"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือเพลงซาโลมอน

ชื่อหนังสือและอารัมภบท
1. 1เพลงไพเราะที่สุด ซึ่งเป็นของกษัตริย์ซาโลมอนa

          สาวคู่รักb   2ขอให้เขาจุมพิตดิฉันด้วยการจุมพิตจากปาก

เพราะความรักของเธอหวานกว่าเหล้าองุ่น

3น้ำมันหอมของเธอมีกลิ่นหอมฟุ้ง

ร่างcของเธอหอมกรุ่นเหมือนน้ำมันหอม

หญิงสาวทั้งหลายจึงรักเธอ

เพลงบทที่หนึ่ง

4จงจูงดิฉันตามเธอไป ให้เรารีบไป

พระราชาdได้นำดิฉันเข้าไปในห้องของพระองค์

เธอจะทำให้เราร่าเริงและยินดีด้วยกัน

เราจะชื่นชมความรักของเธอยิ่งกว่าเหล้าองุ่น

ที่เขาทั้งหลายรักเธอนั้นก็ชอบแล้ว

คู่รักสนทนากัน

            สาวคู่รัก     5ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยf

ดิฉันผิวคล้ำe แต่สวยงาม

คล้ำเหมือนกระโจมของชาวเคดาร์

และเหมือนผ้าม่านของซาโลมอนg

6อย่าจ้องมองดิฉันที่มีผิวคล้ำ

เพราะแสงแดดเผาดิฉัน

บรรดาบุตรชายร่วมมารดากับดิฉันโกรธดิฉัน

ใช้ดิฉันไปดูแลสวนองุ่น

แต่สวนของตนเอง ดิฉันไม่ได้ดูแลh

7หวานใจของดิฉันเอ๋ย จงบอกดิฉันซิว่า

เธอต้อนฝูงสัตว์ไปเลี้ยงอยู่ที่ไหนi

เวลาเที่ยงวันเธอให้ฝูงสัตว์นอนพักที่ใด

ดิฉันจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนหญิงเร่ร่อน

เที่ยวตามหาฝูงสัตว์ของบรรดาเพื่อนของเธอ

          ลูกคู่           8เธอที่งามกว่าหญิงใดๆ

ถ้าเธอไม่รู้ ก็จงเดินตามรอยฝูงแพะแกะไป

จงเลี้ยงฝูงลูกแพะของเธอ

ใกล้ๆกระโจมของบรรดาผู้เลี้ยงแกะเถิด

         

          หนุ่มคู่รัก     9ที่รักของฉันเอ๋ย เธอสง่างาม

                         เหมือนอาชาเทียมราชรถของพระเจ้าฟาโรห์j

10แก้มของเธองดงามระหว่างต่างหูทั้งสองข้าง

ลำคอของเธอก็ประดับสร้อยเพชร

11พวกเราจะทำต่างหูทองคำ

มีลูกปัดเงินประดับ

          สาวคู่รักk    12ขณะที่พระราชาประทับบนพระแท่นl

                        น้ำมันหอมสมุนไพรของดิฉันก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง

13ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนถุงมดยอบ

ห้อยอยู่ระหว่างทรวงอกของดิฉัน

14ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว

ในสวนองุ่นแห่งเอนเกดีm

          หนุ่มคู่รัก    15ที่รักของฉัน เธอสวยงาม เธอช่างงดงามจริง

 ดวงตาของเธอเป็นเหมือนนกพิราบ

          สาวคู่รัก     16ที่รักของดิฉัน เธอช่างงดงาม

 จริงทีเดียว เธอช่างน่ารักจริงๆ

 ที่นอนของเราเขียวชอุ่ม

          หนุ่มคู่รัก    17ต้นสนสีดาร์เป็นขื่อบ้านของเรา

                         ต้นสนไซเปรสเป็นเพดาน

1 a “ของกษัตริย์ซาโลมอน” – การกล่าวว่าหนังสือฉบับนี้เป็นผลงานของกษัตริย์ซาโลมอน – ดู “ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเพลงซาโลมอน”

b ข้อ 2-4 ทำหน้าที่เหมือน “อารัมภบท” บอกให้รู้กว้างๆว่าบทประพันธ์ต่างๆที่จะตามมานั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร และกล่าวเจาะจงลงไปถึงอารมณ์รักรุนแรงซึ่งเป็นความคิดหลักของบทประพันธ์ชุดนี้ - การสับเปลี่ยนอย่างฉับพลันจากการใช้สรรพนามในบุรุษที่สามเป็นบุรุษที่สองยังเป็นลักษณะพิเศษของเพลงรักของชาวอียิปต์อีกด้วย - “หนุ่มคู่รัก” ไม่อยู่ต่อหน้า แต่อยู่ในใจของ “สาวคู่รัก” ของเขา – สาวเจ้ายังมีหญิงสาวอีกหลายคนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนอีกด้วย (ข้อ 4ข) – เพื่อนหญิงเหล่านี้คือ “ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม” ซึ่งกล่าวถึงในข้อ 5 – อารัมภบทนี้มีข้อความบางตอนคล้ายกับบทเพลงในงานราชาภิเษกสมรสที่ปรากฏใน สดด 45:8-9,15-16.

c “ร่าง” – แปลตามตัวอักษรว่า “นาม” – เป็นการเล่นคำในภาษาฮีบรูของคำว่า “นาม” (shem) กับคำว่า “น้ำมัน” (shemen) ในบรรทัดก่อน

d “พระราชา” ที่ตรงนี้ไม่ใช่ “พระยาห์เวห์” ดังที่ผู้อธิบายพระคัมภีร์ในแบบ “อุปมานิทัศน์” (= allegory หรือ “อุปมาในรายละเอียด”) มักจะเข้าใจ และไม่ใช่ “กษัตริย์ซาโลมอน” ในบทประพันธ์ดั้งเดิมด้วย – ในบทเพลงงานแต่งงานของชาวซีเรีย หนุ่มสาวคู่รักที่หมั้นหมายจะแต่งงานด้วยกันมักถูกเรียกว่า “พระราชา” และ “พระราชินี” – ข้อความในบรรทัดนี้อาจเป็นเพียงการกล่าวพาดพิงถึง สดด 45:15.

eผิวคล้ำของหญิงสาวอาจเนื่องมาจากการทำงานในทุ่งนาที่เธอจำเป็นต้องทำ (ข้อ 6) เธอเปรียบเทียบตนเองกับกระโจมสีดำ ซึ่งทอจากขนแพะ (สีดำ) ของชนเผ่าเบดูอินชาวอาหรับ – กวีชาวอาหรับมักเปรียบเทียบผิวขาวๆของสาวผู้ดีที่อยู่แต่ในบ้าน (“ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม”) กับผิวคล้ำของหญิงทาสหรือหญิงรับใช้ ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้ง

f“ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม” หรือ “ธิดาแห่งศิโยน” (3:11) หมายถึง “ลูกคู่” ซึ่งหนุ่มสาวคู่รักเรียกหาที่นี่และใน 2:7; 3:5.11; 5:8,16; 8:4 – หรือที่เข้ามาร่วมวงเพื่อนำความคิดใหม่เข้ามา หรือทำให้ความคิดของบทประพันธ์ดำเนินไปรวดเร็วขึ้น (ข้อ 8; 5:9; 6:1; 7:1).

g “ซาโลมอน” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ซัลมาห์” ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนชาวอาหรับเช่นเดียวกับชาวเคดาห์

h “แต่สวนของตนเอง ดิฉันไม่ได้ดูแล” หมายความว่าเธอได้มอบดวงใจของเธอทั้งหมดให้หนุ่มที่เธอรักไปแล้ว

i “ต้อนฝูงสัตว์ไปเลี้ยงอยู่ที่ไหน” อาจชวนให้คิดถึง ปฐก 37:36 – ในวรรณกรรมเรื่องความรัก ความคิดเรื่องการพลัดพรากจากกันและการแสวงหากันดูเหมือนจะพบได้บ่อยกว่าความคิดเรื่องการอยู่ด้วยกันและการเป็นเจ้าของ – ใน พซม ความคิดเรื่องนี้ยังพบได้อีกที่ 3:1-4; 4:8; 5:2-8; 6:1 – ที่ตรงนี้ ฉากเหตุการณ์เป็นภาพชีวิตของคนเลี้ยงแพะแกะในทุ่ง – เทียบ เรื่องยาโคบกับนางราเคลใน ปฐก 29:1-12 – แต่ใน พซม 5:2 ฉากหลังของเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกัน – สภานการณ์ที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่สถานการณ์จริง เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น

j “อาชาเทียมราชรถของพระเจ้าฟาโรห์” – แปลตามตัวอักษรว่า “เหมือนม้าเพศเมียเทียมราชรถของพระเจ้าฟาโรห์” – การเปรียบเทียบสาวคู่รักกับม้าเพศเมียเทียมราชรถดูออกจะแปลกอยู่มาก แต่การเปรียบเทียบเช่นนี้เป็นการชมความสง่างามของสตรีอย่างมากๆในหมู่กวีชาวอาหรับโบราณ และ Theocritus (กวีชาวกรีก ราว 310-250 ก.ค.ศ.) ก็ยังใช้ภาพเปรียบเทียบนี้ด้วย

k ข้อความตั้งแต่ 1:12 จนถึง 2:7 กล่าวถึงการที่หนุ่มสาวคู่รักทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน บรรยากาศอบอวลไปด้วยเครื่องหอมต่างๆ – น้ำมันหอมสมุนไพร – มดยอบ – ดอกเทียนขาว – ล้วนเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความสุขของการอยู่ด้วยกัน (ข้อ 12-14) ต่อจากนั้นมีการชมเชยโต้ตอบกัน (ข้อ 15-16; 2:1-3) แต่เราไม่รู้ว่าสถานที่ที่ทั้งสองคนพบกันนั้นเป็นอะไรแน่ – เป็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม (ข้อ 16) – เป็นบ้าน (ข้อ 17) – เป็นห้องเก็บเหล้าองุ่น (2:4) – (แต่ ดูเชิงอรรถ b ของบทที่ 2 ด้วย) – อย่างไรก็ตาม ทุกคนเห็นได้ชัดเจนว่าผลของการพบปะกันนี้เป็นอย่างไร – คู่รักทั้งสองคนสวมกอดอยู่ด้วยกัน (2:6) และหนุ่มคู่รักขอร้องอย่าให้ผู้ใดมารบกวนสาวคู่รักของตน (2:7) ข้อความนี้จะถูกนำมาใช้เป็นบทสร้อยร้องรับอีกใน 3:5 และ 8:3-4 – การอธิบายความหมายเช่นนี้เข้ากันได้ดีที่สุด ถ้าเราคิดว่า พซม เป็นการรวบรวมเพลงรักสำหรับพิธีแต่งงาน โดยไม่ต้องพยายามแสวงหาการพัฒนาความคิดต่อเนื่องจากเพลงบทหนึ่งถึงอีกบทหนึ่ง – ดู “ความรู้เกี่ยวกับเพลงซาโลมอน”

l “พระราชาประทับบนพระแท่น” – ดู ข้อ 4.

m “เอนเกดี” - แปลว่า “พุน้ำแพะ” – อยู่บนฝั่งตะวันตกของทะเลตาย เป็นโอเอซิสที่ร่มรื่น มีต้นปาล์มและต้นไม้หอมหลายชนิดขึ้นอยู่

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก