"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 146 (Vg 145)

เพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานความช่วยเหลือa

            สดด บทนี้เป็นบทแรกในบรรดาเพลงสดุดี “ฮัลเลลูยา” 5 บทซึ่งปิดท้ายหนังสือเพลงสดุดี แต่ละบทจะเริ่มต้นและลงท้ายด้วยข้อความที่ใช้ในพิธีกรรม “ฮัลเลลูยา” = “จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด” ผู้ประพันธ์ สดด บทนี้ในลีลาแบบวรรณกรรมปรีชาญาณชี้ให้เห็นความโง่เขลาของผู้ที่วางใจในมนุษย์ที่ตายได้ แทนที่จะแสวงหาความรอดพ้นจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมต ต่อจากนั้นเขายกย่องความดีที่พระเจ้าทรงมีต่อผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยาก ผู้ถูกจองจำ คนตาบอด  คนถูกรังแก คนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่าย พระเยซูเจ้าทรงบอกในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธว่าพระองค์ทรงมีภารกิจเช่นเดียวกันนี้ด้วย (เทียบ ลก 4:16-21) คริสตชนแต่ละคนได้รับเรียกมาในสืบทอดภารกิจเช่นนี้ในหมู่ผู้ยากจนขัดสนในปัจจุบันนี้ด้วย

1      อัลเลลูยา

        วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

2      ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ตลอดชีวิต

            ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิต

3      จงอย่าไว้วางใจเจ้านายคนใด

            อย่าไว้ใจบุตรแห่งมนุษย์ เขาไม่อาจช่วยให้รอดพ้นได้

4      เมื่อจิตออกไปจากเขา เขาก็กลับไปสู่ดิน

            แผนการทั้งหมดของเขาก็สูญหายไปในวันนั้น

5      ผู้ที่มีพระเจ้าแห่งยาโคบคอยช่วยเหลือย่อมเป็นสุข

            เขามีความหวังอยู่ในพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเขา

6      พระเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน

            ทรงสร้างทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเล

        พระองค์ทรงรักษาความสัตย์จริงตลอดไป

7          ประทานความยุติธรรมแห่ผู้ถูกกดขี่

        ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย

            พระยาห์เวห์ทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระ

8      พระยาห์เวห์ประทานสายตาแก่คนตาบอด

            พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นได้

        พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ชอบธรรม

9          พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์คนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่

        ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย

            แต่ทรงขัดขวางหนทางของคนชั่วร้าย

10    พระยาห์เวห์จะทรงครองราชย์ตลอดไป

            ศิโยนเอ๋ย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน

        อัลเลลูยา

146 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทแรกในชุด "ฮัลเลล" (บทสรรเสริญ) ที่ 3 (สดด 146 -150) ชาวยิวใช้ขับร้องในเวลาเช้า เทียบ สดด 113-118 และ 136

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก