"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 124

พระยาห์เวห์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นa

            สดด บทนี้เป็นเพลงที่ชุมชนใช้ขับร้องขอบพระคุณพระเจ้า เราบอกไม่ได้ว่าแต่งขึ้นในโอกาสใด ภาษาที่ใช้ชวนให้คิดว่าแต่งขึ้นในสมัยหลังเนรเทศแน่ๆ  อย่างไรก็ตาม สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีซึ่งเหมาะกับพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงปกป้องประชากรของพระองค์ตลอดมาในประวัติศาสตร์ของเขา เมื่อใช้ สดด บทนี้ในการอธิษฐานภาวนา คริสตชนจะต้องขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับความคุ้มครองที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า จะทรงปกป้องพระศาสนจักรไว้ตราบจนสิ้นพิภพ ไม่ให้ศัตรูเอาชนะพระศาสนจักรได้ (เทียบ มธ 16:18; 28:20)

เพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด

1      ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

              -- อิสราเอลจงพูดเถิดว่าb --

2      ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

              เมื่อมีคนเข้าจู่โจมเรา

3      เขาคงจะกลืนเราเสียทั้งเป็นแล้ว

              เพราะเขาโกรธเราราวกับไฟไหม้

4      น้ำก็คงพัดพาเราไป

              สายธารคงไหลท่วมเรา

5      กระแสน้ำที่เชี่ยวกราก

              คงไหลท่วมเราแล้ว

6      ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ที่มิได้ทรงปล่อยให้เรา

              ตกเป็นเหยื่อให้ฟันของคนเหล่านั้นขบเคี้ยว

7      เราหนีรอดไปได้เหมือนนก

              ที่หลุดจากตาข่ายของนายพราน

        ตาข่ายฉีกขาด

              เราจึงหลุดรอดไปได้

8      เราได้รับความช่วยเหลือจากพระนามของพระยาห์เวห์

              ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน

124 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นจากภยันตราย ผู้ประพันธ์ใช้ภาพของไฟ น้ำเชี่ยว และตาข่ายของนายพรานเป็นความเปรียบเทียบกับอันตรายที่พระเจ้าทรงช่วยให้พ้น

b "อิสราเอลจงพูดเถิดว่า" เป็นคำเชิญชวนผู้ร่วมพิธีให้ขับร้องประโยคนี้ซ้ำเป็นเหมือนบทสร้อย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก