"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

10 1ซามูเอลเอาขวดน้ำมันมะกอกเทศขึ้นมา เทน้ำมันลงบนศีรษะของซาอูล จูบเขาแล้วพูดว่า “พระยาห์เวห์ทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ ท่านจะปกครองประชากรของพระยาห์เวห์ ช่วยเขาให้พ้นจากมือของศัตรูที่อยู่โดยรอบ นี่จะเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ว่า พระยาห์เวห์ทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนมรดกของพระองค์คือa 2วันนี้ เมื่อท่านจากข้าพเจ้าไปแล้ว ท่านจะพบชายสองคนใกล้ที่ฝังศพของนางราเคล ที่เศซาห์ในเขตแดนเบนยามิน...b เขาจะบอกท่านว่า ‘มีคนพบลาที่ท่านตามหานั้นแล้ว บิดาของท่านไม่ห่วงเรื่องลาอีก แต่กำลังเป็นห่วงท่านทั้งสองคนและถามตนเองว่า ฉันจะทำอะไรดีเรื่องลูกชายของฉัน’ 3จากที่นั่น ท่านจะเดินต่อไปจนถึงต้นโอ๊กที่ทาโบร์ ที่นั่นท่านจะพบชายสามคนกำลังขึ้นไปนมัสการพระเจ้าที่เมืองเบธเอล ชายคนหนึ่งอุ้มลูกแพะสามตัว อีกคนหนึ่งถือขนมปังสามก้อน คนที่สามแบกถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่ง 4ทั้งสามคนจะทักทายท่านและเอาขนมปังให้ท่านสองก้อน ท่านจงรับไว้ 5หลังจากนั้น ท่านจะไปถึงเมืองกิเบอาห์เอโลฮิมc (ที่มีกองกำลังรักษาการณ์ของชาวฟีลิสเตียdตั้งอยู่) เมื่อท่านมาถึงเมือง ท่านจะพบประกาศกกลุ่มหนึ่งกำลังลงมาจากสักการสถานบนภูเขา มีคนดีดพิณเล็ก พิณใหญ่ ตีกลองรำมะนา และเป่าขลุ่ยเดินนำหน้า บรรดาประกาศกเหล่านั้นจะกำลังอยู่ในภวังค์e 6พระจิตของพระยาห์เวห์จะเสด็จมาเหนือท่าน ท่านจะเข้าภวังค์ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย ท่านจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 7เมื่อเครื่องหมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน จงทำทุกอย่างที่ท่านอยากทำ เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน 8ท่านจะลงไปที่เมืองกิลกาลfก่อนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปพบท่านที่นั่น เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา จงคอยอยู่ที่นั่นเจ็ดวันจนกว่าข้าพเจ้าจะไปบอกท่านว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป”

ซาอูลกลับบ้าน

9เมื่อซาอูลหันหลังเดินจากซามูเอลไป พระเจ้าทรงให้เขามีจิตใจใหม่เป็นคนละคน เครื่องหมายที่ซามูเอลกล่าวไว้ทั้งหมดก็เป็นจริงในวันนั้นเอง... 10เมื่อซาอูลกับผู้รับใช้มาถึงเมืองกิเบอาห์g ก็มีประกาศกกลุ่มหนึ่งออกมาพบเขา พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือซาอูล เขาก็เข้าภวังค์ร่วมกับบรรดาประกาศก 11ผู้ที่เคยรู้จักซาอูลเห็นเขาเข้าภวังค์พร้อมกับบรรดาประกาศกเช่นนี้ ก็ถามกันว่า “บุตรชายของคีชเป็นอะไรไป ซาอูลเป็นประกาศกไปแล้วหรือ” 12ชาวเมืองคนหนึ่งถามว่า “บิดาของประกาศกเหล่านี้เป็นใคร”h เพราะเหตุนี้จึงมีสำนวนพูดว่า “ซาอูลเป็นประกาศกด้วยหรือ”

13เมื่อออกจากภวังค์แล้ว ซาอูลก็ขึ้นไปยังสักการสถานบนที่สูงi 14ลุงของซาอูลถามเขาและผู้รับใช้ว่า “ไปไหนกันมา” ซาอูลตอบว่า “พวกเราไปตามหาลา เมื่อหาไม่พบ ก็ไปหาซามูเอล” 15ลุงของซาอูลถามต่อไปว่า “บอกลุงซิว่า ซามูเอลบอกอะไรบ้าง” 16ซาอูลตอบว่า “เขาบอกให้เราหายกังวลว่า มีคนพบลาแล้ว” แต่ไม่ได้เล่าให้ลุงรู้เรื่องที่ซามูเอลบอกว่าเขาจะเป็นกษัตริย์

ซาอูลรับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์โดยการจับสลากj

17ซามูเอลเรียกประชากรมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่เมืองมิสปาห์ 18เขาบอกชาวอิสราเอลว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ‘เรานำอิสราเอลออกจากอียิปต์ และช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากมือของชาวอียิปต์ และจากมือของบรรดาอาณาจักรซึ่งข่มเหงท่าน’ 19แต่วันนี้ ท่านทั้งหลายปฏิเสธพระเจ้าของท่าน พระองค์ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากภยันตรายและความทุกข์ยากของท่าน แต่ท่านกลับพูดว่า ‘จงแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองพวกเรา’ บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ตามเผ่าและตระกูลของท่าน”

20ซามูเอลเรียกชาวอิสราเอลทุกเผ่าให้เข้ามาทีละเผ่าเพื่อจับสลาก สลากตกแก่เผ่าเบนยามิน 21เขาให้ชนเผ่าเบนยามินเข้ามาทีละตระกูล สลากตกแก่ตระกูลของมาตรี เขาให้ชายในตระกูลมาตรีออกมาทีละคนk สลากตกแก่ซาอูลบุตรของคีช ทุกคนพยายามหาซาอูล แต่หาไม่พบ

22เขาจึงทูลถามพระยาห์เวห์อีกว่า “ซาอูลมาที่นี่หรือเปล่า”l พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “นั่นไง เขาซ่อนตัวอยู่หลังกองสัมภาระ” 23มีคนวิ่งไปพาเขาออกมายืนอยู่ในหมู่ประชากร เขาสูงกว่าทุกคนราวหนึ่งศอก 24ซามูเอลบอกประชากรทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเห็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกแล้ว ไม่มีใครในหมู่ประชากรเหมือนเขา” ประชากรทุกคนก็โห่ร้องว่า “ขอกษัตริย์ทรงพระเจริญ”

25ซามูเอลอธิบายให้ประชากรทุกคนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์m เขียนไว้ในหนังสือวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แล้วจึงให้ประชากรทั้งหลายกลับไปบ้านของตน 26ซาอูลก็กลับไปบ้านที่เมืองกิเบอาห์ และทหารบางคนnที่พระเจ้าทรงดลใจก็ไปกับเขาด้วย 27แต่มีอันธพาลบางคนพูดว่า “ชายคนนี้จะช่วยพวกเราให้รอดพ้นได้อย่างไร” คนเหล่านี้ดูหมิ่นซาอูลไม่ยอมให้ของกำนัล แต่ซาอูลนิ่งเฉยo

 

10 a แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงประโยคเดียว ไม่มีประโยคหลังตั้งแต่ “ท่านจะปกครอง…”

b เราไม่ทราบว่า “เศลซาห์” อยู่ที่ไหน อาจเป็นคำที่สะกดผิดก็ได้ ซาอูลกำลังข้ามชายแดนระหว่างเบนยามินและเอฟราอิม ธรรมประเพณีโบราณ (ดู ยรม 31:15) คิดว่าที่ฝังศพของนางราเคลอยู่ในบริเวณนั้น ทางทิศเหนือของกรุงเยรูซาเล็มใกล้เมืองรามาห์ แต่ในสมัยต่อมา มีธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งกล่าวว่าที่ฝังศพของนางราเคลอยู่ใกล้เมืองเบธเลเฮม ทางทิศใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม ดังที่ยังเชื่อกันอยู่จนทุกวันนี้ (ดูคำอธิบายที่ ปฐก 35:19)

c “กิเบอาห์เอโลฮิม” เป็นอีกชื่อหนึ่งของเมืองกิเบอาห์ บ้านของซาอูล (ข้อ 10; 11:4; 15:34)

d “กองกำลังรักษาการณ์” ยังแปลได้อีกว่า “เสาหิน” (หลักเขต) หรือ “ด่านเก็บภาษี”

e “ประกาศก” เหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช้ดนตรีและการเต้นเพื่อเข้าสู่ภวังค์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปถึงผู้อื่นได้ (19:20-24; 1 พกษ 22:10ฯ) ชนชาติที่อยู่เคียงข้างชาวอิสราเอลคุ้นเคยกับผู้เลื่อมใสศาสนาที่ดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มเช่นนี้ (เปรียบเทียบประกาศกของพระบาอัลใน 1 พกษ 18:25-29) ศาสนาของพระยาห์เวห์ในอิสราเอลยังอนุญาตให้มีกลุ่มบุคคลเช่นนี้เป็นเวลาหลายศตวรรษ (1 พกษ 18:4) เรายังพบว่า ประกาศกเอลีชาก็มี “กลุ่มประกาศก” ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้อยู่ด้วย แต่ไม่เน้นการเข้าภวังค์มากนัก (2 พกษ 2:3 เชิงอรรถ c) ส่วนบรรดาประกาศก “ใหญ่” ของอิสราเอลจะไม่ใช้ดนตรีหรือการเต้นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าภวังค์ (ดู ความรู้เกี่ยวกับหนังสือประกาศกย่อหน้าที่ 2)

f เมือง “กิลกาล” อยู่ใกล้เมืองเยรีโค (ดู ยชว 4:19 เชิงอรรถ b) ผู้เรียบเรียงแทรกข้อ 8 นี้ เป็นการเกริ่นเรื่องที่จะเล่าใน 13:8-15

g “กิเบอาห์” ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีคำว่า “ที่นั่น” สันนิษฐานว่า ต้นฉบับอาจไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ได้เล่าว่า เครื่องหมายสองประการแรกเป็นจริง

h “บิดา” อาจหมายถึง “หัวหน้า” ของกลุ่มประกาศก ที่ประชาชนกล่าวเช่นนี้เป็นการดูหมิ่นชนกลุ่มนี้ ไม่มีความสำคัญอันใด หรือเป็นคนชั้นต่ำ ไม่มีสกุล ไม่น่าที่ซาอูลจะไปร่วมอยู่ด้วย

i “สักการสถานบนที่สูง” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “กิเบอาห์”

j เรื่องนี้เป็นธรรมประเพณีจากสักการสถานที่มิสปาห์ (ดู 7:5 เชิงอรรถ c) เป็นธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งต่างจากธรรมประเพณีเรื่องการเจิม ใน 9:26-10:16 เรื่องการจับสลาก ดู ยชว 7:14-18

k “เขาให้ชายในตระกูลมาตรีออกมาทีละคน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

l “ซาอูลมาที่นี่หรือเปล่า” แปลตามตัวอักษรว่า “ชายคนหนึ่งมาที่นี่หรือเปล่า”

m “สิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์” ดู 8:11-13 เอกสารนี้มีลักษณะเหมือนธรรมนูญที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และผู้อยู่ใต้ปกครอง (ดู 2 พกษ 11:17)

n “ทหารบางคน” แปลตามตัวอักษรว่า “กำลัง(พล)”

o “แต่ซาอูลนิ่งเฉย” ต้นฉบับภาษากรีกอ่านว่า “เดือนต่อมา” และทำให้เป็นคำเริ่มต้นบทที่ 11

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก