"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2023วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  2023  
นักบุญซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม
พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

บทอ่านจากหนังสือประกาศกโฮเชยา (ฮชย 6:1-6)   

“มาเถิด พวกเราจงกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงฉีก และจะทรงรักษาเราให้หาย
พระองค์ทรงโบยตี และจะทรงพันบาดแผลให้เรา

อีกสองวันพระองค์จะทรงให้เราฟื้น
วันที่สาม จะทรงทำให้เราลุกขึ้น

แล้วเราจะมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์
พวกเราจงรู้จัก จงรีบรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

พระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ
จะเสด็จมาหาเราเหมือนฝน

เหมือนฝนต้นฤดูใบไม้ผลิที่รดพื้นแผ่นดิน”
องค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า

“เอฟราอิมเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดีกับท่าน
ยูดาห์เอ๋ย เราจะทำอย่างไรดีกับท่าน

ความรักของท่านเป็นเหมือนเมฆในยามเช้า
เหมือนน้ำค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าตรู่

ดังนั้น เราจึงใช้บรรดาประกาศก ให้ทุบเขาทั้งหลายจนแหลกลาญ
เราใช้คำพูดจากปากของเราฆ่าเขา

คำพิพากษาของเราจะออกมาเหมือนแสงสว่าง
เพราะเราต้องการความรักมั่นคง ไม่ประสงค์การถวายบูชา

เราต้องการการรู้จักพระเจ้า มากกว่าเครื่องเผาบูชา”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 18:9-14)

         เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเล่าเรื่องอุปมานี้ ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่า “มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็นชาวฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้
ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า’

         ส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่ข้อนอก พูดว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด’ เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้าน ได้รับความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับ เพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก