"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2021
น.ฮวน ดีเอโก

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 41:13-20)

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เราจับมือขวาของท่านไว้ให้มั่นคง บอกท่านว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยท่าน” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ยาโคบที่เป็นเหมือนหนอนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อิสราเอลซึ่งเป็นเหมือนดักแด้เอ๋ย เราจะช่วยท่าน เรา ผู้ไถ่กู้ท่าน คือพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล ดูซิ เราจะทำให้ท่านเป็นเหมือนเลื่อนนวดข้าวใหม่และมีฟันคม ท่านจะนวดและบดภูเขา จะทำให้เนินเขาเป็นเหมือนแกลบ ท่านจะฝัดภูเขาและเนินเขาเหล่านั้น และลมจะพัดไป ลมพายุจะทำให้กระจัดกระจาย แต่ท่านจะชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะภูมิใจในพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล คนยากจนและผู้ขัดสนแสวงหาน้ำ แต่ไม่มีน้ำ ลิ้นของเขาแห้งผากเพราะความกระหาย เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตอบสนองเขา เรา พระเจ้าแห่งอิสราเอล จะไม่ทอดทิ้งเขา เราจะบันดาลให้มีแม่น้ำไหลบนภูเขาโล่งเตียน มีพุน้ำไหลในหุบเขา เราจะทำถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำ ทำให้พื้นดินแห้งกลายเป็นพุน้ำ เราจะปลูกต้นสนสีดาร์ในถิ่นทุรกันดาร ปลูกต้นกระถินเทศ ต้นเสม็ด และมะกอกเทศ เราจะปลูกต้นสนไซเปรสไว้ในที่แห้งแล้ง ปลูกต้นยางและต้นสนไว้ด้วยกัน เพื่อทุกคนจะได้เห็นและรู้ จะได้พิจารณาและเข้าใจพร้อมกันว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำเช่นนี้ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลทรงสร้างสิ่งนี้”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 11:11-15)
            เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น ตั้งแต่สมัยของยอห์นผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้ อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายาม ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ ประกาศกทั้งหลายและธรรมบัญญัติต่างประกาศพระวาจาถึงสมัยของยอห์น ถ้าท่านทั้งหลายยอมเชื่อ ยอห์นนี่เองคือประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมา ใครมีหู ก็จงฟังเถิด”

 

ข้อคิด
พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราและสวรรค์เป็นบ้านแท้ของเรา สักวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพระองค์และที่พักพิงถาวรของเรา การได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์จึงเป็นสุดยอดความปรารถนาของมวลมนุษย์ พระเจ้าทรงปรารถนานำเราทุกคนผู้เป็นลูกของพระองค์กลับสวรรค์ บ้านแท้และคงอยู่ถาวรตลอดไปของเรา ในช่วงเวลาที่มืดมิดและในวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเราต้องคิดถึงพระองค์เป็นคนแรกและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะได้มีความเชื่อที่มั่นคง ความเชื่อที่จะเปิดหูของเราให้ได้ยินเสียงแห่งการปลอบโยนของพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ว่า “เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เราจับมือขวาของท่านไว้ให้มั่นคง บอกท่านว่า ‘อย่ากลัวเลย เราจะช่วยท่าน’” (อสย 41:13)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก