Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1

I. ซามูเอล

. ปฐมวัยของซามูเอลa

เอลคานาห์กับครอบครัวไปแสวงบุญที่เมืองชิโลห์

1 1มีชายผู้หนึ่งชื่อเอลคานาห์อยู่ที่เมืองรามาธาอิมb ในแถบภูเขาเอฟราอิม เขาเป็นชนเผ่าเอฟราอิมจากตระกูลศูฟ เป็นบุตรของเยโรฮัม ซึ่งเป็นบุตรของเอลีฮู บุตรของโทหุ บุตรของศูฟ 2เขามีภรรยาสองคน คนหนึ่งซื่อฮันนาห์ และอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาห์ นางเปนินนาห์มีบุตรชายหญิงหลายคน   แต่นางฮันนาห์ไม่มีบุตรเลย 3ทุกปี ชายผู้นี้จะเดินทางจากเมืองของตนขึ้นไปนมัสการและถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์ จอมโยธาc ที่เมืองชิโลห์d (โฮฟนีและฟีเนหัส บุตรสองคนของเอลีเป็นสมณะของพระยาห์เวห์อยู่ที่นั่น)  

          4ทุกครั้งที่เอลคานาห์ถวายเครื่องบูชา เขาจะให้เนื้อสัตว์ที่ถวายภลายส่วนแก่นางเปนินนาห์ ภรรยา และบุตรชายหญิงทุกคนของนาง 5แต่เขาให้นางฮันนาห์เพียงส่วนเดียวe แม้ว่าเขาจะรักนางฮันนาห์มากกว่าก็ตาม เพราะพระยาห์เวห์ไม่ทรงให้นางมีบุตร 6นางเปนินนาห์ คู่แข่งมักจะเยาะเย้ยให้นางต้องอับอายและยั่วยุนางให้โกรธ ในการพระยาห์เวห์ไม่ทรงให้นางมีบุตร 7เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่า ทุกครั้งที่ครอบครัวขางเอลคานาห์ขึ้นไปยังพระวิหารfของพระยาห์เวห์ นางเปนินนาห์มักจะเยาะเย้ยนางฮันนาห์ จนนางร้องไห้ไม่ยอมรับประทานอะไรเลย 8เอลคานาห์สามีของนาง จึงถามว่า 'ฮันนาห์ที่รัก เธอร้องไห้ทำไม? ทำไมเธอจึงไม่รับประทานอาหารเลยเล่า? ทำไมจึงเศร้าใจเช่นนี้? ฉันคนเดียวไม่ดีกว่าบุตรสิบคนหรือ?'

คำอธิษฐานของนางฮานาห์

          9ครั้งหนึ่งที่เมืองชิโลห์ เมื่อนางฮันนาห์รับประทานอาหารแล้ว ก็ลุกขึ้นไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์g สมณะเอลีนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างประตูวิหารของพระยาห์เวห์ 10นางเศร้าโศกมากร้องไห้อย่างขมขื่น พลางอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ 11นางบนบานว่าดังนี้ “ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมโยธา! โปรดทอดพระเนตรมายังผู้รับใช้ที่มีความทุกข์ของพระองค์เถิด โปรดระลึกถึงข้าพเจ้า โปรดอย่าลืมผู้รับใช้ของพระองค์เลย ถ้าพระองค์ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ผู้รับใช้ ข้าพเจ้าจะถวายเขาแด่พระยาห์เวห์ตลอดชีวิตของเขา ใบมีดจะไม่โกนศีรษะของเขาเลย'h

          12ขณะที่นางอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์อยู่เป็นเวลานาน เอลีเฝ้าดูอากัปกิริยาจากริมฝีปากของนาง 13นางฮันนาห์อธิษฐานในใจ ริมฝีปากขมุบขมิบ แต่มิได้เปล่งเสียงออกมา เอลีคิดว่านางเมาเหล้าi 14จึงถามนางว่า 'เธอจะเมาอีกนานเท่าใด? จงเลิกเมาเสียเถิด' 15นางฮันนาห์ตอบว่า 'นายเข้าขา ดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยใดๆ ดิฉันเป็นหญิงมีความทุกข์สาหัส จึงอธิษฐานระบายความทุกข์ในใจเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 16อย่าคิดว่าผู้รับใช้ผู้นี้ของท่านเป็นหญิงเหลวไหลเลย ที่ดิฉันอธิษฐานเช่นนี้ ก็เพราะดิฉันเป็นทุกข์โศกเศร้ามาก' 17เอลีจึงว่า 'จงไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้ตามที่เธอทูลขอจากพระองค์' 18นางตอบว่า 'ขอท่านโปรดปรานผู้รับใช้ผู้นี้เถิด' แล้วนางก็ลาจากไปรับประทานอาหารและไม่เศร้าโศกอีก

ซามูเอลเกิด มารดานำเขามาถวายแด่พระเจ้า

          19วันรุ่งขึ้น เอลคานาห์และครอบครัวลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสการพระยาห์เวห์ แล้วเดินทางกลับบ้านที่เมืองรามาห์ เอลคานาห์หลับนอนกับนางฮันนาห์ภรรยา แล้วพระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงนาง 20นางฮันนาห์ก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย เมื่อถึงเวลากำหนด นางตั้งชื่อเขาว่าซามูเอล 'เพราะนางเคยทูลขอบุตรนี้จากพระยาห์เวห์'j 21เมื่อเอลคานาห์ สามีกับครอบครัวขึ้นไปถวายเครื่องบูชาประจำปีแด่พระยาห์เวห์และแก้บน 22นางฮันนาห์ไม่ได้ขึ้นไปด้วย นางบอกสามีว่า 'พอเด็กหย่านมแล้วk ดิฉันจะพาเขาไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เขาจะอยู่ที่นั่นตลอดไป' 23เอลคานาห์ สามีตอบว่า 'จงทำตามที่เธอเห็นดีเถิด จงอยู่บ้านจนกว่าลูกจะหย่านม ขอพระยาห์เวห์โปรดให้เป็นไปตามคำสัญญาของเธอเถิด'l ดังนั้น นางจึงอยู่บ้าน เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งเขาหย่านม

          24เมื่อเด็กหย่านมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปที่พระวิหารของพระยาห์เวห์ที่เมืองชิโลห์ เอาโคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่งm แป้งประมาณสองถังและเหล้าองุ่นหนึ่งถุงหนังไปด้วย ขณะนั้นเขายังเด็กมาก 25บิดามารดาฆ่าโคนั้นถวายบูชาและพาเด็กไปพบเอลี 26นางฮันนาห์กล่าวแก่เอลีว่า 'นายเจ้าขา จำดิฉันได้ไหม ดิฉันเป็นหญิงที่เคยยืนอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ที่นี่ต่อหน้าท่าน 27ดิฉันทูลขอเด็กคนนี้ และพระยาห์เวห์ก็ประทานให้ดิฉันตามคำทูลขอ 28บัดนี้ ดิฉันจึงขอถวายเขาแด่พระยาห์เวห์ เขาจะรับใช้พระยาห์เวห์ตาบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ แล้วบิดามารดา ก็นมัสการพระยาห์เวห์ที่นั่น


1a บทที่ 1-3 เล่าเรื่องสมบูรณ์ในตัว และเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำมารวมเข้ากับ 1 ซมอ (ยกเว้น 2:27-36 ซึ่งเสริมเข้ามาในภายหลัง) ข้อความใน 3 บทนี้เป็นธรรมประเพณีของสักการสถานที่เมืองชิโลห์ แบ่งเป็นสามตอนคือ 1) เรื่องการเกิดของซามูเอลและการที่เขาถูกนำมาถวายให้อยู่ในสักการสถานที่เมืองชิโลห์ 2) เรื่องบุตรของเอลี 3) พระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยพระองค์แก่ซามูเอล ซามูเอลเป็นบุคคลสำคัญที่เชื่อมเรื่องตอนที่หนึ่งและที่สามเข้าด้วยกัน ส่วนเรื่องความประพฤติเลวร้ายของบุตรของเอลี และการลงโทษที่ตามมาก็เชื่อมเรื่องตอนที่สองกับตอนที่สาม เรื่องราวทั้งหมดนี้เล่ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน

b “รามาธาอิม” เมื่อนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า รามาห์

c “พระยาห์เวห์จอมโยธา” หรือตามตัวอักษรว่า “พระยาห์เวห์แห่งกองทัพ” เราไม่ทราบชัดว่า “โยธา” หรือ “กองทัพ” ในที่นี้จะหมายถึงกองทัพอิสราเอลหรือกองทัพสวรรค์ คือ ดวงดาว ทูตสวรรค์ หรือฤทธิ์อำนาจอื่นๆในจักรวาล) ในพระคัมภีร์เราพบพระนาม “พระยาห์เวห์จอมโยธา” ที่นี่เป็นครั้งแรก และน่าสังเกตพระนามนี้เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีในสักการสถานที่ชิโลห์ วลีที่ว่า 'พระยาห์เวห์จอมโยธา ผู้ประทับบนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ’ จะพบเป็นครั้งแรกในเรื่องการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาจากเมืองชิโลห์ (4:4) พระนาม “พระยาห์เวห์จอมโยธา” นี้ใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับหีบพันธสัญญา และในภายหลังจะนำมาใช้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อประดิษฐานหีบพันธสัญญาไว้ที่นั่น (2 ซมอ 6:2,18; 7:8,27) พระนามนี้มีจะพบได้อีกในเพลงสดุดีและใน อสย ยรม รวมทั้งในบรรดาประกาศกหลังสมัยเนรเทศ (โดยเฉพาะเศคาริยาห์)

d เมืองชิโลห์ในปัจจุบันคือเสอีลูน ประมาณสิบเก้ากิโลเมตรทางใต้ของเมืองนาบลูส เมืองชิโลห์ เป็นสถานที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญาในสมัยผู้วินิจฉัย บางทีอาจจะก่อนนั้นตั้งแต่สมัยโยชูวาเสียด้วย (ดู ยชว 18:1 เชิงอรรถ a) ต่อมาสักการสถานแห่งนี้ถูกทำลาย (ดู สดด 78:60; ยรม 7:12; 26:6,9) ผู้ทำลายนี้อาจเป็นชาวฟีลิสเตียหลังชัยชนะที่มีบันทึกไว้ใน 1 ซมอ 4; การแสวงบุญประจำปีของชาวอิสรเาอลในสมัยนั้นยังคงทำกันในเทศกาลอยู่เพิง

e 'ส่วนเดียว' ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน -ฉบับแปลโบราณภาษาอาราเมอิกว่า “ส่วนเป็นสองเท่า” บางคนจึงแปลว่า “ส่วนพิเศษ”

f “พระวิหาร” แปลตามตัวอักษรว่า “บ้าน” –ที่เมืองชิโลห์นี้เป็นครั้งแรกที่ชาวอิสราเอลสร้างสักการสถานเป็นศิลา (ดู 1:9; 2,3,15) แทนกระโจมสักการสถานเคลื่อนที่ในสมัยเดินทางในถิ่นทุรกันดาร

g “เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก - ต้นฉบับภาษาฮีบรู

h ซามูเอลเป็นบุตรที่พระเจ้าประทานแก่หญิงหมันเช่นเดียวกับอิสอัค แซมสัน และยอห์นผู้ทำพิธีล้าง มารดาของซามูเอลถวายบุตรก่อนจะเกิดมาแด่พระเจ้าให้อยู่รับใช้พระองค์ในสักการสถาน การที่เด็กจะต้องไม่ตัดผมเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเด็กนั้นถวายแด่พระเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับแซมสัน แต่ในที่นี้ไม่มีกล่าวอย่างชัดเจนว่า ซามูเอลจะต้องเป็นนาศีร์ (ดู กดว 6:1 เชิงอรรถ a) ผิดกับในเรื่องแซมสัน (วนฉ 13:5)

i ชาวอิสราเอลมักอธิษฐานโดยออกเสียงให้คนอื่นได้ยิน วันฉลองมักจะเป็นโอกาสให้ผู้มาฉลองกินดื่มกันอย่างสนุกสนาน (อสย 22:13; อมส 2:8) เราจึงเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเอลีจึงพูดดูถูกนางฮานาห์เช่นนั้น

j ข้อความนี้ตั้งใจจะอธิบายความหมายของชื่อ “ซามูเอล” ให้แปลว่า “ทูลขอจากพระเจ้า” แต่ในความเป็นจริง คำว่า “ขอ” ในภาษาฮีบรูว่า “ชา-อาล” (shaal) จึงน่าจะเป็นชื่อ “ชา-อูล”มากกว่า ชื่อ “ซามูเอล” น่าจะมาจากคำว่า “เชม-เอล” (Shem-el) ซึ่งแปลว่า “พระนามของพระเจ้า” หรือ “พระนามคือเอล” การอธิบายชื่อในพระคัมภีร์มักจะคำนึงถึงเสียงที่คล้ายคลึงมากกว่ารากศัพท์ที่แท้จริง

k ในสมัยโบราณเด็กมักจะหย่านมเมื่อมีอายุ 2 หรือ 3 ปี เป็นอย่างน้อย และโอกาสหย่านมนี้มักจะมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ในครอบครัวด้วย (ปฐก 21:8)

l 'คำสัญญาของเธอ' แปลตามสำนวนแปลโบราณ และเอกสารที่กุมราน (4Q) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตามพระวาจาของพระองค์”

m 'โคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่ง' แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรู “โคสามตัว” ซึ่งขัดกับข้อ 25 กล่าวถึงโคตัวเดียว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย