"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

3. 1ยามค่ำคืนบนที่นอน ดิฉันแสวงหาหวานใจของดิฉันa

ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ

2บัดนี้ ดิฉันจะลุกขึ้น จะเที่ยวไปทั่วเมือง

ตามถนนและลานเมือง

ดิฉันจะแสวงหาหวานใจของดิฉัน

ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ

3บรรดายามที่เดินตรวจในเมืองbพบดิฉัน

“ท่านทั้งหลายได้เห็นหวานใจของดิฉันไหม”

4ดิฉันเพิ่งผ่านยามมา ก็พบหวานใจของดิฉัน

ดิฉันสวมกอดเขาไว้แน่น และจะไม่ยอมปล่อย

พาเขาเข้าไปในบ้านของมารดาดิฉัน

ในห้องของผู้ให้กำเนิดดิฉัน

                                   5ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย

  ดิฉันขอร้องเธอทั้งหลายต่อหน้าละมั่งและแม่กวางในทุ่ง

  อย่าได้รบกวนหรือปลุกที่รักของดิฉัน

  จนกว่าเขาจะพอใจตื่น

เพลงบทที่สาม

          กวีผู้ประพันธ์c  6สิ่งใดกำลังขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดาร

 เหมือนเสาควัน

 ส่งกลิ่นหอมของมดยอบและกำยาน

 และกลิ่นหอมพิเศษที่หายาก

 7ดูซิ เสลี่ยงของกษัตริย์ซาโลมอน

 มีทหารชำนาญศึกหกสิบคนล้อมอยู่

 เป็นนักรบกล้าหาญที่สุดของอิสราเอล

 8ทุกคนเป็นทหารถือดาบและชำนาญศึก

 แต่ละคนคาดดาบไว้ที่สะเอว

 เพื่อป้องกันตนจากอันตรายเวลากลางคืน

 9กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างเสลี่ยงdสำหรับพระองค์

 ด้วยไม้มาจากเลบานอน

 10พระองค์ทรงทำเสาเสลี่ยงด้วยเงิน

 พนักพิงทำด้วยทองคำ

 ที่ประทับลาดด้วยผ้าสีม่วงแดง

 ด้านในเป็นลวดลาย

 ที่บรรดาธิดาแห่งเยรูซาเล็มปักไว้ด้วยความรักe

 11ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย

 จงออกไปดูกษัตริย์ซาโลมอนเถิด

  พระองค์ทรงมงกุฎซึ่งพระชนนีทรงสวมให้

  ในวันที่ทรงอภิเษกสมรสf

  ในวันที่พระทัยของพระองค์ชื่นชมยินดี

3 a ข้อ 1-4 เป็นเพลงบทหนึ่งซึ่งมีสร้อยที่ลูกคู่ร้องรับในข้อ 5 เหมือนกันกับใน 2:7; 8:4 แม้ว่าความคิดหลักของบทเพลงจะเป็นการแสวงหากันอีกเหมือนใน 1:7-8; 5:2-8 แต่คราวนี้ฉากสถานที่จะเป็นในเมืองและเวลากลางคืน – ชื่อของบทเพลงน่าจะเป็น “คู่รักหายไปแล้วได้พบกันอีก” - สำหรับหญิงสาว การออกจากบ้านในเวลากลางคืนและการนำ “หวานใจ” ของเธอเข้ามาในบ้านของมารดานั้นขัดกันอย่างมากกับธรรมเนียมของชาวยิว ทำให้ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการกล่าวถึงความฝันของหญิงสาว แต่กวีและคู่รักมักจะชอบคิดถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ความกล้าออกไปตามหาและความคิดถึงกันที่ไม่ยอมให้คู่รักจากไป เป็นข้อพิสูจน์ว่าเธอมีความรักต่อคู่รักอย่างร้อนแรง

b “ยาม” ในเวลากลางคืน – ดู สดด 127:1; อสย 21:11-12 – จะกลับมาอีกใน พซม 5:7 – แต่อาจเป็นตัวแสดงในบทกวีแบบชาวบ้าน - เหมือนกับยามและตำรวจในบทเพลงสมัยกลางและสมัยปัจจุบัน

c บทประพันธ์ในข้อ 6-11 ไม่กล่าวถึงความรัก – ไม่ใช่คำพูดจากปากของหนุ่มหรือสาวคู่รัก และไม่ใช่บทสร้อยร้องรับของ “ธิดาแห่งศิโยน” ที่เป็นลูกคู่ เพราะในข้อ 11 “ธิดาแห่งศิโยน” เป็นผู้ถูกเรียกหา – กวีผู้ประพันธ์จึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ บรรยายถึงขบวนแห่ของกษัตริย์ ซึ่งข้อ 11 นำมากล่าวให้เกี่ยวข้องกับพิธีแต่งงาน – เกี่ยวกับการแต่งงานแบบนี้ ดู 1 มคบ 9:37-39 – พิธีคล้ายๆกันนี้ชาวซีเรียและชาวอาหรับในปาเลสไตน์ยังคงปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมย้อนกลับไปถึงสมัยโบราณ  (สดด 45:15-16) – ข้อ 6-10 บรรยายถึงขบวนแห่และของขวัญต่างๆที่เจ้าบ่าวแห่เป็นขบวนนำมาพบเจ้าสาว ข้อ 11 ชวนให้ระลึกถึงการพบกันของเจ้าบ่าวเจ้าสาว – บทประพันธ์สั้นๆบทนี้เป็นอารัมภบทอย่างดีสำหรับคำชมเชยความงามของเจ้าสาวในบทที่ 4 – การบรรยายเป็นการกล่าวเกินความจริง – เจ้าบ่าวเป็น “กษัตริย์” องค์หนึ่งเหมือน “ซาโลมอน” – เทียบ 1:4,12.

d “เสลี่ยง” – ภาษาฮีบรูว่า ’appiryon ซึ่งพบได้ที่นี่เท่านั้น  อาจเป็นคำที่ยืมมาจากภาษากรีกที่ว่า “phoreion” ซึ่งแปลว่า “เสลี่ยง” (ที่นั่งมีคานหาม)

e “บรรดาธิดาแห่งเยรูซาเล็มปักไว้ด้วยความรัก” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ฝังลวดลายไม้มะเกลือ”

f การสวมมงกุฎเจ้าบ่าว – พบได้อีกครั้งเดียวใน อสย 61:10 แต่ใช้คำไม่เหมือนกัน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก