Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2016
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

น.อโพลินารีส พระสังฆราชและมรณสักขี
ยรม 1: 1, 4-10 /  มธ 13: 1-9

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว

 วันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบ ประชาชนจำนวนมากพากันมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือ ส่วนประชาชน
ยืนอยู่บนฝั่ง พระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นเรื่องอุปมาพระองค์ตรัสว่า “จงฟังเถิด


ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช
ขณะที่เขากำลังหว่านอยู่นั้น บางเมล็ดตกริมทางเดิน นกก็จิกกิน จนหมด บางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กน้อย ก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ก็ถูกเผา และ
เหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีราก บางเมล็ดตกในพงหนาม ต้นหนามก็ขึ้นคลุมไว้ ทำให้เหี่ยวเฉาตายไป บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง ใครมีหู ก็จงฟังเถิด”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

————

 การหว่านสิ่งดีลงในใจ ลงในชีวิต ลงในโลก
อาจไม่ใช่แค่ความดี แต่บางทีเป็น ความดีที่เกิดจากการให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข การให้โอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน การให้พื้นทีสำหรับคนๆ หนึ่งที่
จะมีทียืนหลังจากล้มลุกคลุกคลาน การยอมรับหลังจากคนที่มีน้ำใจในการเยียวยาแก้ไขตน

 “พระเมตตาของพระเจ้า” ก็เป็นอย่างนี้ ไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบ ไม่ได้มาจากเรื่องที่ไม่ได้ต้องแก้อะไรที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยน แต่มาจากความไม่รู้เดียงสาที่ต้องสอนอบรม มาจากการร่วงหล่นที่ด้อยประสบการณ์ที่ต้องให้การสั่งสอน

ให้บทเรียนที่จะเรียนรู้ ที่ประสบการณ์ของประกาศกเยเรมีย์ ได้บอกไว้ว่า “เราใส่ถ้อยคำของเราในปากท่านแล้ว ดูซิ วันนี้เราตั้งท่านเหนือนานาชาติ และเหนืออาณาจักรต่าง ๆ เพื่อถอนราก และทำให้พังทลาย เพื่อทำลาย และรื้อลง
เพื่อจะได้ก่อสร้าง และปลูกขึ้นใหม่”

 ไม่ใช่เรื่องร้าย เสียหาย พังพาบพินาศ เลย ถ้าเรื่องที่ผิดพลาดไป เรื่องที่เสียหายไป ได้รับการฟื้นฟู นำขึ้นมา แก้ไขปรับไป เพราะวิธีเหล่านี้ เป็นปัจจัยของ “ความเมตตา” ที่คนหยิบยื่นมา คนมีเมตตาจะอดทนได้ รอการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ และนี่เป็น “ภาพความเมตตาของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำต่อเราต่อวิธีของมนุษย์นั่นเอง

 ไร้ประสบการณ์ อ่อนหัด ทำแบบเด็กๆ กลับเป็น
“พื้นดิน” ที่รอการหว่านของเมล็ดพืช พืชพันธ์แห่งความเมตตา ที่พระเจ้า กลายเป็น “ดินเปิด” ไม่ใช่ “ดินปิด”
การเปิดดินเพื่อรับการหว่านจะเป็นดินดีสำหรับพระเมตตาของพระเจ้าเกิดผลร้อยเท่า มากกว่าถูกปิดกั้น ไม่ได้เปิดหน้าดิน ด้วยดินปนหิน ดินไม่ลึก มีพงหนาม ที่อาจไม่เกิดแห่งความเมตตา ได้แค่หกสิบเท่า สามสิบเท่า

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย