Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า”

3. การประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง (ต่อ)

         คำว่า "พิธีล้าง" หมายถึงการจุ่มตัวลงในน้ำ นาอามาน ผู้บัญชาการกองทัพชาวอารัมไปจุ่มตัวลงในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้งตามที่ประกาศกเอลีชาบอก แล้วเนื้อหนังของเขาก็หายจากโรคผิวหนังร้ายแรง (เทียบ 2 พกษ 5:14) นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างท้าทายประชาชนให้จุ่มตัวลงในแม่น้ำจอร์แดน เพื่อจะได้มีประสบการณ์ฝ่ายกายเกี่ยวกับความหมายการจมอยู่ในน้ำ แล้วขึ้นมาพ้นจากน้ำเพื่อเริ่มชีวิตใหม่

          ชาวยิวมีธรรมเนียมประกอบพิธีล้างแก่คนต่างชาติที่ยอมกลับใจเข้านับถือลัทธิยิว แต่ยอห์นทำพิธีล้างให้กับชาวยิวเองโดยยืนยันว่า การเป็นชาวยิวยังไม่พอเพื่อจะได้รับความรอดพ้น สิ่งที่ทุกคนไม่ว่าชาวยิวหรือไม่ใช่ชาวยิวยังต้องการคือ เขาต้องรับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้มีความสุขและความรอดพ้นตามพระสัญญาของพระเจ้า

         กลุ่มต่าง ๆ ทางลัทธิยิวร่วมสมัยของพระเยซูเจ้าสอนวิธีเพื่อบรรลุความรอดพ้นตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ชาวสะดูสีเรียกประชาชนให้ซื่อสัตย์ต่อคารวกิจและธรรมประเพณี ชาวฟาริสีสอนว่าความรอดพ้นมาจากความซื่อสัตย์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ดังที่แสดงออกในการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด ส่วนชาวเอสเซนเรียกประชาชนให้ถอนตัวออกจากความมืดของโลก เพื่อเตรียมตนรับเสด็จพระเมสสิยาห์

         นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างต่อต้านความคิดของกลุ่มทั้งสามนี้ เขาเรียกร้องให้มองชีวิตในแง่ใหม่ ให้ "กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป" (1:4) คำว่า "บาป" ในภาษากรีกมีความหมายตามตัวอักษรว่า "การยิงลูกธนูพลาดเป้าหมาย" กิจการต่าง ๆ ที่ผิดต่อความรักและความจริงทำให้เราพลาดเป้าหมายของชีวิต ไม่พบความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งนำความสุขแก่มนุษย์ 

          นักบุญยอห์นรู้ว่า ผู้ร่วมสมัยต้องอดทนต่อการถูกกดขี่ข่มเหงต่าง ๆ นา ๆ เขารู้ว่ามีความหวังเดียวคือ การไว้วางในพระเจ้าและเตรียมตนเดินไปตามทางที่พระเจ้าทรงนำ สิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อจะเดินทางไปสู่การปลดปล่อยคือ "อีกผู้หนึ่งที่กำลังจะมา" และ "ทรงอำนาจ" (1:7) ผู้นี้จะทำลายอุปสรรคต่าง ๆ ไม่เพียงด้วยน้ำเท่านั้น แต่เขาจะจุ่มทุกคนในพระจิตองค์เดียวกันกับที่เขาได้รับการเจิม (เทียบ 1:8) 

a)  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

           บาปหมายถึง การกระทำที่พลาดเป้าหมายของชีวิต เราทุกคนมีประสบการณ์ว่า เรามีเจตนาที่จะรักแต่ไม่สามารถรักได้อย่างถูกต้อง เราทุกคนอยากเป็นคนจริงใจแต่กิจการของเราแสดงว่า เราพยายามหลีกเลี่ยงผลตามมาของความจริง เราต้องการแบ่งปันสิ่งของกับผู้อื่น แต่เรากลัวจะไม่มั่นคงถ้าเราแบ่งสิ่งที่มีให้กับคนอื่น

          ไม่ว่าเราหรือผู้อื่นต้องรับผิดชอบต่อบาปที่ได้กระทำ ความจริงอยู่ที่ว่าเราทุกคน "พลาดเป้าหมาย" อย่างต่อเนื่อง และจะไม่มีวันเรียนรู้การกระทำให้ตรงเป้าหมายถ้าไม่มีผู้หนึ่งที่สอนวิธีการกระทำที่ตรงเป้าหมาย และผู้นั้นอยู่กับเราขณะที่เราเรียนรู้วิธีการนั้น เราจะไม่มีความสุขตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถ้าหากว่าบาปของเราไม่ได้รับการอภัย คำว่า "อภัย" ในภาษากรีกแปลตามตัวอักษรว่า "ยกทิ้ง" เราจึงต้องการพระเยซูเจ้าเสด็จมายกบาปของเราทิ้งไป

           บ่อยครั้ง เราสาละวนค้นหาทิศทางของชีวิต เพราะรู้สึกว่าอยู่ใน "ถิ่นทุรกันดาร" หนทางที่เราเคยเดิน เวลานี้ดูเหมือนว่าไม่รู้จะไปทางใดหรือถูกลบเลือนไป และเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ ความรักเคยค้ำจุนเราก็พิสูจน์ว่า ไม่มั่นคงและสูญหายไป ยิ่งกว่านั้น บาปที่เราเคยทำกลับมารบกวนใจเรา และเราไม่มีกำลังที่จะแสวงหาทิศทางและอิสรภาพจนพบ นักบุญมาระโกเชิญชวนเราให้มีกำลังใจ ทำให้เราเข้าใจว่าถิ่นทุรกันดารยังเป็นสถานที่ที่เราจะพบชีวิตใหม่ พระคริสตเจ้าจึงทรงเป็นผู้ที่เราแสวงหาเพื่อจะได้รับการอภัยบาป และจะได้รู้ทิศทางที่เราเคยเดินหลงไป

           เราพร้อมหรือไม่ที่จะกลับใจและเปลี่ยนความคิด ดังที่ข้อความตอนนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเรียกร้อง เราพร้อมหรือไม่ที่จะยอมรับข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เรากล้าที่จะเดินทางในถิ่นทุรกันดาร หรือรอวันที่เรามั่นใจจะรู้ทางเดินด้วยตนเอง ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเดินทางเช่นนี้ก็ไม่ต้องกลัว เราจงอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าต่อไปตามที่นักบุญมาระโกเขียนไว้ แล้วจะพบเสน่ห์ของพระองค์ผู้ทรงร่วมเดินทางกับเร 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย