"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 88

คำอธิษฐานภาวนาในยามทุกข์ยากแสนสาหัสa

สดด บทนี้ซึ่งอยู่ในประเภท "คำอ้อนวอนส่วนตัว" เห็นจะต้องนับว่าเป็นคำอ้อนวอนที่แสดงความทุกข์ใจมากที่สุดในบรรดาเพลงสดุดี เนื้อหาของเพลงเป็นคำภาวนาของผู้กำลังป่วยหนักจวนจะตาย ตามปรกติเพลงสดุดีประเภทคำอ้อนวอนมักจะมีข้อความแสดงความวางใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอ้อนวอน และตอบสนองตามคำขออยู่ด้วยเสมอ แต่ สดด บทนี้ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ร้ายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ที่น่าแปลกและน่าจะเป็นบทสอนใจเราทุกคน ก็คือผู้ประพันธ์ยังอธิษฐานภาวนาต่อไปได้ บทสอนใจสำหรับเราก็คือ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพเลวร้ายและหมดหวังสักเพียงไร เราต้องไม่ยอมเลิกวอนขอต่อพระเจ้า เพราะการอธิษฐานภาวนาเป็นสายสัมพันธ์เส้นสุดท้ายที่ยังเชื่อมเราไว้กับพระองค์

บทเพลง เพลงสดุดี ของลูกหลานโคราห์ สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ยามป่วยไข้และเป็นทุกข์ทรมาน บทกวีสอนใจที่เฮมานคนพื้นเมืองขับร้อง

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

2      ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค์

            โปรดเอียงพระกรรณฟังเสียงข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือ

3      เพราะข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก

            ชีวิตของข้าพเจ้าเข้ามาใกล้แดนมรณะ

4      ข้าพเจ้าถูกนับอยู่ในหมู่ผู้ที่ลงไปในขุมลึก

            เป็นเหมือนคนที่ไม่มีกำลังอีกแล้ว

5      ที่พำนักของข้าพเจ้าbอยู่ในหมู่ผู้ตาย

            ข้าพเจ้าเป็นเสมือนผู้ถูกฆ่าทิ้งอยู่ในหลุมศพ

        พระองค์ไม่ทรงระลึกถึงเขาอีกต่อไป

            เขาถูกตัดขาดจากความคุ้มครองของพระองค์

6      พระองค์ทรงผลักข้าพเจ้าจมลงไปถึงก้นหลุม

            ในขุมลึกมืดมิด

7      พระพิโรธของพระองค์กดข้าพเจ้าไว้

            พระองค์ทรงบันดาลให้คลื่นทั้งหมดของพระองค์ท่วมข้าพเจ้า

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

8      พระองค์ทรงผลักไสบรรดาเพื่อนฝูงไปจากข้าพเจ้า

            ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่น่ารังเกียจแก่เขา

9      ตาข้าพเจ้าพร่ามัวเพราะความทุกข์ทรมาน

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ทุกวัน

            ข้าพเจ้ายื่นมือออกหาพระองค์

10    พระองค์ทรงกระทำปาฏิหาริย์เพื่อคนตายกระนั้นหรือ?

            เงาผู้ตายจะลุกขึ้นมาสรรเสริญพระองค์ได้หรือ?

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

11    ในหลุมศพจะมีผู้ใดกล่าวถึงความรักมั่นคงของพระองค์

            ในแดนมรณะcจะมีผู้ใดกล่าวถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์

12    ในความมืดมิดผู้ใดจะประกาศปาฏิหาริย์ของพระองค์

            หรือประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในแผ่นดินแห่งความลืมเลือน?

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

13    แต่ข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

            ทุกยามเช้าคำภาวนาของข้าพเจ้ามาถึงพระองค์

14    เหตุไฉนพระองค์จึงทรงผลักไสข้าพเจ้า

            และทรงซ่อนพระพักตร์ไปเสียจากข้าพเจ้าเล่า?

15    ข้าพเจ้ามีความทุกข์และใกล้ตายมาตั้งแต่วัยเยาว์

            ข้าพเจ้าทนความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์จนหมดแรงd

16    พระพิโรธของพระองค์ท่วมท้นข้าพเจ้า

            ความพรั่นพรึงจากพระองค์ทำลายล้างข้าพเจ้า

17    เหมือนน้ำไหลบ่าเข้ามารอบตัวข้าพเจ้าทั้งวัน

            ท่วมท้นเข้ามามิดตัวข้าพเจ้า

18    พระองค์ทรงผลักไสทั้งมิตรสหายและผองเพื่อนไปจากข้าพเจ้า

            เหลือแต่ความมืดเท่านั้นที่เป็นเพื่อน

88 a ความทุกข์ยากของผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้เทียบได้กับความทุกข์ที่โยบคร่ำครวญกับพระเจ้า

b "ที่พำนักของข้าพเจ้า" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ข้าพเจ้าเป็นอิสระ" ในความหมายที่ว่า "เมื่ออยู่ในหลุมศพ ทาสก็เป็นอิสระจากนายของตน" เทียบ โยบ 3:19 เช่นเดียวกับคนที่เป็นทุกข์ เมื่อตายแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีก

c "แดนมรณะ" แปลตามตัวอักษรว่า "อาบัดโดน" คือ "สถานที่แห่งการทำลายล้าง" ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของ "แดนมรณะ" (เทียบ โยบ 26:6; 28:22; สภษ 15:11; วว 9:11)

d "จนหมดแรง" แปลโดยคาดคะเน คำภาษาฮีบรูคำนี้พบเพียงที่นี่เท่านั้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก