Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบห้า เทศกาลธรรมดา
มธ 12:14-21…
14ชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร 15พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงเสด็จไปจากที่นั่น ผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป พระองค์ทรงรักษาทุกคนให้หายจากโรค 16แต่ทรงกำชับเขามิให้แพร่งพรายให้ผู้ใดรู้ 17ทั้งนี้เพื่อให้พระวาจาที่ตรัสทางประกาศกอิสยาห์เป็นความจริงว่า


18นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้
นี่คือผู้ที่เรารัก ซึ่งเราโปรดปราน
เราจะให้จิตของเราแก่เขา
และเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติ
19เขาจะไม่ทะเลาะวิวาท และจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึง
จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะ
20เขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้ว
เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่
21จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะ
นานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระเยซูเจ้าแม้ทรงดีแสนดี กระทำสิ่งที่ดีเพื่อความดี รักทุกคน เมตตาคนชายขอบสังคม ประกาศความรักของพระเจ้ากระทำดีมากมาย แต่ก็ทรงถูกมุ่งทำร้ายเพราะความดีของพระองค์ “ชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร” ชาวฟาริสีพยายามมากที่จะกำจัดพระองค์ เพราะเหตุผลลึกๆ ประการหนึ่งคือ พระองค์ละเมิดกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสับบาโตที่ห้ามทำงาน แต่พระองค์กลับช่วยรักษาคนเจ็บ คนพิการ ทรงเอาพระทัยใส่คนที่ลำบากและช่วยเหลือ ซึ่งเท่ากับ “ทำงานในวันสับบาโต” เกินไปจริงๆ สำหรับการถือกฎเกณฑ์ของศาสนาและสังคมจนลืมกฎที่สำคัญกว่า คือ ความรักเมตตาและความยุติธรรม


• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า สังคมก็เป็นแบบนี้บ่อยๆ พ่อเราให้ความสำคัญแก่กฎเกณฑ์มากมาย ความจำเป็นต้องถูกต้องตามกฎเล็กน้อยๆ จนลืม กฎแห่งความ “จำเป็นเพื่อมีชีวิตรอดสำหรับคนด้อยโอกาส” พ่อคิดว่า เราคริสตชนจำเป็นจริงๆแล้วที่จะต้องดู พิจารณาดู พิศเพ่งพระเยซูเจ้าเป็นต้นแบบสำคัญที่สุด ในความที่ทรงเป็น “ความหวัง เป็นผู้รับใช้พระเจ้า” 


• วันนี้ พระวรสาร สะท้อนเพลงของอิสยาห์ เพลงของผู้รับใช้ พ่ออยากเก็บประเด็นมานำเสนอแก่เราเพื่อเราทุกคนจะได้เลียนแบบการเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้ากันจริงๆ ครับ พ่อได้เห็นพระวรสารของนักบุญมัทธิวได้อ้างอิงเพลงผู้รับใช้จากประกาศกอิส ยาห์ นารัก และงดงามมาก มาดูกันเป็นประเด็นเพื่อเห็นภาพของผู้รับใช้ของพระเจ้ากันชัดๆครับ

o นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้ นี่คือผู้ที่เรารัก ซึ่งเราโปรดปราน เราจะให้จิตของเราแก่เขา และเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติ

o เขาจะไม่ทะเลาะวิวาท และจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึง จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะ

o เขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่ จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะ นานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา

• พ่ออ่านเพลงของผู้รับใช้นี้หลายครั้งพ่อคิดถึงประสบการณ์ของพ่อที่ได้พบ ได้ยิน ได้ประสบทั้งทางตรงและทางอ้อม... เร็วนี้เองก็ได้ยินอีก... พ่อได้ยินคำนี้เสมอว่า ในสำนักงาน ในกิจการต่างๆ ทั้งของราช หลวง หรือศาสนา เรามีเจ้าหน้าที มีคนที่ทำงานเยอะแยะในระดับต่างๆ และคำที่พ่อได้ยินเสมอ คือ คำว่า “เจ้าแม่” เจ้าแม่ในที่ทำงาน ในสถานที่อยู่รวมกัน ก็มักจะมีคนที่ชายหรือหญิงทำตัวเป็นเจ้าแม่ เจ้าพ่อ (ถ้าเป็นผู้ชาย) แต่บ่อยๆในสถานที่ทำงาน ไม่ค่อยมีเจ้าพ่อ เพราะเจ้าพ่อจะออกไปมีอิทธิพลภายนอก แต่ในสถานที่ทำงานที่คนเราอยู่ด้วยกัน คนทำงานรวมกันเป็นจำนวนมากๆ จะมีคนลักษณะ “เจ้าแม่” ตัวแม่หรือตัวลูกที่ทำตัวเป็นเจ้าแม่ เรื่องนี้พ่อได้ยินอยู่เนืองๆ

• ความเป็นเจ้าแม่ หรือคนที่ตัวเต้ยๆบิ๊กๆและบางทีก็ตัวบิ๊กจริงๆ เคลื่อนไหวช้าแต่ปากเร็ว เสียงดัง ออกกำลังเสียงแบบเจ้าแม่... วางอำนาจ ทุกคนต้องมาซูฮก มาพินอบพิเทา ถ้าไม่เอาเจ้าแม่ก็แย่เลย ทุกคนต่างก็ต้องเอาใจ เชยร์บวกเลียแข็งเลียขาที่สำนวนเขาว่ากันว่า “ชะเลีย” อะไรทำนองนี้... คนพวกนี้เดินไม่ค่อยเร็ว หรือเดินไม่ค่อยไหว แต่เสียงไปก่อนตัว เสียงปรี๊ดดังและ คิดว่านี่คือพลังและอำนาจ แต่บ่อยครั้งก็ขาดมรรยาทปัญญาและปรีชาญาณ แต่ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญภายนอกเพื่อสิ่งที่เราเรียกว่า “ผลประโยชน์” ระบบนี้แหละคือระบบที่อุปถัมภ์ค้ำชูกันไป เพลินกันไป... คนดี คนเก่ง คนรู้จริง ฉลาดจริงๆ ก็เก็บตัว และเวทนากับอำนาจเช่นนี้ แต่ก็เป็นประเภทยอมไป เพื่อประโยชน์ ไม่ต้องแสดงความเก่งอะไรเกินหน้าเจ้าแม่ แค่เพียงรับใช้เดินตามหรือนั่งนิ่งเป็นไม้ประดับแท่นเก่าๆขลังๆที่ผุพังก็ ยังดี เอาเข้าไปสังคมคนเรา..

• พ่อก็เขียนแบบบ่นๆ นะครับ เพียงอยากให้ทุกคนได้ “อิน” หรือ “อินเนอร์” เรียกว่า ไหลคล้อยได้พลอยพบประสบในประสบการณ์ของตนนั่นเอง... เยอะครับ... พ่อได้ยินมา ได้เห็นมา มากๆครับ นี่คือลักษณะที่ไม่น่ารัก ไม่ดีเลยของอำนาจ เจ้านายประเภทเจ้าแม่เจ้าพ่อตามกระแสโลก อะไรก็ถูกต้องไปหมด แม้พูดโง่ออกมาก็ไม่มีใครกล้าขัดเพราะเกรงท่านจะเสียหน้า... เออ ขำดี 

o พ่อเคยได้ยินเรื่องบนโรงแรมหนึ่งใจกลางเมืองใหญ่ ท่านผู้ใหญ่ซีสูงคนหนึ่งยืนกอดอกรายล้อมด้วยบริวารและคนเชิดชู (จริงๆท่านนั้นยืนเคียงคู่กับเลขาหน้าห้องที่ทุกคนต่างรู้และนินทากันว่าคือ ภรรยาน้อยของท่าน) ทุกคนต่างพินอบพิเท่า ท่านพูดอะไรก็เสียงดัง กอดอกตลอด ทุกคนต่างก็ยอมกันไปหมด เพราะที่บินมาที่นี่ก็บินฟรีชั้นดีห้องดีและมีคนจ่ายให้เพื่อผลประโยชน์...

o ขณะคุยกัน.. พลันก็มีเสียงแสดงความคิด “ท่านครับ... โรงแรมที่เราอยู่นี้ถือว่าสถานที่ดีมาก (โลเคชั่น เขาพูดอังกฤษ)” “อ้าวทำไมรึ...” ท่านผู้ใหญ่ซีสูงท่านนั้นสงสัย คำตอบก็ตามมาทันที.... “ท่านครับ ที่ดีมากเพราะอยู่กลางเมือง และชั้นล่างใต้ดินคือเมโทร”

o ท่านซีสูงก็หัวเราะแสดงความรู้และอำนาจและหนุนความคิด... “เออ ดี... ดีนี่...มีเมโทรอยู่ชั้นใต้ดินเลยหรือนี่.... ใช่ๆ เมโทร ห้างสรรพสินค้าดังเลยนี่นะ” (พูดจบท่านก็กอดอกอย่างมั่นใจ)... คนรายรอบก็ยิ้ม เงียบ หลายคน ก็ยิ้มกริ่มยอมรับเป็นนัยๆว่าเห็นด้วย... เห็นด้วยกับความเขลาของท่าน... “โมโทร” คือ “รถไฟใต้ดิน” ไม่ใช่ห้างสรรถสินค้าเมโทรแถวประตูน้ำบ้านเราเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนที่เจ๊ง ไปแล้ว... (ทุกคนยิ้มกันรอบวง ใจเยาะเย้ย และแสดงออกเป็นความเชิดชู... เฮ้อ... กลุ่มอาการแบบนี้นี่เอง

• พ่อเล่าไปพ่อก็ขำและขุ่นๆ เพราะสงสารกับความเป็นแบบไทยๆ เป็นใหญ่แบบเจ้าแม่ เจ้าพ่อ น่าเห็นใจจริงๆครับ... ที่นี่เรากลับมาดูแบบพระเยซูกัน และเดินตามพระองค์ดีกว่า...ครับ พ่อชอบมากๆ จริงๆ และติดใจ เชื่อเลย ใช่เลย.. แบบนี้แน่นอน เป๊ะครับ...

o “นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้ นี่คือผู้ที่เรารัก ซึ่งเราโปรดปราน” พี่น้องที่รัก พ่อมั่นใจจากพระวาจาว่า... พระเจ้าทรงรักผู้รับใช้ และทรงโปรดปรานจริงๆ พ่ออยากให้เราทุกคนเป็นเช่นนี้สำหรับพระเจ้า และจะเป็นเช่นนี้ เราต้องเป็นเหมือนพระเยซู คือเป็นผู้นำแบบ “ผู้รับใช้” จริงๆ

o “เราจะให้จิตของเราแก่เขา” ถ้าพวกเรามีจิตของพระเจ้า มีพระจิตเจ้านำทางเรา สถิกับเรา พ่ออยากให้พวกเราสวมจิตของพระเจ้า และเรารู้กว่า พระจิตเจ้าคือความศักดิ์สิทธิ์... ผลของพระจิตเจ้าย่อมปรากฎออกมาเป็น ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง (กท 5:22-23)

o “เขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติ” ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบหรืออยุติธรรม ต้องเป็นคุณธรรมประจำใจของเรา ประจำชีวิตและการปฏิบัติของเราทุกตนจริงๆ นะครับ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย พวกเราลูกของพระเจ้า ไม่ยุติธรรมไม่ได้จริงๆ อย่าให้ใครค้นพบว่า เราโกง เราฉ้อ เราฉล เรากลและเล่ห์มากเหลี่ยมจัดหรือกลมลื่นจนจับไม่ใด้ในเรื่องความจริงและความ ดี... คริสตชนต้องไม่โกงไม่คอรัปชั่นเลยนะครับ เสียชาติกำเนิดแห่งศีลล้างบาปที่เรียกว่า “เกิดใหม่” เลยนะครับ

o “เขาจะไม่ทะเลาะวิวาท และจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึง จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะ” เราคริสตชนคนของพระเจ้า ต้องไม่มาเฟีย ไม่ชวนทะเลาะ ทั้งตีเองและแหย่ยุ ต้องไม่เสียงดังเป็นเจ้าแม่แผ่ความเขลา เรื่องเง่าๆก็เล่าดังได้ทั้งวันตลอดไป และคนฟังก็เมามัวๆมั่วกันไปใจไม่คล้อยแต่พลอยผลประโยชน์ ไม่เอาละครับ นี่ไม่ใช่เราคริสตชนแน่นอน

o “เขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่ จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะ นานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา” พ่อชอบตอนสุดท้ายนี้มาก... เมตตา เมตตา เมตตา อ่อนโยนจริงๆ ไม่ทำร้ายคนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือสิ้นหวัง ความหวังเล็กของคนรอบข้างเราก็จะไม่ดับ ไม่หักโอกาสของเพื่อนพี่น้อง... พ่อชอบจริงๆ นี่คือความอ่อนโยนและเห็นใจ น่ารักจริงๆ ยุติธรรมและเปี่ยมด้วยความหวังจริงๆ

• พี่น้องที่รัก เจ้าแม่ไม่เอา เจ้าพ่อก็ไม่เอา ขอเราเป็น “แม่ พ่อ” กันจริงๆ เป็นผู้รับใช้กันจริงๆ ดีกว่า ตามแบบพระเยซูเจ้า... เขียนมาก็เข้าตัวก่อน พ่อก็ผู้ที่ถูกเรียกว่า “พ่อ” ขอเตือนตัวเองให้เป็นพ่อที่ดีๆ ดีกว่าครับ... เป็นพระสงฆ์เป็นพ่อที่ไม่ใช่เจ้าพ่อ เป็นนักบวชที่ใช่เจ้าแม่ เป็นคริสตชนที่ไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่... พ่อขอให้เราเป็นแบบพระเยซู “ผู้รับใช้ผู้สุภาพ ถ่อมตนและอ่อนโยนแต่เข้มแข็งที่สุดในความยุติธรรมและความรักดีกว่านะครับ”

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย