมสันใช้กระะดูกขากรรไกรลาฆ่าชาวฟีลิสเตีย

          9ชาวฟีลิสเตียขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ในเขตแดนชนเผ่ายูดาห์เข้าโจมตีเมืองเลฮี

10ชนเผ่ายูดาห์จึงถามว่า 'ทำไมท่านจึงมาโจมตีพวกเราเล่า? ชาวฟีลิสเตียตอบว่า 'พวกเรามาจับกุมแซมสันไปทำกับเขาเหมือนที่เขาทำกับเรา' 11ชาวยูดาห์สามพันคนจึงลงไปที่ถ้ำที่หน้าผาเมืองเอธาม บอกแซมสันว่า 'ท่านไม่ทราบหรือว่าชาวฟีลิสเตียปกครองพวกเราอยู่? ทำไมท่านทำกับเราเช่นนี้เล่า?' แซมสันตอบว่า 'ข้าพเจ้าทำกับชาวฟีลิสเตียดังที่เขาได้ทำกับข้าพเจ้า' 12ชาวยูดาห์บอกแซมสันว่า 'พวกเรามาจับกุมท่านส่งให้ชาวฟีลิสเตีย' แซมสันขอร้องว่า 'ท่านทั้งหลายจงสาบานต่อข้าพเจ้าว่า ท่านจะไม่ฆ่าข้าพเจ้าด้วยมือของท่าน' 13เขาก็ตอบว่า 'พวกเราเพียงแต่จะจับกุมท่านส่งให้ชาวฟีลิสเตีย พวกเราจะไม่ฆ่าท่านแน่ๆ' แล้วเขาเอาเชือกใหม่สองเส้นมามัดพาตัวแซมสันไปจากหน้าผา

14เมื่อแซมสันมาถึงเมืองเลฮี ชาวฟีลิสเตียก็ร้องตะโกนวิ่งกรูเข้ามาหาเขา พระจิตของพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้แซมสันมีกำลัง เขาดึงเชือกที่มัดแขนขาดเหมือนกับว่าเป็นเชือกป่านที่ไหม้ไฟ และเชือกที่มัดเขาก็หลุดจากมือ 15เขาพบกระดูกขากรรไกรลาที่เพิ่งตาย ก็หยิบขึ้นมาใช้เป็นอาวุธไล่ฟาดผู้คนตายตามไปหนึ่งพันคน 16แซมสันกล่าวว่า

ข้าพเจ้าใช้กระดูกขากรรไกรลาฆ่าคนเป็นกองๆb

ข้าพเจ้าใช้กระดูกขากรรไกรลาฆ่าคนเป็นพัน

17หลังจากกล่าวเช่นนี้แล้ว เขาขว้างกระดูกขากรรไกรลาทิ้งไป สถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่ารามาท-เลฮีc 18แซมสันกระหายน้ำมาก จึงร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า 'พระองค์ประทานชัยชนะใหญ่หลวงอาศัยผู้รับใช้ผู้นี้ของพระองค์ บัดนี้ข้าพเจ้าจะต้องตายเพราะความกระหายและตกอยู่ในมือของชาวฟีลิสเตียที่ไม่ได้เข้าสุหนัตหรือ?' 19แล้วพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้แอ่งหินที่เลฮีแยกออก และมีน้ำออกมาจากแอ่งนั้น แซมสันดื่มน้ำแล้วก็กลับมีกำลังวังชาสดชื่นเหมือนเดิม ตาน้ำแห่งนั้นได้ชื่อว่าเอน-ฮา-โคเรd และยังอยู่ที่เมืองเลฮีจนถึงวันนี้ 20แซมสันเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่นานยี่สิบปีในสมัยที่ชาวฟีลิสเตียมีอำนาจ


15a ฉบับแปลโบราณบางฉบับว่า “บ้านของบิดาของเธอ” หรือ 'ครอบครัวของบิดาของเธอ' (เทียบ 14:15)

b 'ฆ่าคนเป็นกองๆ' แปลตามตัวอักษร “เป็นกองสองกอง” ในภาษาฮีบรู มีการเล่นคำ hamor แปลว่า 'ลา' และยังแปลว่า 'กอง' อีกด้วย

c แปลว่า 'เนินขากรรไกร'

d แปลว่า “ตาน้ำของผู้เรียก” หรือ “ตาน้ำของผู้ร้องทูล” เพราะแซมสันร้องทูลพระเจ้าที่นี่ (ข้อ 18) บางคนแปลว่า “ตาน้ำนกกระทา”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย