"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ผู้สอนผิดa

2 1ในอดีต เคยมีผู้ปลอมตนเป็นประกาศกในหมู่ประชากรของพระเจ้า ในหมู่ท่านทั้งหลายจะมีผู้สอนผิดซึ่งพยายามสอดแทรกความคิดมิจฉาทิฐิที่นำความหายนะมาสู่ท่านเช่นเดียวกัน เขาจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไถ่เขาไว้ เขาจึงนำความหายนะมาสู่ตนอย่างรวดเร็ว 2หลายคนจะเดินตามความประพฤติเสเพลของพวกเขา และทางแห่งความจริงจะถูกกล่าวร้ายเพราะคนเหล่านี้ 3เขาจะใช้ถ้อยคำที่หลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์จากท่านเพราะความโลภ แต่การตัดสินลงโทษพวกเขาพร้อมนานแล้ว และเขาจะได้รับความหายนะในไม่ช้าb

บทเรียนจากอดีต

4พระเจ้าไม่ทรงยับยั้งโทษต่อทูตสวรรค์ที่ทำบาปc แต่ทรงผลักทูตสวรรค์เหล่านั้นลงไปในขุมนรกมืดมิด และควบคุมไว้จนถึงวันพิพากษา 5พระองค์มิได้ทรงยับยั้งโทษต่อโลกในยุคแรก ทรงส่งน้ำวินาศทำลายโลกของคนอธรรม แต่ทรงไว้ชีวิตโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรม พร้อมกับที่ทรงไว้ชีวิตคนอื่นอีกเจ็ดคนด้วย 6พระองค์ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าธุลีd เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอธรรมในอนาคต 7พระองค์ทรงช่วยชีวิตของโลทให้รอดพ้นเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมและถูกบีบคั้นจิตใจจากความประพฤติชั่วร้ายของคนอธรรมเหล่านั้น 8ผู้ชอบธรรมคนนี้อยู่ในหมู่คนอธรรม เขาได้เห็น ได้ยินการกระทำเลวร้ายของคนเหล่านี้อยู่ทุกวัน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของเขาเป็นทุกข์ 9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผู้เลื่อมใสศรัทธาให้พ้นจากการทดลองได้ และทรงกันคนอธรรมไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา 10โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยตนตามราคตัณหาตามธรรมชาติมนุษย์ และดูหมิ่นอำนาจของพระเจ้าe

การลงโทษที่จะเกิดในอนาคต

ผู้สอนผิดเหล่านี้ก้าวร้าว หยิ่งยโส ไม่เกรงกลัวที่จะล่วงเกินบรรดาจิตที่ทรงสิริรุ่งโรจน์f 11แม้แต่ทูตสวรรค์ผู้ทรงพลังและอำนาจมากกว่ายังไม่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า 12แต่คนเหล่านี้ประพฤติเหมือนกับสัตว์เดียรัจฉานประเภทที่ตามธรรมชาติเกิดมาเพื่อถูกจับไปฆ่า เขาล่วงเกินสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ เขาจะถูกทำลายเช่นเดียวกับสัตว์เดียรัจฉาน 13จะถูกลงโทษเป็นการตอบแทนความอธรรมของเขา เขาคิดว่าความสนุกสนานเพียงหนึ่งวันgเป็นความสุขแล้ว เขาทำตนมีมลทินน่ารังเกียจ พึงพอใจสนุกสนานกับการหลอกลวงแม้ขณะกำลังร่วมฉลองอยู่กับท่าน 14มีนัยน์ตาเจ้าชู้ ทำบาปโดยไม่สิ้นสุด คอยล่อลวงคนที่มีใจโลเล มีจิตใจละโมบ คนพวกนี้จะถูกพระเจ้าสาปแช่ง 15เขาทิ้งหนทางตรงหลงไปตามทางของบาลาอัมบุตรของโบสอร์h บาลาอัมต้องการผลประโยชน์จากความอธรรม 16แต่ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดภาษามนุษย์ตำหนิความผิดของเขา คำตำหนินั้นยับยั้งความบ้าของประกาศกผู้นี้

17ผู้สอนผิดเหล่านี้เป็นตาน้ำที่ไม่มีน้ำ เป็นเมฆที่ถูกพายุพัดไป พระเจ้าทรงเตรียมความมืดมิดไว้สำหรับเขาแล้ว 18เขาพูดโอ้อวดไร้สาระ ใช้ความใคร่ในกิเลสตัณหาล่อลวงผู้ที่เพิ่งiหนีพ้นจากความประพฤติผิด 19เขาสัญญาจะให้อิสรภาพj แต่ตนเองยังเป็นทาสของความเสื่อม เพราะผู้ใดพ่ายแพ้สิ่งใด ย่อมเป็นทาสของสิ่งนั้น 20ผู้ใดก็ตามที่หนีพ้นความเสื่อมของโลกเมื่อได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราแล้ว ถ้าเขากลับไปติดบ่วงk และพ่ายแพ้ความเสื่อมนี้อีก บั้นปลายของเขาก็จะประสบสิ่งร้ายยิ่งกว่าตอนต้น 21การที่เขาไม่เคยรู้จักทางแห่งความชอบธรรมเลย ยังดีกว่าการที่เขารู้ทางแห่งความชอบธรรมแล้ว แต่กลับหันหลังให้บทบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานl 22เขาประพฤติตรงกับสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า “สุนัขกลับมากินสิ่งที่มันสำรอก” และ “สุกรที่เพิ่งอาบน้ำกลับไปกลิ้งเกลือกโคลนอีก”

 

2 a ข้อความตั้งแต่ 2:1 จนถึง 3:3 สะท้อนความคิดที่มีอยู่ในจดหมายของยูดา แม้ว่าการพัฒนาความคิดจะแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดบ้างก็ตาม

b ผู้สอนผิดเหล่านี้ได้ถูกตัดสินลงโทษแล้ว (ดู ยด 4)

c “ทูตสวรรค์” ในที่นี้อาจหมายถึง “บุตรแห่งพระเจ้า” ใน ปฐก 6:1-4

d สำเนาโบราณบางฉบับละ “เป็นเถ้าธุลี”

e เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดแสดงว่าพระเจ้าทรงความเที่ยงธรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันพิพากษาสุดท้าย (ข้อ 10-22)

f “จิตที่ทรงสิริรุ่งโรจน์” หมายถึง ทูตสวรรค์ ผู้สอนผิดๆ เหล่านี้แอบอ้างสิทธิที่จะตัดสินทูตสวรรค์ ซึ่งเป็นสิทธิของพระเจ้าแต่พระองค์เดียว (รม 12:19; 1 ปต 2:23)

g อาจแปลได้อีกว่า “มีความสุขที่จะปล่อยตัวประพฤติเสเพลในเวลากลางวันแสกๆ”

h สำเนาโบราณบางฉบับว่า “เบโอร์” (ดู กดว 22:5)

i คนเหล่านี้ หมายถึง “คนที่มีใจโลเล” (2:14) พวกนี้หลายคนได้เลียนแบบความประพฤติน่าละอายของผู้สอนผิดเหล่านี้ (2:2)

j ความเชื่อในพระคริสตเจ้าก่อให้เกิดความประพฤติที่ถูกต้องและอิสรภาพที่แท้จริง (รม 6:15 เชิงอรรถ g; ยก 1:25 เชิงอรรถ o; 1 ปต 2:16) ตรงกันข้าม พวกมิจฉาทิฐิอ้างถึงอิสรภาพโดยทำลายกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (ดู ยด 4) แต่บาปทำให้มนุษย์เป็นทาส (ดู ยน 8:34; รม 6:16-17)

k หมายถึง ผู้ที่ถูกผู้สอนผิดล่อลวง ไม่ได้หมายถึงตัวผู้สอนผิดเอง

l การไม่เคยรู้จักความเชื่อ (ยด 3) พร้อมข้อเรียกร้องทั้งหมดเสียเลย ยังดีกว่ารู้แล้วได้ละทิ้งความเชื่อไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก