Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017
น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี น.อันสการ์ พระสังฆราช
ฮบ13:1-8 / มก 6:14-29
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                      
          เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไปบางคนพูดว่า “ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะได้กลับคืนชีพมาอีก”

        กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์นและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปพระอนุชาซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสียอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสียแต่ฆ่าไม่ได้ เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์จึงทรงป้องกันไว้เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์นทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง

        นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรดและเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้” และยังทรงสาบานอีกว่า

“ท่านขออะไรเราก็จะให้แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง” หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันทีเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุกใส่ถาดนำมาให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาเมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่องจึงมารับศพของยอห์นนำไปฝังไว้ในคูหา

 (พระวาจาของพระเจ้า)

------

 เราไม่ชอบอะไรที่แปลก สิ่งใดที่ไม่เหมือนเดิม
 เรากลัวการเปลี่ยนแปลง แขกแปลกหน้า คนไม่คุ้นเคย
 เรากำลัง "ปิดประตู" มากกว่า เป็นประตู เป็นทางผ่าน เป็นสะพาน
 เพราะว่า เหตุที่แตกต่างไป คนที่แปลกหน้ามา อะไรที่ผิดแผกแตกต่าง
 กลับเป็น "โอกาส" ในความเชื่อ

 ดังนั้น จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกว่า

         "พี่น้องท่านทั้งหลายจงรักกันฉันพี่น้องต่อไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้าบางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว....... “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้”

 เฮโรด กังวล เรื่องไม่ปกติ เพราะอยากความปกติ สามัญ ครอบงำ ความคิดที่จะท้าทาย เปลี่ยนแปลง
 ความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง ส่งผล ทำให้เรา "กล้าตัดสิน เมื่อโอกาสมาถึง"
 สอนว่า ถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ลองลงเล่นดู เราจะไม่พบโอกาส
 และนี่เอง เป็น "นิสัย" ของผู้ที่อยู่กับพระเจ้า

 นิสัยของผู้อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้า จะยึดติดเพื่อปิดบัง จะเข้าข้างพวกพ้องเพื่อป้องกันตัว

ที่ไม่ใช่ พฤติกรรมของผู้ใฝ่หาความดี ความศักดิ์สิทธิ์ ที่บุคลิกภาพของเฮโรด กลายเป็น "ภาพลักษณ์" ของบุคคลที่ไม่ใช่อยู่ฝ่ายพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย