Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”

62. การเสียภาษีแก่ซีซาร์ (มก 12:13-17)
    
12 13ต่อมา เขาได้ส่งชาวฟาริสีและคนบางคนที่เป็นผู้นิยมกษัตริย์เฮโรดมาพบพระเยซูเจ้า หมายจะจับผิดพระวาจาของพระองค์ 14คนเหล่านั้นทูลว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี” 15พระองค์ทรงทราบความเจ้าเล่ห์ของเขา จึงตรัสว่า “มาทดสอบเราทำไม เอาเงินเหรียญมาให้เราดูสักเหรียญหนึ่งซิ” 16เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่งมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาก็ตอบว่า “เป็นของซีซาร์” 17พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” คนเหล่านั้นต่างประหลาดใจในพระองค์


a) อธิบายความหมาย
            เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นวันที่สามในสัปดาห์การรับทรมานของพระเยซูเจ้าคือ วันอังคารศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ในบริเวณพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม และทรงเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้อริอีกกลุ่มหนึ่ง นี่เป็นการโต้เถียงครั้งที่ 2ระหว่างพระเยซูเจ้ากับหัวหน้าชาวยิว ซึ่งนักบุญมาระโกรวบรวมไว้ทั้งหมดเป็น 5 ครั้ง ในข้อความ11:27-12:37 เมื่อสมาชิกสภาซันเฮดรินไม่ประสบความสำเร็จในการโต้เถียงครั้งแรก ก็คิดหาอีกวิธีหนึ่งเพื่อจับผิดพระเยซูเจ้าโดยวางกับดักในเรื่องการเมือง

- ต่อมา เขาได้ส่งชาวฟาริสีและคนบางคนที่เป็นผู้นิยมกษัตริย์เฮโรดมาพบพระเยซูเจ้า นักบุญมาระโกเคยเล่าเหตุการณ์ที่ชาวฟาริสีรวมหัวกับผู้นิยมกษัตริย์เฮโรด “เพื่อปรึกษาว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร” (มก 3:6) เวลานั้น บุคคลเหล่านี้อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม เพราะใกล้ถึงเทศกาลปัสกา โดยทั่วไปแล้ว ชาวฟาริสีไม่พอใจที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโรมัน แต่ก็ยอมจำนนต่อสถานการณ์เช่นนี้เพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนผู้นิยมกษัตริย์เฮโรดสนันสนุนการปกครองของรัฐบาลโรมัน

- หมายจะจับผิดพระวาจาของพระองค์ ถ้าแปลตามต้นฉบับภาษากรีกตามตัวอักษรได้ว่า “เพื่อจับผิดพระองค์ด้วยคำพูด” ซึ่งอาจหมายความว่าทำให้พระองค์ตรัสบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเสี่ยง เพราะอาจตีความหมายว่าเป็นการสบประมาทรัฐบาลโรมัน นักบุญลูกาปรับปรุงประโยคนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขาเขียนว่า “เพื่อให้มาจับผิดพระองค์ในพระวาจา จะได้มอบพระองค์ให้ผู้ว่าราชการซึ่งมีอำนาจตัดสิน” (ลก 20:20)

- คนเหล่านั้นทูลว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แม้คำชมเชยนี้ไม่ออกมาจากความจริงใจ เพราะมีจุดประสงค์ที่จะคอบจับผิดพระเยซูเจ้า แต่ยังเป็นการยอมรับพฤติกรรมไม่มีที่ติของพระเยซูเจ้าและสะท้อนความเคารพอย่างสูงที่ประชาชนมีต่อพระองค์

- แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง สำนวน “วิถีทางของพระเจ้า” มีรากฐานในภาษาฮีบรู หมายถึงวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับ “วิถีทางของมนุษย์” คือพฤติกรรมของคนบาป

- เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี” นอกจากภาษีที่ชาวยิวต้องจ่ายทางอ้อม เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้ถนน ภาษีสินค้าการนำเข้าหรือการส่งออก และภาษีอื่น ๆ อีกมากมาย ชาวยิวแต่ละคนต้องจ่ายภาษีรายหัวแก่รัฐบาลโรมัน ยกเว้น เด็กทารกและผู้สูงอายุเท่านั้น

- พระองค์ทรงทราบความเจ้าเล่ห์ของเขา จึงตรัสว่า “มาทดสอบเราทำไม เอาเงินเหรียญมาให้เราดูสักเหรียญหนึ่งซิ” พระเยซูเจ้าทรงทราบถึงความเจ้าเล่ห์ของผู้ตั้งคำถาม เพราะไม่ว่าพระองค์จะทรงตอบอย่างไรก็จะทำให้กลุ่มหนึ่งไม่พอใจ และเป็นศัตรูกับพระองค์ คือถ้าพระองค์ตอบว่า “ต้องเสียภาษี” ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต่อต้านการจ่ายภาษีก็ไม่พอใจพระองค์ แต่ถ้าพระองค์ตอบว่า “ไม่ต้องเสียภาษี” สมาชิกสภาซันเฮดรินจะฟ้องคำพูดของพระองค์แก่ชาวโรมันผู้มีอำนาจปกครอง ซึ่งจะทำให้ไม่พอใจและจัดการกับพระองค์

- เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่งมาถวาย เงินที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อเสียภาษีแก่ซีซาร์เป็นเงินเหรียญกษาปณ์ประเภทเงินผลิตที่กรุงโรม หนึ่งเหรียญมีน้ำหนัก 327.50 กรัม และมีมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง ของผู้ใช้แรงงานกสิกรรมใน 1 วัน

- พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาก็ตอบว่า “เป็นของซีซาร์” เงินเหรียญนี้มีรูปของจักรพรรดิทิเบริอุสผู้ทรงครองราชย์ในเวลานั้น และมีตัวอักษรจารึกไว้ว่า “ทิเบริอุส ซีซาร์ เอากุสตุส โอรสของพระเจ้าเอากุสตุส” คำถามของพระเยซูเจ้าบังคับศัตรูของพระองค์ให้ยอมรับว่าเขามีเงินของรัฐบาลโรมัน ในด้านปฏิบัติชาวยิวที่มีเงินตรานั้นจึงแสดงว่า เขายอมรับอำนาจของจักรพรรดิเหนือตนเอง

- พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ “ของของซีซาร์” หมายถึงเงินตราที่มีรูปจักรพรรดิและผลิตที่กรุงโรม รวมทั้งอำนาจบังคับของกฎหมายในเขตปกครองของรัฐบาลโรมัน

- และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” “ของของพระเจ้า” หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระองค์ รวมทั้งใจมนุษย์ที่ต้องรักและเคารพพระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียว

- คนเหล่านั้นต่างประหลาดใจในพระองค์ น่าสังเกตว่า คู่อริของพระเยซูเจ้าเพียงประหลาดในพระวาจาของพระองค์เท่านั้นแต่ไม่กลับใจ ส่วนคริสตชนผู้อ่านพระวาจานี้ต้องค้นพบพฤติกรรมถูกต้องเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ซึ่งมีคุณค่าตลอดไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย