"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 141(Vg 140)

คำวอนขออย่าให้แพ้การประจญ

ผู้ประพันธ์ใช้ สดด ประเภทคำอ้อนวอนบทนี้แสดงความปรารถนาจะถอยห่างจากคนชั่ว ที่พยายามชักชวนเขาให้มาร่วมโต๊ะเพื่อสร้างมิตรภาพและดำเนินชีวิตแบบเดียวกัน เขาวอนขอพระเจ้าให้ประทานกำลังและทรงคุ้มครองไม่ให้เขาต้องพ่ายแพ้ต่อการประจญ คริสตชนจะต้องประสบกับสถานการณ์คล้ายกันนี้ด้วย พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่ต้องพ่ายแพ้แก่การประจญ (เทียบ มธ 6:13; 26:41)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดรีบเสด็จมาเถิด

            โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

2      ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าเป็นดั่งกำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์

            ขอให้มือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นหาพระองค์เป็นดั่งเครื่องบูชาในยามเย็นa

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงวางยามเฝ้าปากของข้าพเจ้าไว้

            ขอทรงวางยามไว้ตรงประตูริมฝีปากของข้าพเจ้า

4      ขออย่าทรงปล่อยให้ใจข้าพเจ้าเอนเอียงไปยังความชั่วร้าย

            เพื่อจะไม่ต้องกระทำกิจการอธรรมกับบุคคลชั่วร้าย

        ข้าพเจ้าจะไม่ยอมลิ้มรสอาหารโอชาของเขา

5      ผู้ชอบธรรมจะตำหนิข้าพเจ้าก็ได้

            ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จะตักเตือนข้าพเจ้าก็ได้

   การกระทำเช่นนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันหอมบนศีรษะของข้าพเจ้า

            ศีรษะของข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธน้ำมันนี้

        แต่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาต่อไปต่อสู้การกระทำของคนชั่วร้ายb

6      บรรดาผู้พิพากษาของเขาจะถูกโยนจากหน้าผาc

            และจะได้ยินว่าถ้อยคำของข้าพเจ้านั้นอ่อนหวาน

7      "เช่นเดียวกับหินโม่ที่แตกละเอียดdอยู่บนพื้นดิน

        กระดูกของเขาก็กระจายเกลื่อนอยู่ตรงปากทางสู่แดนมรณะ"

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเบนสายตามาหาพระองค์

            ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ โปรดอย่าทรงทิ้งข้าพเจ้าไว้ให้ตายเลย

9      โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบ่วงแร้วที่เขาวางไว้

            และจากคนชั่วร้ายที่คอยซุ่มทำร้ายข้าพเจ้า

10    ขอให้คนชั่วร้ายทุกคนตกลงไปติดข่ายของตน

            ขณะที่ข้าพเจ้าเดินผ่านไปอย่างปลอดภัย

141 a "เครื่องบูชาในยามเย็น" การถวายบูชาในยามเย็นเป็นกิจวัตรประจำวันในพระวิหาร ชาวยิวใจศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด มักจะอธิษฐานภาวนาร่วมใจกับการถวายบูชาในยามเย็นนี้ด้วย ดู สดด 51:16; เทียบ วว 5:8; 8:4.

b ตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์ จึงต้องแปลโดยคาดคะเน ดูเหมือนว่าผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้กลัวว่าพวกคนชั่วร้ายจะชักชวนตนให้กระทำชั่วตามไปด้วย

c "บรรดาผู้พิพากษา.......จากหน้าผา" แปลโดยคาดคะเน    บางคนแปลว่า "เขาจะถูกมอบในอำนาจของศิลาซึ่งเป็นผู้พิพากษาของเขา" ถ้าแปลเช่นนี้ "ศิลา" หมายถึงพระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็น "ศิลาแห่งอิสราเอล" สดด18:2. 19:14

d "หินโม่ที่แตกละเอียด" แปลโดยคาดคะเนตามต้นฉบับภาษากรีก และตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก