"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2021
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (  ยรม 23:5-8 )
            
“ดูซิ วันเวลาจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เมื่อเราจะตั้งหน่อ ชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ดาวิดเขาจะครองราชย์เป็นกษัตริย์และมีปรีชา เขาจะทำให้ความถูกต้องและความยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดิน ในรัชสมัยของพระองค์ยูดาห์จะรอดพ้น อิสราเอลจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ทุกคนจะเรียกขานพระนามของพระองค์ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’”
            “ดังนั้น วันเวลาจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เมื่อใครๆ จะไม่กล่าวคำสาบานอีกต่อไปว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด...” แต่เขาจะสาบานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำพงศ์พันธุ์อิสราเอลจากแผ่นดินทางทิศเหนือ และจากดินแดนทั้งหลายที่ทรงขับไล่ให้เขาไปอาศัยอยู่ และทรงนำเขากลับมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด...”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 1:18-24)
           เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศก จะเป็นความจริงว่า หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย

 

ข้อคิด
                นักบุญมัทธิวให้ความมั่นใจในพระวรสารของท่านว่า คำสัญญาของบรรดาประกาศกได้ถูกทำให้สำเร็จไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจ โดยผ่านทางชายคนหนึ่งที่ “เป็นผู้ชอบธรรม” ชื่อโยเซฟ ท่านบันทึกไว้ว่า ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟกล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า” ทูตสวรรค์ยังพูดต่อไปอีกว่า “นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู” โยเซฟเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา ดั่งเช่นโยเซฟ ให้เรามอบตัวเราไว้ในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า จะได้ “มุ่งอุทิศตนเป็นศิษย์พระคริสต์และเป็นศิษย์ธรรมทูต”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก