"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

1คร 12:31-13:13…   

31ท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิด ข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่าน
13 1แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก 2แม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจา เข้าใจธรรมล้ำลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่าง หรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด 3แม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจน หรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟเสีย ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใด

 

4ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง 5ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ 6ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง 7ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

 

8ความรักไม่มีสิ้นสุด แม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิก แม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติ แม้ความรู้จะหมดสิ้น 9เพราะเรารู้อย่างไม่สมบูรณ์ และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์ 10แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึง ความไม่สมบูรณ์จะสูญสิ้นไป 11เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็ก ๆ คิดเหมือนเด็ก ๆ ใช้เหตุผลเหมือนเด็ก ๆ แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็ก 12ในเวลานี้ เราเห็นพระเจ้าเพียงราง ๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา แต่เมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเรา เวลานี้ ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า

 

13ขณะนี้ยังมีความเชื่อ ความหวังและความรักอยู่ทั้งสามประการ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ ความรัก

 

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้พ่อแทบไม่ต้องเขียนอะไรเลยครับ....

• พี่น้องครับ เพียงแต่ถ้าเราได้อ่านพระวาจาอย่างดีๆ ค่อยๆ อ่าน เพราะเหตุว่า

• พระวาจาวันนี้ฮิตสุดๆ น่าอ่าน ทั้งเป็นพระวาจาตอนที่หวานเหลือเกิน เป็นตอนที่ใช้อ่านในมิสซาแต่งงานบ่อยๆ และเป็นที่ชื่นชอบกันมากที่สุด

• พระวาจาวันนี้พ่อจัดให้อ่านทั้งบทเลยนะครับ เป็น “บทเพลงสรรเสริญความรัก” ที่เปาโลเขียนไว้อย่างสวยงามเหลือเกิน พ่อไม่อาจจะเขียนบทเทศน์หรือข้อคิดเข้ามาประกบความงดงามของเพลงแห่งความรักนี้ครับ เพลงรัก ต้องฟัง ต้องอ่าน ต้องรำพึง ต้องไตร่ตรอง.... ปล่อยให้คำงดงามของพระวาจาเหล่านี้ “ตกตะกอน” กลั่นกรองในปัญญา ตกตะกอนลงสู่หัวใจ และส่งเป็นพลังเพื่อการปฏิบัติหรือเจริญชีวิตตามพระวาจาแห่งความรักนี้ครับ

• พ่อให้เวลาอ่านพระคัมภีร์ดีกว่า ค่อยๆอ่านกันนะครับ “ความรัก ความรัก ความรัก สวยงามที่สุด เพราะ พระเจ้าเป็นความรักครับ”

• พ่อลองนำข้อความที่เปาโลเขียน ในข้อ 4-7 มาจัดเรียงให้ทบทวนอีกครั้ง ถึงประเด็นของความรักครับ เราจะเห็นจำนวนของถ้อยที่เปาโลอธิบายความรักงดงามมากครับ...
1. ความรักย่อมอดทน
2. มีใจเอื้อเฟื้อ
3. ไม่อิจฉา
4. ไม่โอ้อวดตนเอง
5. ไม่จองหอง
6. ไม่หยาบคาย
7. ไม่เห็นแก่ตัว
8. ความรักไม่ฉุนเฉียว
9. ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ
10. ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง
11. ความรักให้อภัยทุกอย่าง
12. เชื่อทุกอย่าง
13. หวังทุกอย่าง
14. อดทนทุกอย่าง

• พ่อลองนำคำของเปาโลมาใส่เลขกำกับครับ... จาก 1 คร 4-7 ตัวเลขที่พ่อพบคือ 14 ครับ เราทราบกันมานานแล้ว

• พ่ออธิบายหลายครั้งแล้วว่า เลข 14 ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู คือ เลขของความรัก... และเลข 14 คือ เลขประจำตัวของชื่อ “ดาวิด” (DaWiD หรือ David) และที่อัศจรรย์ คือ ชื่อ “ดาวิด” ภาษาฮีบรู แปลว่า “เป็นที่รัก” หรือ “ที่รัก” อีกด้วย อะไรจะครบถ้วนเปอร์เฟคขนาดนี้ บังเอิญกระนั้นหรือ ไม่มีอะไรบังเอิญครับ เพราะนี่เป็นอัศจรรย์แห่งความรักของพระมากกว่าครับ...

• ในข้อที่ 8 ของบทอ่านวันนี้ สรุปได้สวยงามมากว่า “ความรักไม่มีที่สิ้นสุด”

• สรุป ทุกอย่างเปอร์เฟคมากครับ...

• ถ้าพ่อจะจับแพะมาชนแกะในการเขียนวันนี้หน่อยครับ... พ่อไม่มีเหตุผลมากนัก แต่เรียกว่า บังเอิญก็น่าคิดครับ
o 14 จำนวนเลขในพันธสัญญาเดิม คือ “ความรัก”
o 14 กุมภาพันธ์ เขาเรียกกันว่า “วันแห่งความรัก”
o 14 กันยายน เราฉลองเทิดทูนไม้กางเขน “เครื่องหมายแห่งความรักมากที่สุด”

• และส่วนตัว ภูมิใจครับ ที่พ่อได้เกิดมาในครอบครัวที่ พ่อถูกเรียกว่า เป็นลูกคนที่ 14 ครับ อันนี้ดูไม่เกี่ยวนะครับ แต่ก็รู้สึกดีครับ...

• พี่น้องที่รักครับ พระวาจาวันนี้ งดงามที่สุดที่เราจะไตร่ตรองถึงแต่คำว่า “ความรัก” และมีความสุขในความรักของพระเจ้า และขอให้เรามีความสุขในความรักต่อกันและกันเสมอไปนะครับ.... ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรทุกท่านครับ...

• อ่านพระคัมภีร์นะครับ และที่สำคัญ “รัก” นะครับ พี่น้องที่รัก....

***********************************
พี่น้องที่รัก พ่อมีข้อมูลจากพระคัมภีร์เรื่อง “ความรัก” ให้อ่านหน่อยนะครับ ถ้าต้องการอ่านเพิ่มเติม และมีอ้างอิงพระคัมภีร์เยอะมากๆด้วย ดังนั้น ถ้าต้องการอ้างอิงให้ดูในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ฉบับคาทอลิกนะครับ...
• ความรัก (agape) ไม่มีลักษณะของการเป็นเจ้าของ และไม่ใช่ความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ แต่ความรักต้องการทำให้ผู้อื่นพอใจ

• ความรักสูงสุดคือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา (1 ยน 4:19) ซึ่งทำให้พระองค์ประทานพระบุตร เพื่อทำให้คนบาปกลับคืนดีกับพระองค์ (รม 5:8; 8:32-39; 2 คร 5:18-21; อฟ 2:4-7; ดู ยน 3:16ฯ; 1 ยน 4:9-10)

• ความรักนั้นทำให้เขาไม่เป็นเพียงแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้น (อฟ 1:4)

• แต่ยังเป็นบุตรของพระเจ้าด้วย (1 ยน 3:1)

• ความรักนี้ถือว่าเป็นความรักของพระเจ้า (พระบิดา) (รม 5:5; 8:39; 2 คร 13:11,13; ฟป 2:1; 2 ธส 2:16; เทียบ 1 ยน 2:15)

• เนื่องจากความรักเป็นสิ่งเดียวกับพระธรรมชาติของพระเจ้า (1 ยน 4:7ฯ,16) จึงพบได้ในพระบุตรด้วย (รม 8:35,37,39; 2 คร 5:14; อฟ 3:19; 1 ทธ 1:14; 2 ทธ 1:13)

• ดังนั้น พระบุตรจึงทรงรักพระบิดาดังที่พระบิดาทรงรักพระบุตร (อฟ 1:6; คส 1:13; เทียบ ยน 3:35; 10:17; 14:31) พระบิดาทรงรักเราฉันใด พระบุตรก็ทรงรักมนุษยชาติฉันนั้น (ยน 13:1,34; 14:21 15:9) พระบุตรถูกส่งมาช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้น (2 คร 5:14ฯ; กท 2:20; อฟ 5:2,25; 1 ทธ 1:14ฯ; เทียบ ยน 15:13; 1 ยน 3:16; วว 1:5) พระจิตเจ้าได้ประทานความรักเดียวกันนี้ (รม 15:30; คส 1:8) แก่คริสตชน (รม 5:5; เทียบ กท 5:22)

• การรักทั้งเพื่อนมนุษย์และศัตรู (มธ 5:43-48) ไม่เป็นเพียงผลตามมาที่จำเป็นจากความรักของพระเจ้าต่อเราเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง
1. ยังพิสูจน์อีกว่า พระเจ้าทรงรักเรา (1 ยน 3:17; 4:20ฯ) และ
2. ยังเป็นบทบัญญัติใหม่ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ (ยน 13:34ฯ; 15:12,17; 1 ยน 3:23; ฯลฯ) และ
3. เป็นบทบัญญัติที่บรรดาสาวกได้เน้ นอยู่เสมอ (รม 13:8; กท 5:13ฯ; อฟ 1:15; ฟป 2:2ฯ; คส 1:4; 1 ธส 3:12; 2 ธส 1:3; ฟม 5-7; เทียบ ยก 2:8; 1 ปต 1:22; 2:17; 4:8; 1 ยน 2:10; 3:10ฯ,14; ฯลฯ)

• เปาโลรักคริสตชนในพระศาสนจักรต่างๆ ที่ท่านได้จัดตั้งขึ้น (2 คร 2:4; 12:15; ฯลฯ) และคริสตชนเหล่านี้ก็รักเปาโลเช่นเดียวกัน (คส 1:18; 1 ธส 3:6; ฯลฯ)

• ความรักเรียกร้อง
1. ความจริงใจ
2. ความถ่อมตน
3. ความไม่เห็นแก่ตัวและ
4. การยอมอุทิศตน (ข้อ 4-7; รม 12:9ฯ; 2 คร 6:6; ฟป 2:2ฯ)
5. การรับใช้ (กท 5:13 เทียบ ฮบ 6:10)
6. การช่วยเหลือกันและกัน (อฟ 4:2 เทียบ รม 14:15; 2 คร 2:7ฯ)

• ความรักปรากฏใน
1. ความประพฤติ (2 คร 8:8-11,24 เทียบ 1 ยน 3:18) และ
2. การที่เราเชื่อฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ยน 14:15; 1 ยน 5:2ฯ; ฯลฯ) และทำให้ความเชื่อของเราบังเกิดผล (กท 5:6 เทียบ ฮบ 10:24)

• ความรักทำให้คริสตชนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะ (คส 3:14; เทียบ 2 ปต 1:7) และ "ปกคลุม (เอาชนะ) บาปจำนวนมาก" (1 ปต 4:8; เทียบ ลก 7:47)

• เนื่องจากความรักต่อพี่น้องมาจากความรักต่อพระเจ้า แรงจูงใจของความรักจึงไม่ใช่ความกลัว (รม 8:28-39 เทียบ 1 ยน 4:17ฯ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก