"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 3

บทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมที่ถูกข่มเหง

      สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมซึ่งมีศัตรูและปัญหาต่างๆ ห้อมล้อมอยู่ แต่เขาแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเขา จึงมีความมั่นใจและมีสันติ คริสตชนก็เช่นเดียวกัน จะเผชิญกับศัตรูทั้งภายนอก และภายในได้ก็โดยมีความเชื่อและความมั่นใจว่า ในที่สุดพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยตนให้พ้นจากอันตราย นักบุญออกัสตินเข้าใจว่า "ศัตรู" ใน สดด บทนี้คือความชั่วและตัณหาต่างๆ ที่คริสตชนแต่ละคนจะต้องต่อสู้ในชีวิตประจำวัน

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด ขณะที่ทรงหนีอับซาโลมพระโอรส

 

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของข้าพเจ้าช่างมากมาย

               ผู้ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้าช่างมากมายเหลือเกิน

2คนจำนวนมากกล่าวถึงข้าพเจ้าว่า

                   “แม้แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น”

(พักครู่หนึ่ง)

3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า

               ทรงเป็นความรุ่งเรืองของข้าพเจ้า ทรงเชิดชูข้าพเจ้า

4เมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระยาห์เวห์

               พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

(พักครู่หนึ่ง)

5เมื่อข้าพเจ้านอนและหลับ

        ข้าพเจ้าจะตื่นขึ้นอีก เพราะพระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนข้าพเจ้าไว้a

6ข้าพเจ้าไม่กลัวคนนับหมื่นนับแสน

               ซึ่งเรียงรายต่อต้านข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเถิด

               ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิด

        พระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งมวลของข้าพเจ้า

               ทรงตบบรรดาคนชั่วจนฟันร่วง

8พระยาห์เวห์คือผู้ประทานความรอดพ้น

               ขอให้ประชากรของพระองค์ได้รับพระพรเถิด

(พักครู่หนึ่ง)

 

3 a บรรดาปิตาจารย์อธิบายข้อ 5 นี้ว่า หมายถึง การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก