"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 58

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พิพากษาทั้งหลายบนแผ่นดินa

สดด บทนี้มีลีลาคล้ายกับประกาศกกล่าวโทษความผิดของประชากร ผู้พิพากษาไม่ซื่อตรงถูกกล่าวโทษเพราะตัดสินอย่างอยุติธรรมและดังนี้จึงทรยศต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระตุลาการสูงสุดของประชากรอิสราเอล บรรดาผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้แทนของพระองค์ในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน ผู้ประพันธ์ใช้ถ้อยคำรุนแรงสาปแช่งให้คนชั่วเหล่านี้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง  แม้ว่าพระศาสนจักรไม่ใช้ สดด บทนี้ในพิธีกรรม (ทำวัตร) ความรู้สึกกระหายความยุติธรรมที่เพลงสดุดีบทนี้แสดงออก นับว่าเป็นคำเตือนใจอย่างดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง รวมทั้งผู้พิพากษาด้วย ว่าความไม่ซื่อตรงในการปกครอง หรือตัดสินคดีความเรียกร้องพระพิโรธจากพระเจ้า

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง "อย่าทำลาย"    มิคตามของกษัตริย์ดาวิด

1    ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจb ท่านตัดสินอย่างยุติธรรม

            และพิพากษามนุษย์อย่างเที่ยงธรรมหรือ?

2    เปล่าเลย ท่านวางแผนชั่วร้ายในใจ

            และมือของท่านก็พร้อมที่จะก่อความทารุณในแผ่นดิน

3    คนชั่วร้ายหลงทางตั้งแต่ในครรภ์มารดา

            คนพูดเท็จเดินบนทางที่ผิดตั้งแต่เกิดมา

4    เขามีพิษร้ายเหมือนอสรพิษ

            เขาอุดหูเหมือนงูเห่าที่ไม่ได้ยินอะไร

5    ไม่ได้ยินเสียงปี่ของหมองู

            แม้ของหมองูที่เชี่ยวชาญ

6    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงทำลายฟันของเขาให้หมดปาก

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงหักเขี้ยวของสิงห์หนุ่มเหล่านี้เสีย

7    ขอให้เขาสูญหายเหมือนน้ำที่ไหลหมดไป

            ขอให้เขาเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำc

8    ให้เดินผ่านเหมือนตัวทากทิ้งรอยที่ละลายหายไป

            เหมือนลูกกรอกที่ไม่เห็นแสงตะวัน

9    ก่อนที่หม้อของท่านจะรู้สึกความร้อนจากต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิงd

            เขาจะถูกกวาดไปทั้งเป็นเหมือนถูกลมหอบ

10   ผู้ชอบธรรมจะยินดีเมื่อเห็นคนอธรรมถูกลงโทษ

            เขาจะล้างเท้าในโลหิตของคนชั่วร้าย

11   ผู้คนจะกล่าวว่า "ใช่แล้ว ผู้ชอบธรรมจะได้รางวัล

            เพราะมีพระเจ้าอยู่จริง พระองค์ประทานความเป็นธรรมบนแผ่นดิน"

58 aเช่นเดียวกับบรรดาประกาศกในอดีต ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีประณามผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรม และเรียกร้องให้พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษเขา

b "ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจ" แปลโดยคาดคะเน โดยสันนิษฐานคำภาษาฮีบรูว่า "เอโลฮิม" (ดู สดด 45;6,7; 82; อพย 21:6; 22:7; ฉธบ 19:17; 2 ซมอ 14:17)

c "เหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำ" แปลโดยคาดคะเน

d "ต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิง" ชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารใช้ต้นหนามที่หาได้มาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้ความร้อนเพียงชั่วครู่  ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน เพราะต้นฉบับไม่สมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก