Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

2: การรบของกิเดโอนทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

พระยาห์เวห์ทรงลดกำลังพลในกองทัพของกิเดโอนa

7 1เยรุบบาอัล (คือกิเดโอน) กับผู้คนทั้งหมดที่อยู่กับเขา ตื่นแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายที่เอน-ฮาโรดb ค่ายของชาวมีเดียนอยู่ทางทิศเหนือในหุบเขาเชิงภูเขาโมเรห์ 2พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'ผู้คนที่อยู่กับท่านมีจำนวนมากเกินไปที่เราจะมอบชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของเขา ชาวอิสราเอลอาจจะภูมิใจว่าได้เอาชนะด้วยกำลังของตนโดยไม่ต้องพึ่งเรา" 3บัดนี้จงประกาศแก่ประชาชนว่า "ใครที่กลัวตัวสั่นจงกลับไปบ้าน” กิเดโอนทดสอบประชาชนบนภูเขาเช่นนี้c กำลังพลจำนวนสองหมื่นสองพันคนก็กลับไปบ้าน เหลือเพียงหนึ่งหมื่นคน

          4พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนอีกว่า 'ยังมีผู้คนมากเกิน จงพาเขาลงไปที่ริมน้ำและที่นั่นเราจะทดสอบเขาให้ท่าน ถ้าเราบอกท่านว่าคนนี้ควรไปกับท่าน" เขาก็จะไป ถ้าเราบอกว่า คนนี้ไม้ควรไปกับท่าน เขาก็จะไม่ต้องไป 5กิเดโอนพากำลังพลลงไปที่ริมน้ำ และพระยาห์เวห์ตรัสแก่เขาว่า 'จงคัดทุกคนที่เลียน้ำเหมือนสุนัขไว้ด้านหนึ่ง และคนที่คุกเข่าลงดื่มไว้อีกด้านหนึ่ง'd 6จำนวนของผู้ที่วักน้ำขึ้นมาเลียeมีสามร้อยคน ส่วนคนที่เหลือคุกเข่าลงดื่มน้ำ 7พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'เราจะใช้สามร้อยคนเหล่านี้ที่เลียน้ำ ช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้นและจะมอบชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของท่าน จงสั่งให้ทุกคนที่เหลือนั้นกลับไปบ้าน' 8กิเดโอนจึงให้ชาวอิสราเอลทั้งหมดกลับไปบ้าน นอกจากสามร้อยคนนี้ซึ่งเก็บสะเบียงอาหารกับแตรเขาสัตว์ไว้จากมือของเพื่อนที่กลับไป ค่ายของชาวมีเดียนตั้งอยู่ในหุบเขาเบื้องล่าง

ลางบอกชัยชนะ

          9ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'จงลุกขึ้นลงไปโจมตีค่ายนั้นเถิด เราจะมอบค่ายไว้ในอำนาจของท่าน 10แต่ถ้าท่านกลัวไม่กล้าเข้าโจมตี ก็จงลงไปที่ค่ายกับปูราห์ผู้รับใช้ของท่าน 11ท่านจะได้ยินว่าพวกนั้นพูดอะไร แล้วท่านจะมีใจกล้าที่จะลงไปโจมตีค่าย' กิเดโอนกับปูราห์ ผู้รับใช้จึงลงไปจนถึงริมค่ายของศัตรู

12ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกกระจายกันอยู่ทั่วหุบเขาอย่างหนาแน่นเหมือนฝูงตั๊กแตน ฝูงอูฐของเขามีจำนวนนับไม่ถ้วนราวกับเม็ดทรายที่ชายทะเล 13เมื่อกิเดโอนมาถึงเขาก็ได้ยินชายคนหนึ่งกำลังเล่าฝันให้เพื่อนฟัง กล่าวว่า 'ฉันฝันไปว่า ขนมปังข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของชาวมีเดียน ชนกระโจมหลังหนึ่งf กระโจมนั้นก็พังแบนราบอยู่กับพื้นดิน' 14เพื่อนของเขาตอบว่า 'นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากดาบของกิเดโอน ชาวอิสราเอลบุตรของโยอาช พระเจ้าทรงมอบชาวมีเดียนและค่ายทั้งหมดไว้ในอำนาจของเขา' 15เมื่อกิเดโอนได้ยินพวกนั้นเล่าความฝันกับแก้ฝันแล้ว เขาก็กราบลงนมัสการพระเจ้า แล้วกลับไปยังค่ายของชาวอิสราเอลกล่าวว่า 'ท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด พระยาห์เวห์ทรงมอบค่ายของชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของท่านแล้ว!'

การจู่โจมอย่างฉับพลัน

16กิเดโอนแบ่งกำลังพลสามร้อยคนออกเป็นสามกลุ่ม แจกแตรเขาสัตว์และหม้อเปล่าที่มีไต้จุดลุกอยู่ข้างในให้แต่ละคน 17กล่าวว่า 'คอยดูข้าพเจ้าให้ดี แล้วทำตาม เมื่อข้าพเจ้าไปถึงริมค่าย จงทำตามที่ข้าพเจ้าทำเถิด 18เมื่อข้าพเจ้ากับคนที่ไปกับข้าพเจ้าเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้น ท่านทั้งหลายจงเป่าแตรเขาสัตว์รอบ ๆค่าย แล้วร้องตะโกนว่า "เพื่อพระยาห์เวห์และเพื่อกิเดโอน!"'

19กิเดโอนกับคนหนึ่งร้อยคนไปถึงริมค่ายข้าศึกก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อย หลังจากเปลี่ยนยามแล้ว เขาเหล่านั้นเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้นแล้วเอาหม้อที่ถืออยู่กระทบกันจนแตก 20คนทั้งสามกลุ่มเป่าแตรเขาสัตว์ เอาหม้อกระทบกันแตก แล้วเอามือซ้ายชูไต้ขึ้น เอามือขวาถือแตรเขาสัตว์เพื่อเป่า และร้องตะโกนว่า 'ดาบเพื่อพระยาห์เวห์และเพื่อกิเดโอน!' 21ทุกคนยืนอยู่ตามที่ของตนรอบค่ายข้าศึก คนในค่ายออกวิ่งหนีไปพลางร้องเอ็ดอึง 22ขณะที่คนสามร้อยคนเป่าแตรเขาสัตว์ พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้คนในค่ายใช้ดาบฟาดฟันกันเองg เขาเหล่านั้นหนีไปทางเมืองเศเรราห์hจนถึงเมืองเบธ-ฮา-ชิททาห์ เลยไปถึงเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ ใกล้เมืองทับบาท

    

ชาวอิสราเอลไล่ตามข้าศึก

23ชาวอิสราเอลจากเผ่านัฟทาลี อาเชอร์และมนัสเสห์ทั้งหมดรวมกำลังกันไล่ตามชาวมีเดียน 24กิเดโอนส่งผู้ถือสารไปทั่วเมืองแถบภูเขาเอฟราอิมประกาศว่า 'จงลงมาไล่ฆ่าชาวมีเดียนกันเถิด จงเข้ายึดที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดต่างๆไว้จนถึงเมืองเบธ-บาราห์' ดังนั้น ชนเผ่าเอฟราอิมทุกคนจึงรวมกำลังกันเข้ายึดที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดต่างๆจนถึงเมืองเบธ-บาราห์ 25เขาจับหัวหน้าชาวมีเดียนได้สองคน ชื่อโอเรบและเศเอบi แล้วประหารโอเรบที่หินแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อในภายหลังว่า “หินโอเรบ” และประหารเศเอบที่บ่อย่ำองุ่นแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อในภายหลังว่า “บ่อน่ำองุ่นเศเอบ” แล้วไล่ฆ่าฟันชาวมีเดียนต่อไป เขานำศีรษะของโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนซึ่งอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน


7a ชาวอิสราเอลมีชัยชนะเหนือชาวมีเดียนไม่ใช่ด้วยกำลังทหารของตน การรบครั้งนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าประทานชัยชนะให้

b “เอนฮาโรด” แปลตามตัวอักษรว่า “บ่อน้ำแห่งความกลัวตัวสั่น” (เทียบ ข้อ 3)

c “กิเดโอนทดสอบประชาชนบนภูเขา” เป็นการแปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “และมองจากภูเขากิลโบอา” ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

d “ด้านหนึ่ง…อีกด้านหนึ่ง” แปลตามฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูละทิ้งวลีหลัง

e เราไม่ทราบว่าการใช้มาตรการคัดเลือกเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไรนอกจากเพื่อจะได้คนจำนวนน้อย

f กระโจมเป็นสัญลักษณ์ของชาวมีเดียนซึ่งเป็นชนเร่ร่อน ขนมปังข้าวบาร์เลย์เป็นสัญลักษณ์ของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเกษตรกร ดังนั้นคำตอบในข้อ 14 จึงเป็นการแก้ฝันซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า (เทียบ ปฐก 20:3)

g นี่เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของสงครามศักดิ์สิทธิ์ ชาวอิสราเอลไม่ต้องใช้อาวุธทำอะไร แต่พระเจ้าทรงก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในกองทัพของศัตรู (เทียบ อพย 14:14; ยชว 6:20)

h “เศเรราห์” บางคนอ่านว่า 'ศาเรธาน' ตาม 1 พกษ 4:12 ชาวมีเดียนพยายามหนีข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดที่ข้ามต่างๆ

i โอเรบ แปลว่า 'นกกา' ดู อสย 10:26 เศเอบ แปลว่า 'สุนัขป่า' เรื่องนี้จะเล่าอีกใน 8:3 ซึ่งมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งของชนเผ่าเอฟราอิม และอธิบายที่มาของชื่อสถานที่สองแห่ง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย